راه توده

شماره 167     دوشنبه 29 بهمن ماه 1386

ابوتراب باقرزاده

اسماعیل ذوالقدر

عباس حجری

تقی کی منش

رضا شلتوکی

گفتگو با تاریخ   

برای نهادینه کردن آزادی
من با نظر آقای خاتمی موافقم

باید دید، این دریچه کوچکی که با اصلاحات باز شده و مرتب هم

 در نوسان است، سرانجام به کجا ختم می شود

(ویراستاری مجدد شده راه توده )

نورالدین کیانوری


عموئی در بستر
بیمارستان ایرانمهر
وبلاگ سهیل آصفی

--------------------

آنجلا دیویس
زنان و جنبش مدنی
سیاهان در امریکا

--------------------

بخشهائی از نامه مادر بزرگ"پاشا" به "پوتین":
آقای احمدی نژاد
این داستان راستان
برای تو نیز هست!
سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو ترجمه م. شیزلی

--------------------

هشت گفتار درباره فاشيسم
انگیزه های تشکیل
ملیشیای فاشیسم   وبسیج حزب الله

تولياتی رهبر فقيد حزب كمونيست ايتاليا
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی  

--------------------

فصل دوم جنبش های اجتماعی
جنبش اسمعیلیه
پدر خوانده شیعه
اثنی عشری درایران
احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

فراز و فرود
پیشرفت و ترقی اجتماعی
امیر نیک آئین

دربرابر سیاست نظامی و دو دهه کودتای خزنده حکومتی
آراء جنبش مقاومت ملی
باید در انتخابات مجلس به نمایش در آید

دشوار بتوان تصور کرد حاضران سه دهه گذشته در صحنه سیاسی ایران – اعم از مذهبی و غیر مذهبی- ندانند در طول رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی چه گذشته و ایران، امروز در کدام نقطه تاریخی قرار گرفته است. شاید دقیق ترین تعبیر و تفسیر از این دوران، همان "کودتای خزنده" علیه انقلاب 57 باشد که از آغاز دهه 60 و با ترورها و اعدام‌ها شروع شد و پس از درگذشت آیت الله خمینی نوبت به تصفیه‌های درونی حاکمیت رسید. دورانی که علی خامنه‌ای سکان ریاست جمهوری را دراختیار داشت و سپس جانشین آیت الله خمینی اعلام شد. این که امروز چه تعداد موشک داریم و یا چند نطنز آشکار و پنهان ساخته ایم (پنهان البته از مردم، والا با اطمینان می‌توان گفت که امریکا و فرانسه و اسرائیل و دیگر قدرت‌های جهانی می‌دانند در ایران چه خبر است!) و یا نیروگاه اتمی بوشهر بالاخره روشن شده یا نشده، هواپیما ساخته ایم یا مونتاژ کرده ایم و موشک برای حزب الله لبنان فرستاده ایم یا نفرستاده ایم و.... کارنامه دوران رهبری علی خامنه‌ای نیست. شاید بدون رهبری او هم همین مسیر طی  می‌شد، همچنان که شاه نیز تدارک نیروگاه هسته‌ای برای ایران دیده بود و نیروگاه بوشهر در زمان او آغاز شد و یا دروازه های ایران به فرمان او پس از انقلاب در افغانستان به روی مهاجرین افغان باز شد و نخستین گروهبندی ها علیه آن انقلاب را ساواک و ارتش شاهنشاهی ترتیب داد.  بنابراین، بحث کارنامه رهبری علی خامنه ای، بحث دیگری است. این که وضع اقتصادی کشور در کدام موقعیت است؟ فقر عمومی به کدام نقطه رسیده، دروغ و ریا، دو روئی و فروپاشی تمام معیارهای اخلاقی و انسانی در جامعه چه ابعادی یافته؟ پول حاصل از فروش نفت کجا صرف شده؟ تولید مملکت چطور نابود شد و رقم واردات امسال- زیر شعار عوامفریبانه "مرگ بر امریکا و اسرائیل" که صدام حسین هم با شلیک گلوله درخیابان های بغداد می داد- به مرز 60 میلیارد دلار رسید، ارتجاع مذهبی چگونه گام به گام ارگان‌های امنیتی و نظامی و تریبون‌های مذهبی را تسخیر کرده؟ مجلس مملکت چگونه فلج شده و به شیوه دربار شاهنشاهی برای آن لیست نماینده مطیع تهیه می‌شود؟   ادامه   

---------------------------------------------

میراث انقلابی "تورج حیدری بیگوند"

نتایج هلاکتبار
حرکت، جدا از توده ها
آنکس که از اتحاد موقت می گریزد، به نیروی خویش اطمینان ندارد

5- چرا لنین گروه سوسیال انقلابی آزادی را تروریست می دانست؟

--------------------------------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
گاه شمار اعتصابات
کارگری در ایران
 

رضا روستا

--------------------------------------------

برگزاری سیزدهمین کنگره حزب کمونیست پرو
فاجعه باقی مانده
از 10 سال دیکتاتوری
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است