نگاهی به سوابق مبارزاتی

کامبخش و سرهنگ سیامک

درهفته های اخیر که "کلاب هاوس" فعال و ایرانی های داخل و خارج کشور از آن استقبال بسیار کرده اند، بحث هائی درباره عبدالصمد کامبخش با حضور چندهزار شنونده سازماندهی شده است. متاسفانه این بحث ها عمدتا با جهت گیری علیه حزب توده ایران و چهره های معروف رهبری آن، از جمله عبدالصمد کامبخش همراه بوده است. باتوجه به همین بحث ها، ما لازم دانستیم گزارش زیر را تهیه و منتشر کنیم. در این گزارش، برای نخستین بار اطلاعاتی درباره قیام افسران خراسان و دلائل شکست آن به نقل از یکی از افسران توده ای، یعنی حبیب فروغیان که در نیمه راه پیوستن به قیام خراسان، پس ازآگاهی از شکست قیام، به میان ترکمن  ها رفته و سپس به ارتش جمهوری خودمختار آذربایجان پیوست نیز منتشر شده است. این اطلاعات در حقیقت نوعی تاریخ شفاهی است.

 

راه توده

شماره 816- چهارشنبه 8 دیماه 1400

حسن قزلچی و عزیز یوسفی. اولی در یورش به حزب توده ایران دستگیر و در زندان ج. اسلامی سر به نیست شد و دومی پس از 25 سال زندان شاه اندک زمانی پس از آزادی، در سال 57 چشم برجهان فرو بست. دو تن از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران که در رهبری حزب توده ایران قرارگرفتند. هر دو نویسنده و شاعر و مترجم و مبارز کرد.

حسن قزلچی

عزیز یوسفی


عادت دیرینه

روحانیون برای

اظهار نظر!

----------------------------

سیاست ها

و شعارهای پوچ

کجا آشکار میشوند

----------------------------

ناسازگاریهای

آقای خامنه ای

در ج. اسلامی

----------------------------

انتقادهای زوگانف

از مصاحبه سالانه

پوتین در مسکو

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------

تاجیکستان آماده

مقابله با داعش

در مرز افغانستان

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

انفجار قیمت ها

هولناک تر از کرونا

در امریکا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

روسیه امروز

شوروی دیروز

الناز گرجی

----------------------------

سرمقاله 816

تفاهم در مذاکرات اتمی

به سود جنبش مطالباتی مردم است

مذاکرات هسته ای ایران با روسیه و چین و طرف های غربی برای احیای برجام و پایان دادن به تحریم ها، پس از یک وفقه چند روزه، این هفته از سرگرفته شد. به همان اندازه که مردم ایران منتظر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هستند و به لغو تحریم های ایران امید بسته اند، اسراییل و برخی رسانه های خارجی وابسته یا همسو با آن بیشتر به سمپاشی علیه این مذاکرات مشغولند. آنها مدام از یک قطب به قطب دیگر در حرکتند. گاه مذاکره کنندگان را به طرح "شروط" و خواست های غیرمنطقی و غیرعملی به منظور برهم زدن مذاکرات متهم می کنند و گاه عقب نشینی و جا زدن و ترسیدن آنها را به ریشخند می گیرند و گاه چنین تبلیغ می کنند که جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتم وقت می خرد. هدف از این جوسازی ها اخلال در مذاکرات است. روشی که بیت رهبری و گردانندگان راستگرای کنونی حکومت هشت سال دربرابر پیشبرد مذاکرات دولت روحانی در پیش گرفتند. آنها همه کار کردند و هر تهمتی را به دولت روحانی و تیم مذاکره کننده وارد کردند تا جلوی به ثمر رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها را بگیرند. اکنون نتیجه همه این تبلیغات به خود آنها بازگشته و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات به یک اندازه برای حکومت شکست محسوب می شود هر چند با پیامدهایی متفاوت برای مردم.
بخش مهمی از مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کسانی هستند که چشم امید آنها به وخامت بیشتر وضع مردم در نتیجه ادامه تحریم ها از یکسو و وخامت وضع بین المللی ایران از سوی دیگر است. این عده توجه ندارند که تجربه نشان داده هرقدر مناسبات بین المللی ایران بویژه با آمریکا تیره تر شود چشم انداز تحول مثبت و ملی می تواند دورتر شود. ما در گذشته دوبار شاهد این وضع بوده ایم. یک بار در زمان محمد خاتمی با روی کار آمدن جرج بوش و حادثه یازدهم سپتامبر و متعاقب آن حمله آمریکا به عراق و افغانستان که ایران را محور شرارت اعلام کرد. در آن زمان برخی نیروها با شعار "بوش میاد که بوش می آید" امیدوار به رفتن حکومت زیر فشار آمریکا شدند؛ توهمی که در آن زمان کمر دولت محمد خاتمی و جنبش اصلاحات را شکست. بار دوم روی کار آمدن دولت ترامپ در زمان روحانی و خروج وی از برجام که کمر دولت روحانی را شکست. هر دو این حوادث توام شد با یک دوران توهم و خیالپردازی و امید های واهی و افول جنبش ها و مقاومت ها و اعتراضات مردمی در ایران. بدین لحاظ بخشی از برآمد دوباره جنبش های اعتراضی در ایران با خواست ها و مطالبات مشخص مانند جنبش های کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان و ... در ماه های اخیر در پیوند است با فضای عمومی سیاسی ناشی از کنار رفتن دونالد ترامپ در آمریکا. بطور کلی تجربه نشان می دهد هرقدر فشارهای بیرونی به جمهوری اسلامی تشدید شود، جنبش های مردمی داخلی در موضع انفعال و ضعف بیشتری قرار می گیرند و چشم انداز تحول مثبت و مسالمت آمیز دورتر می شود. دیالکتیک تحولات البته می تواند در شرایط معین این وضع را به ضد خود تبدیل و معکوس کند و می کند. در واقع نیز ما بتدریج وارد شرایطی می شویم که فشارهای بیرونی و درونی می توانند همدیگر را تکمیل و تقویت کنند. یکی از دلایلی که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا می خواهند با هم تفاهم کنند همین است. البته دلایل دیگری هم در این زمینه وجود دارد از جمله طرح "نگاه به شرق" از سوی رهبری جمهوری اسلامی است که موضوع بحث ما نیست... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

بازگشت چپ به عرصه قدرت در شیلی
تدوین عسگر داوودی

----------------------------------------------------------------------------

گره مناسبات

ایران و عربستان

در یمن باز می شود

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

دست و پا زدن

اردوغان در سیلاب

بحران اقتصادی

"فرزاد فروزنده"

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است