راه توده

شماره 165     دوشنبه 15 بهمن ماه 1386

علی گلاویژ

هدایت اله حاتمی

پرویز حکمت جو

دکتر هوشنگ تیزابی

دکتر تقی ارانی

میراث انقلابی "تورج حیدری بیگوند"
افشاگری سیاسی
اینست آن وظیفه بزرگی که
مبارزان اغلب فراموش می کنند
میراث انقلابی لنین در جریان تئوری بافی های چریکی فراموش شد:
نه حالا و نه هیچ زمان دیگری، هیچ کاری را نمی توان جایگزین این فعالیت کرد.

احسان طبری


پيشگامان
جنبش زنان ايران
دردوران پهلوى اول

ناصر مهاجر

محترم اسکندری

--------------------

ناتو خود را آماده
حمله اتمی می کند
عسگر داوودی

--------------------

90 سال پس از انقلاب اكتبر -10
در دوران استالین
منطق قدرت
جنون سیاسی شد
"لوسين سو" حزب كمونيست فرانسه
ترجمه ع. خيرخواه

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
سرکوب و خیانت ملی
با یورش به سندیکاها
در ایران همراه بوده
رضا روستا

--------------------

دیدار با آرش- رحمان هاتفی
آرش
روح اعجاز آفرین
ملت ایران است

--------------------

فصل دوم جنبش های اجتماعی
عقل سرخ
قربانیان بزرگ
روشنفکری اسلامی
احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

شخصیت یا توده ها
نقش کدام برجسته است؟
امیر نیک آئین

مجلس هشتم را نیز، تابع
سیاست نظامی- اتمی می خواهند

آغاز این زمزمه در داخل کشور و در میان فعالان عرصه سیاست، که حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی تصمیم قطعی دارد مجلسی تابع سیاست های داخلی و خارجی 3 سال گذشته برپا کند، زمزمه ای درست و دقیق است. نه تنها دقیق و بموقع است، بلکه ضرورت دارد، بتدریج بازگوئی روشن تر آن سیاست هائی آغاز شود، که برپائی چنان مجلس هشتم را در تدارک دارد. پیش از هر بحثی پیرامون شرکت یا عدم شرکت، دلیل تائید و یا رد صلاحیت ها، این زمزمه، کلید رمز عبور از مرحله ایست که ایران در آن قرار دارد. بحث اصلی نه درباره قد و قواره دبیر شورای نگهبان، چقیه دور گردن رهبر و فرماندهان سپاه، شکل و شمایل احمدی نژاد و یا سواد کم یا زیاد سیاسی او، تندخوئی و عوامفریبی او، ترکیب نظامی- امنیتی کابینه و یا اختلاف میان وی و همکارانش، بلکه باید بر محور آن سیاستی پیگیری شود که کارگزار و مجری آن، امثال احمدی نژاد و احمد جنتی و... اند. همین بحث در باره مجلس آینده نیز صادق است. یعنی، بحث باید بر محور آن سیاست قطعی شده ای استوار شود، که مجلس همسو با این سیاست را می طلبد. چنان که حتی ترکیب مجلس هفتم را نیز کافی و نزدیک به مقصود نمی دانست و نمی داند. ادامه

--------------------------------------------------

دیدگاه های کاسترو
در جنگ اتمی امریکا
کشتارمیلیون ها انسان بی اهمیت است

روزنامه سووتسکایا راسیا، ١٧ژانویه سال ٢٠٠٨
برگردان: ا. م. شیزلی

--------------------------------------------------

پیام های شما و پاسخ های ما
از چاله جمهوری اسلامی
نباید به چاه سلطنت بازگشت

از چاله جمهوری اسلامی، نباید به چاه سلطنت بازگشت. بلکه باید به قله رهائی از استبداد و دست یابی به آزادی و عدالت رسید. بی بی سی در ایران انقلاب نکرد، دیکتاتوری شاه و فسادی که تا بن دندان در نظام سلطنتی رخته کرده بود انقلاب کرد. هویدا نیز یکی از رقاصان این نقاره خانه بود. این که جمهوری اسلامی چه کرده و یا چه می کند؟ اوضاع امروز چیست و مردم برای چه اهدافی در انقلاب 57 به میدان آمدند و اوضاع در زمان شاه چه بود و مردم چرا در برابر آن اوضاع ایستادند؟ هرگز نباید باعث شود ما آب پاکی روی دست دو دوران استبدادی رضاشاه و محمد رضا شاه بریزیم. اتفاقا، حتی در تسلط مذهب و روحانیت بر انقلاب 57، مقصر اصلی همان پدر و پسراند، که پناهنگاهی برای مردم باقی نگذاشتند جز مساجد و روحانیت! مقایسه وضع اقتصادی و فرهنگی و سیاسی- مذهبی امروز ایران با دوران شاه، قیاسی است که ما را به چاله دفاع از سلطنت و بازگشت به گذشته می برد. ما نباید به عقب بازگردیم. استبداد و خودکامگی و فساد و ارتجاع مذهبی و سلطنت را چه از نوع ولایت امری آن و چه از نوع شاهنشاهی آن باید پشت سر بگذاریم. نگران دوران باشید که پس از یک دوران بازی های نظامی و سیاسی و حتی جنگی، از دل همین سپاه پاسداران و از جمع همین فرماندهان سپاه پاسداران که اکنون اینگونه رجزخوانی می کنند و بالای منبر می روند، یک رضاخان جدید در آورده و بر ایران مسلط سازند.

--------------------------------------------------

ارزیابی دبیرکل حزب کمونیست فدراتیو روسیه
چین، جای خالی شوروی
را در جهان پر می کند
بهروزبکتاشی

بخشی از گزارش کوتاه "گنادی زیوگانف" دبیرکل حزب کمونیست روسیه فدراتیو از سفر خود از 21 تا 25 ژانویه خود به چین و دیگر مسائل در جلسه شورای 17 حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق در مسکو.
امروز چین سوسیالیستی، بطور عملی جای کشور شوروی را با تبدیل شدن به قدرت جهانی اشغال می کند. در جمهوری خلق چین مشخص شد که چگونه حزب کمونیست بطور ثمربخش توان اداره کشور را دارد. ذخیره ارزی طلا در چین به یک تریلیون و 500 میلیارد می رسد و سرمایه گذاری های خارجی در چین در سالهای اخیر 650 میلیارد دلار را تشکیل می دهند. در سال گذشته صادرات چین به روسیه 8 میلیارد دلار بیش از صادرات روسیه به چین بوده است. 30 درصد صادرات چین به روسیه را ماشین ها و ابزار آلات گوناگون تشکیل می دهند. در صورتیکه ما به چین 1.5 درصد ابزار آلات از حجم عمومی اجناس و نزدیک به 80 درصد مواد خام به چین صادر می کنیم و این نتیجه آن سمت گیری است که طی 15 سال اخیر در کشور ما پیش برده می شود.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است