سالگرد انقلاب 57

 

در سالگرد انقلاب 57 ما با تفسیرهای گوناگونی درباره آن انقلاب و جنبش کنونی صنفی و سیاسی مردم ایران برای تغییر بنیادین در حاکمیت روبرو هستیم. برای نگاهی به جنبش کنونی گریزی از قبول رشد آگاهی عمومی مردم ایران نسبت به حاکمیت نیست.

همه تلاش سالهای گذشته بر محور این ضرورت قرار داشت که مردم به آگاهی ملی نسبت به ماهیت حکومت برسند و اکنون این آگاهی تبدیل به یک شعور گسترده اجتماعی شده و نوبت یادگیری از این شعور اجتماعی فرا رسیده است. حکومت بنا بر ماهیت خود نمی تواند از این شعور اجتماعی چیزی یاد بگیرد و هنوز در رویاهای گذشته غرق است، اما سیاسیون و مبارزانی که در رسیدن مردم به این شعور اجتماعی نقش داشته اند، امروز موظف اند این شعور اجتماعی را قبول کرده و با آن همراه شوند.

زیر فشار آگاهی مردم

حکومت پوست انداخته است

 

راه توده

شماره 822  چهارشنبه  20 بهمن 1400

علی گلاویژ عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و محقق برجسته تاریخ کردستان بود. او نویسنده رادیو پیک ایران و سپس روزنامه مردم پس از انقلاب بود. غنی بلوریان نیز که با انقلاب از زندان 24 ساله شاه بیرون آمد، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان ایران و سپس عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و در مهاجرت عضو هیات سیاسی شد. گلاویژه در قتل عام 67 اعدام شد و بلوریان در مهاجرت چشم بر جهان بست.

غنی بلوریان

علی گلاویژ


موانع واقعی

بر سر راه تولید

داخلی در ایران

---------------------

جنبش اعتراضی

امروز ایران ادامه انقلاب 57 است

---------------------

سقوط دولت اوکراین

نیازمند جنگ نیست!

بنیاد استراتژیک- یوری بوریسف

ترجمه- کیوان خسروی

---------------------

سارا واگن کنشت:

نگرانی روسیه

به حق است

ترجمه عسگر داوودی

---------------------

پزشکان کوبائی

در میان مردم

محروم جهان

اومانیته- جعفر پویا

---------------------

تلاش های

شکست خورده

 امریکا در ونزوئلا

اومانیته. ترجمه- آذرنگ

---------------------

نتایج دیدار

روسای جمهور

چین و روسیه

در بیانیه مشترک

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------------

جوانان بیکار

موتور اعتراضی

در اتحادیه اروپا

الناز گرجی

---------------------

سرمقاله 822

مخالفان گردش به شرق

نگران کدام پیامدهای آن هستند؟

 

سیاست "چرخش به شرق" که ضرورت آن را راه توده مدتها پیش تشخیص داده و حداقل از هفت سال پیش به صراحت اعلام کرده بود اکنون به یک بحث عمومی هم درسطح جناح های حکومتی و هم در سطح نیروهای سیاسی و تا حدودی مردم تبدیل شده است. چند گروه و چند نگرش عمده نسبت به این گردش وجود دارد.

یک نگرش که در سطح حکومت و جناح های حکومتی طرفدارانی دارد و در بخشی از اپوزیسیون خارج کشور ایران بویژه سلطنت طلبان غلبه دارد طرفدار گردش به غرب و در پیش گرفتن سیاست چین ستیزی و روسیه ستیزی براساس منافع غرب است. اینها دلایل خود و رسانه های خود را دارند که در داخل کشور عمدتا توسط سرمایه داری تجاری داخلی تامین مالی می شوند و در خارج هم توسط آمریکا و اسراییل و انواع و اقسام رسانه های غربی.

گروه دوم کسانی هستند که طرفدار گردش به غرب الزاما نیستند ولی معتقدند که گردش به شرق احیا کردن مبارزه ضد امپریالیستی است که این خود دستاویزی است برای حکومت که اعتراضات مردم را سرکوب و خفه کند. بخشی از این حرف درست است. یعنی تا به امروز حکومت ایران با تشدید شعارهای ضدامریکایی کوشیده هر اعتراض به حق و عادلانه علیه سیاست های حکومتی را به غرب و آمریکا وصل و سرکوب کند. ولی این بدان معنا نیست که امپریالیسم وجود خارجی ندارد. جبهه های جهانی بی معناست. ناوگان آمریکا به خلیج فارس برای تفریح آمده اند. ناتو همینطوری برای داشتن هزینه های نظامی بیشتر به مرزهای روسیه خود را گسترش داده. آمریکا دهها پایگاه نظامی در جهان مستقر نکرده٬ ایران را تحریم نکرده٬ گلوی مردم ما را نگرفته٬ بدنبال حمله نظامی به تاسیاست صنعتی و اقتصادی ما نیست و .... بنابراین صرفنظر از اینکه حکومت ایران چه بگوید و چه نگوید واقعیتی بنام امپریالیسم و سیاست های امپریالیستی در جهان وجود دارد که باید دربرابر آن ایستاد و موضع گرفت.... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------------

سیاوش کسرائی

آن که مرگ هیچ عزیزی را از یاد نبرد

---------------------------------------------------------------------------

نبرد استالینگراد، سرنوشت

جنگ دوم جهانی را تعیین کرد!

 

نویسنده: سرگئی آپتریکین، کاندیدای علوم تاریخی،

دانشیار، محقق برجسته و پژوهشگر

موسسه (تاریخ نظامی) آکادمی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه

ترجمه- بهمن دوستار ( بخش اول)

--------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید

 با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com