کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین- 6

استالین می خواست کنفرانس را

نیمه کاره رها کرده و بازگردد!

انگلستان منتظر بود ارتش هیتلر ارتش سرخ و انقلاب اکتبر را نابود کند و سپس امریکا و انگلیس به ارتش هیتلر که در جنگ تضعیف شده حمله کنند و با یک تیر دو نشان بزنند: نابودی شوروی و سپس شکست آلمان هیتلری. این را استالین در کنفرانس تهران متوجه شده و به همین دلیل یکبار استالین از پشت میز مذاکره برخاست و در واکنش به ترفندهای چرچیل خطاب به مولوتف وزیر خارجه شوروی و ژنرال وروشیلف که در کنارش بودند گفت: بنظر می رسد که ادامه مذاکره اصلا معنی ندارد.  برویم. دیگر اینجا کاری نداریم. کار ما در جبهه زیاد است.

 

راه توده

شماره 834  چهارشنبه 11 خرداد 1401

شهلا فرجاد از کادرهای برجسته حزب و سازمان دمکراتیک زنان ایران، پس از 7 سال زندان ج. اسلامی گرفتار سرطان شد و چشم بر جهان بست. ملکه محمدی عضو کمیته مرکزی حزب، مترجم، نویسنده و کارشناس مسائل کشاورزی ایران که در یورش به حزب توده ایران دستگیر و نزدیک به 8 سال در زندان جمهوری اسلامی در اسارت ماند. سرطان در سالها پس از آزادی از زندان  به جان او نیز چنگ انداخت و او را با خود برد.

ملکه محمدی

شهلا فرجاد


ج. اسلامی همچنان

 روی دو صندلی

سیاست خارجی

سرگردان است!

---------------------

فقر و ثروت

به جنگ داخلی

در ایران می انجامد!

---------------------

2  کنگره و 3 کنفرانس

حزب توده ایران

پیش از

کودتای 28 مرداد

زنده یاد "ملکه محمدی"

---------------------

آمریکا پاکستان را

 به چین باخته است

ترجمه و تدوین ـ عسگر داوودی

---------------------

شیوع آبله میمون

در ادامه "کووید19"

خبر گزاری ریا نووستی

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------------

سالگرد خاموشی "به آذین"

میراثی بزرگ

از مترجمی بزرگ

---------------------

پیروزی نامزد چپ

در انتخابات کلمبیا
اومانیته- ترجمه جعفر پویا

---------------------

سرمقاله راه توده 834

توسعه و پیشرفت ایران

زیر چرخ بازدارنده داخلی و خارجی

امروز به وضوح دیده می شود که در ایران و در حول ایران یک اجماع برای ویرانی و عدم پیشرفت شکل گرفته است. یک جریان وسیع سیاسی و رسانه ای بوجود آمده که هر کاری می کند تا جلوی پیشرفت ایران گرفته شود. هر تدبیری که بسود ملت و در جهت پیشرفت کشور باشد به این عنوان که بسود حکومت یا این یا آن جناح آن است نفی و تخریب می شود. برعکس از هر اقدامی که به زیان مردم و علیه پیشرفت ایران باشد به این عنوان که موجب تعضیف حکومت می شود ستایش می شود.

این جریان در بی پرواترین شکل خود در طیف سلطنت طلب و "چپ" نمای خارج کشور و تلویزیون ها و رسانه های قدرتمند انها مانند ایران اینترنشنال و من و تو و بی‌بی‌سی و رادیو فردا و دویچ وله و دهها و دهها رسانه و رادیو و تلویزیون دیده می شود که یک صدا به تخریب هر تدبیر و سیاستی مشغولند که بتواند ایران را به سمت پیشرفت هدایت کند. این جریان یک عقبه پرشمار داخلی را با خود همراه کرده که مشتری این تلویزیون ها و رسانه ها هستند. در بین اینها کسانی وجود دارند که در ویرانی ایران یا ذینفع هستند یا نسبت به آن بی تفاوت هستند. بخش ذینفع آن همان سرمایه داری تجاری و قشرهای فوقانی جامعه هستند که چشم آنها به دلارهای نفتی و چشم انداز آنها برای ایران فروش نفت و استخراج آب و صدور هندوانه و کیوی و پسته و واردات کالاهای لوکس خارجی است. پیشرفت ملی و تولیدی و صنعتی در این چشم انداز هیچ جایی ندارد که برعکس مزاحم سود و فرار سرمایه و حساب های بانکی و  بهره مندی از زندگی لوکس این قشرهاست. ..ادامه

----------------------------------------------------------------------------

حزب توده ایران!

این عکس را یکی از خوانندگان راه توده برای ما ارسال کرده و از قول بسیاری از توده ایهای داخل کشور خواهان باز انتشار آن در راه توده شده است. ما با کمال میل به این خواست احترام گذشته و عکس ارسالی را بعنوان نمادی از خرد و سیاست، مبارزه و واقعیت بینی تاریخ حزب توده ایران که خمیرمایه  زندگی در کنار مردم و برای مردم ایران است  منتشر می کنیم.

---------------------------------------------------------

مصاحبه دبیراول

حزب کمونیست اوکراین

نازی های اوکراین

از 15 سال پیش

به قدرت رسیدند!

"طلوع نازیسم"

در اوکراین شاهکار

"جورج سوروس"

موسسه پژوهشی روسترات

ترجمه- کیوان خسروی

-----------------------------------------------------

تله «ناتو» برای شکار جمهوری مولداوی

گرد آوری و ترجمه- نعمت بوستانی

-----------------------------------------------------

نگاهی به سیر انقلاب ایران (هامون سرمدی)- 4

ارتجاع و سرمایه داری تجاری

قدرتمند تر از جنبش سبز بود!

-----------------------------------------------------

چین و امریکا

سایه به سایه هم

در آسیای دور

اومانیته- ترجمه آذرنگ

میراث برژینسکی

در اوکراین

به صحنه آمد!

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

-----------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است