راه توده

شماره 581  پنجشنبه 9 دیماه 1395

سرهنگ عطاریان

سرهنگ آذرفر

فرزاد جهاد

محمد بهرامی

برخی بررسی ها... احسان طبری (37)

شکنجه و اعدام "بابک"

در برابر خلیفه عباسی!

بابک درجنگ طولانی و 20 ساله چریکی علیه لشگریان خلیفه مهارت عظیم داشت و تمام رفتار بابک از زمان گرفتاری تا مرگ مردانه، نمودار روحی به حد افسانه آمیز، قهرمان، استوار و تسلیم ناپذیر است. جزییات رفتار او را هنگام قطع دستها در برابر معتصم "خلیفه عباسی" را مورخان متعددی نقل کرده اند. زمانی که یکدست او را بریدند او دست دیگر را در خون دست بریده خویش فرو برد و آن را به چهره مالید و گفت: من روی خویش از خون سرخ کرده ام، تا چون خون از تنم بیرون شود، نگویید که رویم از بیم زرد شد.» پس از این که خلیفه با قساوتی نامردانه بابک را شکنجه داد و کشت او را در جایی که بعدها «کنیسه بابک» نام گرفت به دار آویخت. سالیان دراز پیکر این مرد قهرمان بر دار آویخته بود. هنگامی که هموطن دلاور دیگرش مازیار را بر همین کنیسه بر دار کردند پیکر فرو خشکیده بابک در کنار او بود.


کدام دیکتاتوری

خون مردم

و نفت کشور

 را می مکد؟

--------------------

آقای خامنه ای

30 سال مسئله

و تنش آفریده!

--------------------

اتاق بازرگانی

ارث پدرش را

از مردم میخواهد!

--------------------

مرتجعین حاکم و مجاهدین غافل

دو "دست"

که تا دهه 60

یک صدا داشتند

--------------------

قلبی مهربان

در قعر آبهای

دریای سیاه

سایت ریا نووستی

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

پشت چه کسانی

در حلب شکست؟

--------------------

سرمقاله 581

ادعاهای "شتر مرغی" آقایان

علیه نامه 30 امضائی به ترامپ

هفته گذشته روزنامه‌های کیهان، رسالت، وطن امروز و خبرگزاری فارس و مشرق و تسنیم و شرکای آنها، از نامه "30 ضد انقلاب" به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با آب و تاب خبر دادند. نویسندگان نامه که رسانه‌های فوق آنها را "خائن" لقب داده‌اند از ترامپ خواسته‌اند که در برجام تجدید نظر کند و تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند.

همزمان با انتشار این نامه، همین رسانه های جریان راست حکومتی موجی از حملات علیه اصلاح طلبان و تحول خواهان ایرانی را آغاز کردند و کوشیدند نویسندگان نامه را به جریان اصلاحات و بقول خودشان "فتنه" ربط دهند و بهانه تازه‌ای برای بستن فضای سیاسی کشور و ادامه فروپاشی کشور و غارت حکومتی فراهم کنند. ....... ادامه

-------------------------------------------------------------

رحمان هاتفی- جهان را

پر از مهربانی می خواست

-----------------------------------------------------------------

مولداوی و بلغارستان

دو انتخابات

با یک نتیجه!

ریانوستی- ترجمه نعمت بوستانی

مسابقه ایتالیا

و اسپانیا برای ترک

اتحادیه اروپا!

ترجمه و تدوین- رضا نافعی

-----------------------------------------------------------------

روسیه یکشبه

بیدار نشد

دیگران ناگهان

از خواب پریدند!

سرمایه داری

در کردستان ایران

از اقتصاد کشاورزی

آغاز شد!

"مناسبات ارضی در کرستان"- علی گلاویژ(31)

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است