اسلام، با وعده

برابری و برادری

به ایران آمد!

نویسنده این مقاله تحقیقی زنده یاد احسان طبری است که در سالهای پیش از انقلاب 57 در مجله دنیا منتشر شد. وسعت آگاهی و اطلاعات او از تاریخ ایران و تاریخ اسلام در کنار دانش وسیع عملی- اجتماعی او شاید دیگر در ایران تکرار نشود. دراین مقاله می خوانید که چگونه ایرانیان در مقابل اسلام تحمیلی خلفا و سلطه اعراب بر ایران مقاومت کردند و چگونه مذهب به فساد و قدرت آلوده شده "زرتشتیان" به همراه سلطنت ساسانیان فروپاشیدند و میدان را به اسلام و اعراب واگذار کرد!

 

راه توده

شماره  857-  چهارشنبه 25 آباد 1401

پرویز حکمت جو، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران پس از سالها که در زندان بود، بار دیگر به بهانه ارتباط سازمانی با بیژن جزنی در زندان زیر بازجوئی و شکنجه رفت و کشته شد. دکتر هوشنگ تیزابی بنیانگذار نشریه "بسوی حزب" که پایه شکل گیری سازمان نوید بود نیز پس از یک زندان 5 ساله، در یک درگیری مسلحانه دستگیر و بلافاصله در زندان رفت زیر شکنجه و کشته شد.

دکتر هوشنگ تیزابی

پرویز حکمت جو


دست طرفداران

گردش به شرق

زیر ساطور

اصولگرایان غربگرا

----------------------------

چرا ایران

نمی تواند مسیر

روسیه را برود؟

----------------------------

اعتراض جوانان را

در پیوند با

جنبش عمومی

باید تحلیل کرد

----------------------------

گفتگو با "رقیه دانشگری"

از  خارج کشور

برای مردم ایران

رهبر تراشی میکنند!

----------------------------

پرسش و پاسخ

نورالدین کیانوری در تیرماه 59

نارضائی

و جدا شدن از

حاکمیت و انقلاب

از سال 58 آغاز شد

----------------------------

جهان سوم

کدام راه رشد را

می تواند دنبال کند

دکتر "سروش سهرابی"

----------------------------

سالگرد انقلاب اکتبر

در جمهوریهای بلاروس

و  مولداوی

روزنامه پراودا-

 ترجمه نعمت بوستانی

----------------------------

بدون انسجام جامعه

پیروزی در

 جنگ اوکراین ممکن نیست!

سایت تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- آزاده اسفندیاری

----------------------------

سرمقاله 857

هیچ جنبش اجتماعی، از ابتدا

با خواست سرنگونی آغاز نمی شود

 

بسیاری از خانواده ها، مردم عادی و روشنفکران میهن دوست که با شور و شوق از جنبش زن، زندگی و آزادی پشتیبانی می کردند و به آن برای تغییرات در ایران امید بسته بودند، با دیدن پشتیبانی منفورترین، راست ترین و ارتجاعی ترین جریان های جهانی یعنی آنهایی که نزد نیروهای مترقی درکشورهای خود منفور هستند، با سوظن درست نسبت به برنامه هایی که قدرت های جهانی برای ایران دارند، با دیدن سمت و سویی که برخی حرکات بخود گرفت مانند خشونت، بروز لمپنیسم، نداشتن خواست ها و مطالبات روشن، نپذیرفتن گفتگوی منطقی، شعارهای رکیک و ناسزاگونه و جنسیتی و... بتدریج از این حرکت فاصله گرفتند و درباره دلایل این وضع می اندیشند. ما در اینجا به عوامل و ریشه های طولانی و عمیق پیدایش این وضع که بارها درباره آن سخن گفته شده و همچنان باید گفته شود کاری نداریم. بدیهی است که این ریشه ها داخلی است. چه در آنچه با تحمیل سیاست خودی و غیرخودی به ایجاد امکان برای رسانه ها و قدرت های خارجی فراهم کرده و چه در شکل خشونت آمیزی که به خود گرفته و بازتاب خشونت طلبی طولانی حکومتی است. و چه در آنچه به سیاست خارجی حکومت مربوط می شود که به برنامه های غرب برای تجریه ایران سرعت بخشیده است.

هدف از مقاله کنونی بررسی مسئله، نه از زاویه حکومت بلکه از چشم انداز تجربه اندوزی و درک چگونگی شرایط ایجاد یک جنبش انقلابی و ترقیخواهانه است. چرا جنبش کنونی بدین سمت رفت و برخلاف امید و پندار برخی نتوانست و نمی توانست در آن شکلی که بروز کرد به یک جنبشی با محتوای انقلابی فرا بروید؟ بنظر ما در یک کلام برای آنکه بطور متضاد خود را از خواست و مطالبات اصلاحی محروم کرد. نخستین شرط شکلگیری یک جنبش انقلابی آن است که اتفاقا متکی بر خواست های اصلاحی باشد. تردید نیست وقتی حرکتی از روز اول بدون هیچ مطالبه اصلاحی و با خواست سرنگونی آغاز می شود از ادامه آن جز یک شورش کور ارتجاعی چیزی دیگر بیرون نخواهد آمد.

این بحثی است که ما در سال های گذشته و همین چند ماه پیش دربرابر کسانی که به راه توده انتقاد می کردند که گویا هنوز به اصلاحات حکومتی امیدوار است بطور روشن بیان و چنین وضعی را پیش بینی کردیم. راه توده در شماره 833 – ۴ خرداد ۱۴۰۱ پس از طرح این پرسش که "آیا می توان به حکومت ایران برای انجام اصلاحات و تغییرات امید داشت؟ یا ما با دستگاه منجمدی روبرو هستیم که ظرفیت پذیرش تغییرات را ندارد؟ و در اینصورت چه باید کرد؟" نوشت: "ادعای ضرورت نداشتن امید به حکومت یعنی نفی جنبش اجتماعی. در حالیکه امید به حکومت جزء جدایی ناپذیر هر جنبشی است. واهی بودن یا نبودن این امید را خود جنبش و شرایط تحول آن تعیین می کند، نه اینکه ما از قبل آن را بجای جنبش و بجای مردم تعیین کنیم. جنبشی که امید به حکومت نداشته باشد یا شورش کور است، یا جنبشی است که مرحله امید را پشت سرگذاشته و اکنون به حکومت جایگزین دیگری امید بسته و احساس می کند که رهبری و امکان تحمیل آن را هم دارد."...ادامه

----------------------------------------------------------------------------

 

بمناسبت سالگرد اعدام دکتر فاطمی پس از کودتای 28 مرداد.

گفتگو با عبدخدائی

پسر بچه ای که فاطمی را ترور کرد!

-----------------------------------------------------------------------------------------

به یاد آنکه

با زخمه برتارش

شور زندگی را

برپا می کرد

"رضا نافعی"

---------------------------------------------------------------------------------

دیدار رهبران چین و ویتنام در پکن

دوستی سوسیالیستی همجواری رفیقانه

یونگه ولت ـ ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است