جرُم نابخشودنی

حزب توده ایران چیست؟

جرم توده ایها چیست: دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، دفاع از فرهنگ مترقی، دفاع از حقوق زحمتکشان، دفاع از تمامیت ارضی کشور، مخالفت با جنگ و دفاع از صلح، دفاع از قانون در برابر بی قانونی های حکومت ها، دفاع از آزادی های سیاسی، دفاع از آزادی های مدنی مردم، دفاع از تحولات و تغییرات کم هزینه به سود مردم، دفاع از حکومت مردم بر مردم، دفاع از انتخابات و مردمی ترین نهاد، یعنی مجلس، دفاع از انتخابات آزاد. اینهاست جرم نا بخشودنی حزب توده ایران

 

راهتوده

شماره 756  پنجشنبه 3 مهر ماه 1399

جملیه صدیقی و هما هوشمند راد دو تن از پیشکسوتان جنبش زنان ایران بودند. درعین حال، جمیله صدیقی از برجسته ترین کادرهای حزب کمونیست و سپس مانند هما هوشمند راد از کادرهای برجسته حزب توده ایران بود. درباره این دو شخصیت حزبی یادنامه کوتاهی نوشته ایم که در همین شماره (ستون دست راست در صفحه اول) قابل دسترسی است.

هما هوشمند راد

جمیله صدیقی


ج. اسلامی

بر سر دو راهی

راه حل ها بحران

----------------------------

نگاهی به تاریخ

مبارزات توده ای

برای حقوق زنان

در ایران!

----------------------------

ترامپ به قیمت

جنگ دریائی

با ایران میخواهد

در کاخ سفید بماند؟

"فرزاد فروزنده"

----------------------------

مذهب عامل

تعلق ملی مردم

در یک کشور نیست

"امیرنیک آئین"

----------------------------

پیشینه جنبش زنان ایران

جمیله صدیقی

 و هما هوشمند راد

----------------------------

مادر آلمان ها تسلیم پدرخوانده شده

دمیتری سِدوف

بنیاد استراتژیک

ترجمه از کیوان خسروی

----------------------------

فرانسه میخواهد

ترمز دستی

ماشین جنگی

ترکیه را بکشد!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

امریکا سد راه

 اتحاد آلمان و روسیه

راشا تو دی - ترجمه رضا نافعی

----------------------------

 

----------------------------

اسناد سخن می گویند

مخالفت قاطع حزب توده ایران

با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

------------------------------------------------------------------------------

سرمقاله 756

موسوی در حصر پیر شد

اما بیانیه های 88 او

هنوز جوان و به روز است!

در هفته‌های اخیر بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران بار دیگر بطور جهشی شتاب گرفته است. سقوط بیسابقه و هر روزه ریال دربرابر ارزهای خارجی، افزایش بهای همه کالاها، از جمله بهای مرغ و تخم مرغ و دیگر مواد غذایی، نارضایتی عمیق و گسترده عمومی، فساد اداری، تبدیل شدن حکومت به امپراتوری دروغ و اختلاس، حاکمیت انواع مافیاها بر اقتصاد کشور و زندگی مردم و ... همه و همه هم در عرصه سیاسی و سطح بالای حکومتی بازتاب پیدا کرده و هم بصورت استیصال و نارضایتی‌های عمیق و گسترده‌‌ای درامده و هر لحظه احتمال در گرفتن شورشی گسترده بیشتر می شود.

مقامات حکومتی ریشه بحران را تحریم‌های امریکا معرفی می‌کنند. در این ادعا بخشی از حقیقت نهفته است. ولی این تحریم‌ها خود از یکسو دستپخت کودتا علیه موسوی و تحمیل ریاست جمهوری احمدی نژاد به ایران است و از سوی دیگر پیآمد مقاومت همان حامیان کودتا دربرابر برجام و استفاده از دستآوردهای آن. تا قبل از تحریم هم کشور به اتکای فروش نفت و واردات صدها میلیاردی اداره می شد نه تولید و فعالیت سالم اقتصادی. خصوصی سازی تا حد فروش مخابرات یک کشور برای نخستین بار در جهان، تا اجازه دادن به فعالیت بانک‌های خصوصی وابستگان به حکومت که بیشتر به کلاهبرداری مشغول بودند تا عملیات سالم بانکی، عملا نظام اقتصادی و مدیریتی کشور را از هم پاشاند و راه را برای زد و بند و فساد و جابجا کردن منابع عمومی و سرازیر کردن آن به جیب عده‌ای خاص به زیان نظام تولیدی کشور و عموم مردم باز کرد.

همه می دانند که در سه دهه اخیر درآمد فروش نفت بر روی واقعیت از هم پاشی زیربناهای اقتصادی کشور سرپوش می‌گذاشت. بنابراین تحریم‌ها و بویژه تحریم نفت ایران خود عامل ایجاد بحران نیست. تحریم‌ها موجب شده است آن درآمد عظیمی که همچون سرپوشی بر روی فروپاشی نظام اقتصادی و تولیدی کشور عمل می‌کرد برداشته شود.

این فروپاشی اقتصادی طبعا بصورت فروپاشی سیاسی هم درآمده است. یعنی اکنون در سطح حکومت همه می‌کوشند که شانه خود را از زیر بار مسئولیت بحران خالی کنند و آن را به گردن دیگری بیاندازند یا حتی با افشای دیگران برای خود وجهه‌‌ای نزد مردم دست و پا کنند. سخنان اخیر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان درباره بالا کشیدن املاکی به بهای چند صد میلیارد تومان توسط حداد عادل و پاسخ عادل که آنها را بدستور "مقام معظم رهبری" دریافت کرده گوشه‌‌ای از این بلبشوی حکومتی است. .. ادامه

-------------------------------------------------------------------------------

نقش و سهم زنان ایران در دو انقلاب

"ملکه محمدی"

عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

-------------------------------------------------------------------------------

اروپا از امریکا

دور و به چین

نزدیک می شود!

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

غارت اکرائین

در روز روشن

راشا تودی- روسیه امروز

گزینش و ترجمه  - آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

IBAN DE42360100430517751430

 

 

 

سایت آمار راه توده