راه توده

شماره 821  چهارشنبه 13 بهمن 1400

محمود اعتماد زاده "به آذین" مترجم، نویسنده و بنیانگذار کانون نویسندگان ایران که پس از انقلاب به عضویت کمیته مرکزی حزب توده ایران انتخاب شد و در یورش به حزب دستگیر و پس از دوران سخت شکنجه 7 سال در زندان ماند.انوشیروان ابراهیمی عضو هیات سیاسی و دبیرکمیته مرکزی حزب توده ایران و مسئول سازمان حزبی آذربایجان در سالهای پس از انقلاب که در قتل عام 67 در اوین به دار آویخته شد!

انوشیروان ابراهیمی

به آذین

 

 

زندگی مشترک انوشیروان ابراهیمی

و به آذین در زندان اوین

خاطرات زندان "به آذین" فرازهائی دارد بسیار غم انگیز، با نثری به همان اندازه دلنشین. ما بخش های اصلی این خاطرات را که مربوط می شد به دوران و درون زندان در راه توده منتشر کرده ایم. بحث نه درباره شخصیت سیاسی و هنری به آذین بلکه درباره یکی از فصول خاطرات به آذین از زندان دهه 60 است. فصلی که به آذین علیرغم امساک همیشگی اش برای ستودن افراد و شخصیت ها، نمی تواند "انوشیروان ابراهیمی" دبیر کمیته ایالتی آذربایجان حزب توده ایران در سالهای پس از انقلاب 57 را که 7 ماه با او در اوین هم سلول بوده نستاید.


برنده جنجال

بر سر اوکراین

کیست؟

-------------------------

شطرنج سیاسی

در ایران را

چگونه ببینیم؟

-------------------------

احزاب ستیزی

حکومت های

استبدادی در ایران

-------------------------

آیا امریکا و ناتو

روسیه را

بیخ دیوار برده اند؟

ساویتسکویا راسیا

 ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------

دو مقوله

مدرنیته و تجدد

دکتر سروش سهرابی

-------------------------

افغانستان و طالبان

اولی گرسنه و دومی

در بن بست سیاسی

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------

اهداف پنهان

در جنگ یمن!

واشنگتن- فروزنده فرزاد

-------------------------

سالگرد ترور

دو رهبر بزرگ

حزب کمونیست آلمان

تدوین- عسگر داوودی

-------------------------

بمب قوم گرائی

در کشورهای

آسیای مرکزی

موسسه راهبردی روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

-------------------------

سرمقاله 821

به اسم "چپ" درجبهه "راست"

علیه گردش به شرق در ایران

صدر مائو رهبر جمهوری خلق چین زمانی سروده بود: "چه زیباست بر سر کوهی نشستن و نبرد دو ببر را تماشا کردن!"
آنکه بر سر کوه نشسته چین مائو بود و دو ببر هم اتحاد شوروی و آمریکا که در حال دریدن همدیگر بودند. مائو گمان می کرد که می تواند همیشه بر سر کوه بنشیند و نبرد دو ببر را تماشا کند زیرا از جمله درکی صحیح از جنبه عینی و واقعی این نبرد نداشت. مائو چند دهه را با نظریه های سه جهان، دو ابرقدرت، رهبری جهان سوم و پریدن از این شاخ به آن شاخ سپری کرد تا سرانجام متوجه شد که تضادهای جهان واقعی را نمی توان پشت سر گذاشت مگر در همان شعر و خیال و دریافت که ناگزیر به انتخاب است. از سر کوه پایین آمد و رفت به کمک ببر آمریکا و غرب برای دریدن اتحاد شوروی.
جهان امروز نیز درگیر نبردیست که ماهیت نیروهای درگیر در آن درست مانند دوران جنگ سرد آمریکا و شووری نیست، شرایط هم عینا مشابه همان شرایط نیست ولی سرنوشت نبرد صرفنظر از انگیزه و گمان و حتی خواست شرکنندگان در آن، همان است: مبارزه برای آزاد شدن جهان از تسلط امپریالیسم و سرمایه داری. تقابل هایی که شکل گرفته و در حال شکل گرفتن است، جبهه هایی که دربرابر هم صف آرایی نظامی و اقتصادی می کنند، تقابل ها و جبهه های واقعی هستند که نمی توان بر سر کوه نشست و نبرد آنها را تماشا کرد. به همین دلیل پندار فاصله یکسان یا نزدیکی یکسان به دو طرف این نبرد به همان اندازه خیالی و بی سرانجام است که آرزوی ناکام صدر مائو.
جمهوری اسلامی هم پس از چهل سال پندار ویرانگر نه شرقی، نه غربی که ایران را از داشتن همپیمانان و دوستان جهانی محروم کرد بالاخره به بن بست رسید. با اینحال برخی در داخل یا خارج ایران چنان خیالپردازانه از رابطه "متوازن" با جهان سخن می گویند که گویا درست بر فراز کوهی نشسته اند که دیروز صدر مائو بر آن نشسته بود و تصور می شود همچنان بدنبال "نه شرقی، نه غربی" جمهوری اسلامی هستند. مثلا آقای بهزاد کریمی از رهبران "حزب چپ ایران (فداییان خلق)" از راه توده انتقاد کرده که از سیاست "نگاه به شرق جمهوری اسلامی" حمایت می کند. برای کمک به حافظه ایشان راه توده از سال ها پیش ضرورت نگاه به شرق را مطرح و از آن پشتیبانی کرده است. مثلا با اشاره به شکل گیری دو جبهه جهانی ناتو از یکسو و پیمانهای بریکس و شانگهای از سوی دیگر نوشت:
"در این دو جبهه، ایران باید جایگاه خود را بیابد. یا درکنار استراتژی امریکا و یا در کنار استراتژی جلوگیری از رهبری نظامی و اقتصادی امریکا بر جهان و تبدیل ملت ها به بردگان سرمایه داری. ... بحث اصلی اینست که ایران در کدام جبهه جهانی باید و میتواند قرار بگیرد و اگر این قرار گرفتن ناگزیر است- که بنظر ما هست- آنوقت باید دید چه دست هائی مانع این چرخش اند و برای خود زمان می خرند!" (راه توده 467 - مرداد 1393)
پس راه توده از "چرخش به شرق" جمهوری اسلامی پشتیبانی نمی کند، بلکه از سیاست و نظر و توصیه خود پشتیبانی می کند.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------

انقلاب 57 از دیروز تا امروز

از انقلاب مشروطه بگوئیم

اما از انقلاب 57 چیزی نگوئیم؟

اینکه گفته شود خمینی اشتباه کرد، حتی اشتباهات بزرگ کرد، همانند مردمی که دنبال و هوادار او بودند یک مسئله است، اینکه گفته شود خمینی و هواداران او قشری و انحصار طلب بودند مسئله‌ای به کلی دیگر. در حالت اول ما یک خلق انقلابی داریم که اشتباه هم می ‌تواند کرده باشد و تجربه اندوزی کرده باشد، در حالت دوم ما با یک انقلاب ارتجاعی و یک توده بی ‌مغز سر و کار داریم. موضع حزب توده ایران نسبت به آیت‌الله خمینی موضع اول است نه دوم.

 

----------------------------------------------------------------------------------

پوست خشک امریکا زیر تابش

آفتاب سوزان بحران ها، ترک برداشته

آلکساندر آفاناسیف - ترجمه بهمن دوستار

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است