صبر تلخ – 24

تلخکامی حکومت از

پیوند فدائی ها با حزب توده ایران

اولین بار سال 1359 که بیانیه «اکثریت» منتشر شد و مواضعی را اعلام کرد که درست در راستای مواضع حزب توده ایران بود، بر حسب تصادف من یک قرار دیدار در مجلس با آقای هاشمی داشتم. و وقتی که به مجلس رفتم به کلی برخورد ایشان فرق داشت! خیلی درهم بود و با این عبارت شروع کرد که «خوب» با چریک ها هم که ائتلاف کردید». خیلی طلبکارانه گفتم: به نفع جمهوری اسلامی است. آقا کسانی که تا دیروز در ترکمن صحرا تفنگ دستشان بود و در کردستان می جنگیدند، حالا آمده اند تفنگ را زمین گذاشته اند و گفته اند ما می خواهیم قانونی فعالیت کنیم. آیا این به ضرر جمهوری اسلامی است؟

 

راه توده

شماره 795 چهارشنبه 23 تیر 1400

میرجعفر پیشه وری روزنامه نگار و متفکری که در زمان رضا شاه 10 سال درزندان بود و با سقوط او آزاد شد و رهبر جنبش دمکراتی و جمهوری خودگردان آذربایجان شد. شیخ محمد خیابانی رهبری یک قیام دمکراتیک را در تبریز برعهده داشت و حدود یکسال توانست در تبریز حکومت کند اما سرانجام کشته شد و حکومت یکساله او نیز سرکوب شد.

شیخ محمد خیابانی

جعفر پیشه وری


تولید ارز دیجیتال

در انحصار سپاه

برای دور زدن

تحریم هاست!

----------------------------

سلاح اتمی

امنیت ایران

و یا ج. اسلامی

را تامین می کند؟

----------------------------

کمونیستهای روسیه

به پیروزی در

انتخابات پارلمانی

می اندیشند

سویتسکایا راسیا-

گزینش و ترجمه نعمت بوستانی

----------------------------

سونامی افزایش

قیمت ها بزودی

از امریکا

به اروپا می رسد!

ریا نووستی- آزاده اسفندیاری

----------------------------

طالبان اگر 85 در صد

افغانستان را گرفته

چرا رهبرش هنوز

در پاکستان است؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------

نیکاراگوئه

در آستانه دو انتخابات

روزنامه چپگرای یونگه ولت آلمان

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

----------------------------

عقب نشینی

مفتضحانه امریکا

از افغانستان

ولادیمیر پروخواتیلوف

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

----------------------------

اقتصاد صنعتی در ج. اسلامی

رویائی است که تحقق نخواهد یافت 

اوضاع ایران روزبروز بغرنج تر و پیچیده تر می شود. همه امیدها و خیال ها به اینکه حاکمیت برنامه ای درازمدت و یا حتی کوتاه مدت برای رویارویی با این مشکلات را دارد نیز در حال رنگ باختن است. مردم مدتهاست که امید خود را از حکومت بریده اند و حکومت هم این را خوب می داند. اگر جز این بود رسوایی انتخابات 20 درصدی و انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری را نمی پذیرفت. این در حالیست که ایران برای برونرفت از اوضاع کنونی نیاز به یک برنامه توسعه صنعتی دارد. شرط مقدماتی هر برنامه توسعه صنعتی جلب همکاری مردم، کارشناسان، روشنفکران، طبقه کارگر و طبقه متوسط است. بدون چنین جلب همکاری توسعه صنعتی محال است. سیاست حکومت درست برعکس، به سیاست جدا کردن هر روز بیشتر خود از مردم و تکیه هر روز بیشتر بر نیروی نظامی و مافیاهای اقتصادی و سیاسی ادامه میدهد

بر خلاف آن تصوری که حکومت به آن دامن می زند، ایران برای تبدیل شدن به یک کشور آباد و مستقل و تاثیر گذار در تحولات منطقه، نمیتواند تنها متکی به قدرت نظامی و اتمی خود باشد. این امر ممکن نیست مگر با داشتن یک اقتصاد ملی و تولیدی و حکومتی که مردم سهم مستقیم خود را در آن احساس کنند، نه آن که بردگانی تابع خرافات مذهبی و قربانی سانسور و یورش های سازمان یافته تبلیغات حکومتی تصور شوند.

صرفنظر از نمایندگان سرمایه داری تجاری و بلندگوهای منافع قشرهای خودخواه و مصرف گرای فوقانی طبقه متوسط، همه قشرهای دیگر جامعه ایران در یک اقتصاد صنعتی و تولیدی ملی ذینفع هستند، نه فقط به لحاظ رفاه اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. هرقدر که اقتصاد تجاری نیاز به مردم ندارد و متکی به صادرات مواد خام و واردات از کشورهایی است که مردم آنها تولید کننده هستند، اقتصاد صعنتی و تولیدی نیاز به همکاری مردم و روشنفکران و کارشناسان دارد. احساس بی نیازی حکومت به مردم برآمده از ماهیت تجاری و غیرتولیدی و غیرصنعتی اقتصاد ایران است.

----------------------------------------------------------------------------

جنگ سرد با انفجار

اولین بمب اتم آغاز شد!

ابراهیم گلستان-2

زمانی که "اتم" بعنوان مهیب ترین قدرت انفجاری در صحنه سیاست ظهور کرد، بسیار دشوار بود به مردم ایران در باره این قدرت توضیح دادن. اما این توضیح هم ضروری بود و هم ممکن. این وظیفه بسیار دشوار را در آن سالهای پس از جنگ دوم شخصیت های برجسته ای برعهده گرفتند که "ابراهیم گلستان" از جمله آنان بود. تردید نیست که  نسل جدید و حتی نسل میانه ایران، با این بخش از شخصیت ابراهیم گلستان آشنائی ندارند. ابراهیم گلستان دهه 1330، هنوز نه به رمان دست برده بود و نه تصمیم داشت به زبان سینما سخن بگوید. او مقاله نویسی علمی، پژوهشگر ادبیات جهان و بویژه امریکا بود. بعدها پرفسور"هشترودی" در باره مقولات فضائی و اتمی هم نوشت و هم در رادیو و به زبان مردم بسیار شیرین سخن گفت، اما ابتکار این شیرین نویسی و ساده نویسی با ابراهیم گلستان بود. مردم ایران به کمک قلم و دانش او، با اتم آشنا شدند. آنچه را می خوانید، بخشی از همین آشنائی و آن هم در سال 1325 است، که در هفته نامه وزین "نامه مردم" به سردبیری زنده یاد احسان طبری منتشر شده است. هفته نامه ای که جلال آل احمد مدیرداخلی آن بود و دکتر رضا رادمنش صاحب امتیاز آن.  حیرت آور است و خواندنی. حتی برای امروز نیز حاوی اطلاعاتی است بدیع برای توده مردم و به زبان مردم.

----------------------------------------------------------------------------

چامسکی:

جهان بر کرونا غلبه خواهد کرد

اما تکلیف نئولیبرالیسم چه خواهد شد؟

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com