تاریخ یکصد ساله احزاب چپ- عبدالحسین آگاهی(بخش چهارم)

ایران با اسلام متولد نشد، بلکه

 اسلام فرزند آئین های ایرانی است

ایران با جمهوری اسلامی متولد نشده و هر جنبش و تکاپوئی در این مرز و بوم ریشه هایی در تاریخ خود دارد. تاریخ و هویت ایران نیز با اسلام آغاز نشده، بلکه برعکس، این اسلام است که متاثر از آئین های مردم ایران متولد شد. همچنان که مسیحیت متاثر از مهر پرستی ایرانیان است. بسیاری از آئین های مذهبی در اسلام، تقلیدی است از دوران مهرپرستی در ایران. تاریخ سیاسی ـ بویژه بخش معاصر و مدون آن- در جمهوری اسلامی  و سالهای پس از انقلاب 57 خلاصه نمی شوئد، بلکه این تاریخ  نیز ریشه هایی یکصد ساله دارد که باید آن را شناخت.

 

راه توده

شماره 725  پنجشنبه 3 مبهمن ماه 1398

 

حسین قلنبر از کادرهای بر جسته حزب توده ایران بود که از منشعبین سازمان چریک های فدائی خلق به حزب پیوسته بود. شاهرخ جهانگیری کادر برجسته سازمان نوید و سازمان غیرعلنی حزب توده ایران. این هر در پلنوم وسیع 17 در تهران عضو مشاور کمیته مرکزی حزب شدند. قلنبر در قتل عام 67 و جهانگیری در کنار ناخدا افضلی و دیگر یارانش در اسفند سال 62 اعدام شدند .

شاهرخ جهانگیری

حسین قلنبر


مردم ایران

دیگر نمیخواهند

مانند گذشته

حکومت شوند!

----------------------------

دوران سیاه

و آشفتگی های

پس از روحانی

----------------------------

نشان سلحشوری

برای طراح انگلیسی

یورش به

حزب توده ایران!

----------------------------

ج. اسلامی

بازی در عراق

را خواهد باخت؟

فروزنده فرزاد

----------------------------

مردم ایران

به یک شعار واحد

نزدیک شده اند

----------------------------

نگاهی  به تاریخ 200 ساله ایران

"نادرشاه"

سردار مستبدی

که قربانی

توهم سوء ظن شد

دکتر سروش سهرابی

----------------------------

دسته های گل

بر قبر"چائوشسکو"

ظاهر شده اند

والری بورت- بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه  کیوان خسروی

----------------------------

سرمقاله 725

باز تولید سلطنت در ایران

با "ولایت فقیه" زمینه سازی شد

 

آذر ماه 1358، یعنی 40 سال پیش و در اوج اقتدار آیت الله خمینی و جبهه واحدی که بر مبنای اسلام و نه بر اساس آرمان های واقعی انقلاب 57 میان نیروهای مذهبی تشکیل شده بود، دبیراول وقت حزب توده ایران زنده یاد کیانوری، بنام کل رهبری حزب، به دو پرسش بسیار مهم روز که در نخستین جلسات پرسش و پاسخ در دفتر مرکزی حزب در خیابان 16 آذر تشکیل شده بود پاسخ داد. نخست این که چرا حزب توده ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت داد و دوم این که چرا درباره ولایت فقیه سخن نمی گوید. دلائلی که در پاسخ به این دو سئوال طرح شد، پس از 4 دهه، همچنان تازگی خود را حفظ کرده و حرف و سخن امروز همگان در جمهوری اسلامی است.

کیانوری بنام حزب توده ایران گفت که حزب توده ایران پس از انتشار نامه سرگشاده حزب و طرح انتقادهائی که به قانون اساسی دارد و پس از تاکید آیت‌الله خمینی به رفع این نقائص در متمم قانون اساسی، به آن رای مثبت داد و از دیگر سازمان های سیاسی و فعال وقت و در راس آنها مجاهدین خلق و چریک های فدائی خلق خواست که شرایط و اهمیت لحظه را درک کرده و در این انتخابات شرکت کنند.

در ادامه همین بحث و در پاسخ به سئوالی که درباره ولایت فقیه مطرح شده بود نیز کیانوری گفت:

«ما معتقدیم كه ولایت فقیه در چارچوب زمان حیات امام خمینی صدمه‌ای به انقلاب ایران نمی‌زند. ولی برای دوران پس از امام خمینی دشواری‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد كرد كه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به نظر ما، در آینده این مسئله- ولایت فقیه- بصورت یك بحث عمومی در خواهد آمد و حزب ما در آینده و در موقع مناسب نظریات خود را در این مورد مطرح خواهد ساخت.»

او در توضیح بیشتر پیرامون این دو پاسخ، چنین گفت:

بر اثر سیاست مكارانه عوامل امپریالیسم آمریكا كه با تمام قوا می‌كوشد سمتگیری انقلاب را منحرف سازد و همچنین بر اثر اقدامات انحصار طلبان راستگرای مذهبی و سیاست و ارزیابی گروه‌های چپگرا، حادثه جویی ها، مبارزه اصلی، مبارزه میان نیروهای مذهبی و چپ ها شد. این توطئه، به وسیله راست گرایان افراطی، مذهبیون راستگرا و عوامل دشمن در بین آنها از یك سو و چپ گرایان و سایر عوامل دشمن كه زیر پوشش چپ عمل می‌كنند از سوی دیگر، دامن زده می‌شد... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

لیبی، ایران و عراق

3 کانون مهم خبری هفته ای که گذشت

اومانیته – ترجمه وتدوین آذرنگ

----------------------------------------------------------------------------

درسهائی

که ج.اسلامی

از ونزوئلا هم

نمی آموزد!

الگا گاربوز- ساویتسکایا راسیا

ترجمه آزاده اسفندیاری

 

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است