روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب 57 – بخش 25

رضا شاه نه آن بود

که ج. اسلامی میگوید

و نه آن که مردم تصور می کنند

سال 1309، سال سرکوب شورش عشایر فارس، طغیان های محلی در مناطق مختلف ایران و سال تصمیمات اصلاحی در تمام زمینه های اجتماعی و اقتصادی در ایران است. ساختار دولتی نوین شکل می گیرد که در این شکل گیری هم رضاشاه مجری و حتی مبتکر خوبی است و هم مجلس با او همراهی می کند. در پشت صحنه "فروغی" و "تیمورتاش"، "نصرت الدوله" و "داور" رضا شاه را هدایت سیاسی می کنند و بسیاری از تصمیمات را آنها می سازند و رضاشاه فرمان آن را می دهد. اگر چه بتدریج که استبداد فردی وی حاکم می شود همه آنها یا خانه نشین می شوند و یا محکوم به مرگ.

راه توده

شماره 648 پنجشنبه 24 خرداد 1397

کیومرث زرشناس

دکتر احمد دانش

رفعت محمدزاده

رحمان هاتفی


آخرین دست نوشته های

 نورالدین کیانوری

که به راه توده رسیده است- 1

 خفه نخواهم شد

 حرفم را می زنم!

--------------------

نگاهی به پیشنهادهای دکتر راغفر

راه حل هائی

برای برون رفت

کشور از بحران!

--------------------

دستهای پنهان

در تلاش جدائی

ایران از

روسیه و اروپا!

--------------------

درس هائی

که باید از رهبری

کره شمالی گرفت

--------------------

تحولات در ایتالیا چه میگوید؟

توفان اختلافات

اروپا را

در می نوردد!

ترجمه و تلخیص: فروزنده فرزاد

--------------------

پیگفتار احسان طبری - 103

شط خونین

مذهب آلوده

به قدرت درایران

--------------------

آلمان  از امریکا جدا می شود؟

ستاد جدید ناتو

در آلمان و امریکا

یونگه ولت.ترجمه - الناز گرجی

--------------------

لولا از زندان

نامزد انتخابات شد

زندانی محبوبی

با 87 در صد

رای مردم برزیل

اومانیته - جعفر پویا

--------------------

جنگ نفس گیر

"یوان" و "دلار"

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

انتقاد بنیانگذار

«پینک فلوید»

از اسرائیل و ترامپ

ترجمه وتدوین- عسگر داوود

--------------------

سرمقاله راه توده 648

جنبش اصلاحات در ایران

20 سال پس از دوم خرداد 76

 

خرداد ماه امسال 20 سال از آغاز جنبش اصلاحات در ایران - معروف به "دوم خرداد"-  گذشت. 20 سال پیش در همین روزها جامعه ایران وارد مرحله تازه‌ای از تحول خود و از تحول انقلاب گردید. جنبشی در کشور آغاز گردید که هدف خود را بازگشت به آرمان‌های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه انقلاب بهمن 57 می‌دانست. امروز پس از 20 سال این جنبش چه دستآوردها و چه ناکامی‌هایی را برجای گذاشته است؟ آیا ایران امروز پیامد این جنبش است یا پیامد مقاومت در برابر آن؟ همانچه درباره انقلاب 57 می‌توان گفت که با اهدافی دیگر آغاز شد ولی به‌ تدریج نیروهایی دیگر آن را به سوی اهدافی دیگر متوجه ساختند، درباره جنبش اصلاحات می‌توان گفت ولی با تفاوت‌های بسیار.

جنبش اصلاحات هدف خود را بدرستی و در درجه نخست تحول در نظام سیاسی و پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی به عنوان مانع عمده قرار داده بود. برای پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی از یکسو لازم بود که نهادهای مدنی و مردمی تقویت شوند و به عنوان وزنه‌ای دربرابر قدرت غیرپاسخگو قرار گیرند. از سوی دیگر لازم بود که پایگاه اقتصادی نیز پاسخگو شود. یعنی باید به نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو، اعم از نظامی و غیرنظامی که وابسته به بیت رهبری بودند حمله می‌شد و آنها را ناگزیر از پاسخگویی یعنی انتقال به بخش پاسخگو و منتخب می‌کردند. تنها در اینصورت بود که طرح پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی شدنی بود. اما رهبر، بیت رهبری و نظامیان، با بهره گیری از ماهیت چندلایه جنبش اصلاحات از یکسو و توهم‌های فکری آن نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اقتصادی، جنبش اصلاحات را به مسیر عکس هدایت کردند. یعنی بنام مبارزه با "اقتصاد دولتی" عملا همه نهادهای اقتصادی که تا آن زمان در برابر مردم و مجلس پاسخگو بودند را از چنگ دولت و مردم بیرون آوردند و آنها را در اختیار خود گرفتند. بدینسان جنبش اصلاحات نه تنها قدرت سیاسی را نتوانست پاسخگو کند، نه تنها قدرت اقتصادی غیرپاسخگو را نیز از چنگ نهادهای غیرپاسخگو بیرون نیاورد، برعکس همه نهادهای اقتصادی که تا آن زمان دربرابر مردم پاسخگو بودند را نیز از طریق خصوصی سازی یا بنام بازپرداخت دیون به نهادهای غیرپاسخگو واگذار کرد. عملا قدرت اقتصادی و در نتیجه توان سیاسی عملی سپاه و بیت رهبری در روند جنبش اصلاحات دهها برابر بیش از زمانی شد که این جنبش آغاز شده بود.... ادامه

---------------------------------------------------------------------

نگاهی تازه

به چهره دیگر

نورالدین کیانوری!

بدنبال انتشار سخنرانی دکتر صداقت در راه توده که در آن به نقش نورالدین کیانوری در ساختمان سازی مدرن و عدالت محور در ایران کرده بود، دهها سئوال برای ما رسیده است. در تمام این سئوالات، ارسال کنندگان پیام که شماری از آنها از نسل جوان ایران هستند، از ما خواسته اند تا اطلاعات بیشتری در مورد این بخش از شخصیت کیانوری در اختیارشان بگذاریم.

همزمان با این پیام ها سلسله یاداشت هائی مقاله گونه از کیانوری نیز بدست ما رسیده است که نشان میدهد وی تا واپسین لحظات زندگی، رویدادهای ایران را با دقت دنبال میکرده و نظرات خود را یادداشت می کرده است.(عکس: کیانوری در جوانی و دوران تحصیل در دبیرستان دارلفنون. او شاگرد اول این دبیرستان بود.)... ادامه

---------------------------------------------------------------------

خاطرات 25 سال زندان شاه- تقی کی منش– بخش 8

زندگی بی نهایت

سخت و دشوار

هوشنگ تیزابی در زندان

---------------------------------------------------------------------

داعش آماده جنگ

در سه کشور

در مرز با روسیه

می شود

آلکسی پاخولین- ترجمه کیوان خسروی

عربستان

با چراغ خاموش

وارد جمهوری

تاجیکستان شده

روزنامه پراودا-

 ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید

از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
 
 

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است