راه توده

شماره 858- جهارشنبه 2 آذر 1401

 

هما هوشمند راد از رهبران وبنیانگذاران سازمان زنان حزب توده ایران و دکتر محمد بهرامی که رهبری حزب توده ایران را از 1327 و پس از ترور نا موفق شاه و خروج دکتر رادمنش (دبیراول حزب) و جمعی از رهبران حزب از ایران، رهبری حزب را تا کودتای 1327 در دست داشت. شرح زندگی و سوابق حزبی آنها را در همین شماره راه توده بخوانید!

دکتر محمد بهرامی

هما هوشمند راد

وقتی فرصت

از دست

می رود!


بی اعتمادی

بزرگترین ضعف

شبکه های داخلی

اینترنت است

-------------------------

دکتر محمد بهرامی

5 سال در ایران

حزب توده ایران را

رهبری کرد!

-------------------------

هما هوشمند راد

از پیشگامان

جنبش زنان ایران 

-------------------------

برگزاری کنگره

حزب کمونیست بریتانیا

-------------------------

قتل امیرکبیر

و پایان واپسین امکان برون رفت

از انحطاط

دکتر "سروش سهرابی"

-------------------------

با سفر رئیس جمهور کوبا به مسکو

دورخیز کوبا

برای گسترش

روابط جهانی

یونگه ولت ـ عسگر داوودی

-------------------------

20 هزار چچنی

در کنار روس ها

در اوکراین میجنگند

تلویزیون ح. ک روسیه

ترجمه- نعمت بوستانی

-------------------------

دوران خانه بدوشی

"مارکس وخانواده"

ترجمه و تدوین – جعفر پویا

-------------------------

دیدارهای پیاپی

رهبر چین، درحاشیه

اجلاس شانگهای

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------

نام "ولگاگراد" را

به "استالینگراد" بازگردانید

-------------------------

سرمقاله 858

زیر نام "انقلاب" و"سرنگونی"

ایران را به سوی ویرانی می برند!

به موازات گسترش خشونت ها از طرف شورشیان نیابتی و تروریست های سازمان یافته غرب در ایران، موقعیت خشونت طلبان حکومتی نیز تقویت می شود و بتدریج دست بالا پیدا می کنند. برخلاف کسانی که فکر می کنند در ادامه خشونت ها حکومت سرنگون خواهد شد، اوضاع می تواند به این سمت رود که برعکس مردم بتدریج از این فضای بلاتکلیفی و هرج و مرج و تنش و نگرانی برای آینده و سوریه ای شدن ایران خسته شوند و خواهان پایان یافتن آن باشند. در اینصورت کسانی در حکومت که طرفدار سرکوب هستند دست بالا را پیدا خواهند کرد. این نتیجه می تواند بسیار خطرناک باشد هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت. در کوتاه مدت همه دستاوردهای جنبش اعتراضی کنونی را جمع و حامیان آن را قلع و قمع کند و در درازمدت ایران را وارد شرایط بحران و بن بستی بسیار عمیق تر و سخت تر از امروز کند. 

برخی نشانه ها حکایت از تحول در این جهت دارد. بازداشت شماری از بازیگران، توقیف روزنامه ها، فشار بر روی برخی به اصطلاح سلبریتی ها، اوضاع پیچیده در کردستان و بلوچستان، افزایش برخوردهای خشونت آمیز حکومتی، عدم آزادی زندانیان سیاسی و ... نشان می دهد که خشونت طلبان حکومتی و دارو دسته کیهان شریعتمداری و حزب موتلفه و جبهه پایداری می خواهند از فضای کنونی برای تسویه حساب با مردم و همه دستاوردهای جنبش دموکراتیک ایران بهره بگیرند. آنها می خواهند از این فرصت نه تنها برای اعدام همه زندانیان سیاسی، بلکه برای ترور و اعدام رهبران اصلاحات و ایرانیان مسالمت جو و میهندوست استفاده کنند. فشار خشونت طلبان نیابتی برای قطع رابطه جهان با ایران دست خشونت طلبان حکومتی را برای اعدام های وسیع بدون نگرانی از افکار عمومی بین المللی باز می کند.  

با اینکه بارها گفته شده که جنبش اعتراضی اگر می خواهد جنبه انقلابی پیدا کند لازم است که مسالمت آمیز باشد و خواست ها و مطالبات اصلاح طلبانه را طرح و بر روی آن پافشاری کند متاسفانه تسلیم و انفعال در برابر خشونت که آن را "انقلابی" معرفی می کنند همچنان بر روی بخش زیادی از کسانی که می توانند با قدرت وارد میدان شوند و دربرابر خشونت بایستند حاکم است. اتفاقا خشونت طلبان حکومتی هم خودشان را "انقلابی" می دانند و مخالفانشان را غیرانقلابی معرفی می کنند. آنها هم می گویند دشمن اصلاحات هستند. بنابراین طبیعی است که اگر درکی که خشونت طلبان نیابتی غرب از انقلاب ارائه می دهند را بپذیریم، حتما داعش های حکومتی و موتلفه و گردانندگان زندان اوین و جبهه پایداری هم نماد انقلاب خواهند شد. بدینگونه است که این دو جریان همدیگر را تقویت می کنند. هدف حداقلی آمریکا و غرب هم از دامن زدن به خشونت همین افتادن حکومت بدست همین خشونت طلبان حکومتی است چون می دانند که آنها خود شرایط را برای تضعیف وحدت ملی و ویرانی ایران فراهم خواهند کرد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

----------------------------------------------------------------------------------

گزارش محمد خوانساری

از دو اعتصاب مطبوعات در سال 57

نه تنها نسل بعد از انقلاب

که نسل انقلاب هم کم میداند

----------------------------------------------------------------------------------

سایه- لطفی- شجریان

مثلثی که در موسیقی ایران

تکرار نخواهد شد!

----------------------------------------------------------------------------------

روسیه باید مانند چین متکی به خود یشود

روسیه در آغاز بازگشت به گذشته!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- آزاده اسفندیاری

---------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است