سلطان زاده (آوتیس میکائیلیان)

اسدالله غفارزاده

راه توده

شماره 168     دوشنبه 6 اسفند ماه 1386

نیک بین

کامران آقازاده

سلطان زاده

غفارزاده

حسن نیک بین

کامران آقازاده

حیدر عمواوغلی

حیدر عمواوغلی

چاپ جدید گفتگو با تاریخ- نورالدین کیانوری(با ویراستاری راه توده)

جامعه بیدار شده ایران
رهبری مطلق العنان را نمی پذیرد!

اگر شما آزاد بگذارید، درست است که از گذشتگان حزب توده ایران هیچکس نمانده اما به نظر من باز نسل جدیدی پیدا خواهد شد که دو باره حزب توده ایران را احیأ کند. وضعیت کنونی هم یا به برخوردهای اجتماعی خواهد کشید یا به خفقان دراز مدت.

سیروس بهرام

 میرزا محمد آخوندزاده

(بهرام سیروس)


تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-7

شش عکس بالای این شماره راه توده، اعضای رهبری حزب کمونیست ایران هستند

 فاجعه تفرقه در صفوف
دولت انقلابی گیلان

رضا روستا

            صوراسرافیل   ملک المتکلمین

--------------------

کاسترو می رود

کوبا راه بی بازگشت
خود را ادامه میدهد
امیرعلی لاهرودی

--------------------

سخنرانی سيمين دانشور
درده شب شعرانستيتوگوته (1356)

هنر
بدون آزادی
می ميرد!

--------------------

روی دوم سکه
"اقتصاد بازار"
ولادیمیر دکـتیریف روزنامه «پراودا»
برگردان: ا. م. شیزلی

--------------------

فرصت هائی که
همراه با استقلال یوگسلاوی از
دست رفت آلگ استپانینکو (خبرنگار پراودا)
شهر مینسک - روزنامه «پراودا»
ترجمه م. شیزلی

--------------------

فصل دوم جنبش های اجتماعی
دهریان
فلاسفه ماتریالیست
درتاریخ کهن ایران
احسان طبری

--------------------

  آخرین فصل ماتریالیسم تاریخی

حال می گذرد
آینده جهان ما از آن انسان صلحدوست مستقل و آزاد است
امیرنیک آئین

انتخابات مجلس
حضور در چند حوزه رقابتی
هنوز نباید سخن آخر باشد

1- هنوز سیاست و تصمیم طیف اصلاح طلبان برای حضور در حوزه های انتخاباتی که در آنها بدلیل قبول صلاحیت برخی چهره های غیر مشهور اصلاح طلب امکان رقابت و فعالیت هست، سیاست کاملی نیست.
2- مجلس هشتم را برای جنگ و تائید نظامی گری از یکسو و ادامه سیاست خطرناک پنهان در پشت "انرژی صلح آمیز هسته ای" می خواهند. دو انگیزه ای که از دل آن یا جنگ و ویرانی و تکه پاره شدن ایران بیرون خواهد آمد و بلعیده شدن پول نفت در یک مسابقه تسلیحاتی، یا سازش های بزرگ نظامی با امریکا و تبدیل شدن به چماق امریکا از ساحل خلیج فارس تا ساحل دریای خزر. دو حاصلی که نه تنها برای مردم ایران نان و آب نخواهد شد، بلکه مرگ و ویرانی و جدائی، یا سر بر آوردن یک رضاخان میرپنج و هم سرنوشت شدن دومین شعار انقلاب 57، یعنی "استقلال" با شعار نخست آن انقلاب، یعنی "آزادی" را در پی خواهد داشت.
3- واقعیت اینست که چانه زنی ها در بالا، برحسب فشاری که از پائین وجود داشت، بیش از آنچه که شاهدیم و تازه بخش مهمی از آن نیز متاثر از شرایط خارجی است، نتوانست و نمی توانست نتیجه بدهد. آگاهی و بینش سیاسی مردم زیر رگبار تبلیغاتی حکومت، سرکوب و فضای بسته سیاسی و فشار کمر شکن زندگی، امروز همین است که شاهدیم و تا این موازنه تغییر نکند، تحول مهمی دراین آرایش سیاسی روی نخواهد داد. همه کوشش ما باید متوجه تغییر این موازنه باشد. اگر حفظ یک سنگر در مجلس هشتم بتواند در خدمت این کوشش باشد، به حکم چه استدلالی می توان شاهد از کف رفتن آن بود؟
4- شرح مصیبت – از جمله بیاینه ها و اظهار نظرهای طیف ملی- مذهبی ایران- و یا چپ نمائی ها و اتخاذ سیاست "طرد" برخی احزاب و سازمان های سیاسی، حداکثر می تواند در خدمت منزه طلبی و یا موج سواری قرار گیرد.
5- شکست در تلاش برای تسخیر مجلس هشتم را از هفته ها پیش محمدخاتمی و هاشمی رفسنجانی پذیرفته و در انتظار نتیجه عملی این سیاست، خود را کنار کشیدند، سفرهای استانی خود را قطع کردند و بجای آنها، رهبر بعنوان هدایت کننده این سیاست، خود سفرهای استانی و انتخاباتی را آغاز کرد. ما با آگاهی از آنچه در جریان است، در سرمقاله های گذشته نوشتیم که علیرغم همه محدودیت ها و فشارها حکومتی، حتی فرصت داشتن یک "بانگ" در مجلس آینده را نباید از دست داد.
6- می توان، حتی در حوزه هائی که هیچ نماینده اصلاح طلبی را در میدان باقی نگذاشته اند، با اعلام حمایت از این و یا آن چهره صالح تر از دیگری و یا دیگران وارد میدان شد. این سیاست، بویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران و یا شهرهای حساسی مانند "قم" یا "مشهد" و یا حتی "اصفهان" و "تبریز"... به جبهه مخالفان سیاست نظامی- اتمی این امکان را می دهد که قدرت رای خود را به نمایش بگذارند.
7- هنوز تا انتخابات مجلس هشتم که 24 اسفندماه برگزار می شود، زمان دراختیار است، بویژه در جامعه ای که هر ساعت و روز آن با حادثه و رویداد همراه است. در چنین جامعه ای اتخاذ روش ها و سیاست های دم به دم متناسب تر از گذشته می تواند بر رویدادها تاثیر گذار باشد. دست و پای خود را با یک بیانیه، یک اعلامیه، یک واکنش تند ... نبندیم و حتی اندک ترین فرصت ها برای حضور و تاثیر گذاری را از دست ندهیم.
ادامه

--------------------------------------------------

چپ روی خونین دهه 1340-1350
هنر انقلابی

عقب نشینی منظم،
حفظ نیروها و آمادگی

 برای اوج دوباره جنبش
تورج حیدری بیگوند

6- بررسی چند اصل اعتقادی

--------------------------------------------------

کمونیست ها
پیروز انتخابات ریاست جمهوری قبرس

در انتخابات ریاست جمهوری بخش یونانی نشین قبرس، رهبر حزب این بخش "کریستوفیاس" با 55 در صد آراء به پیروزی دست یافت. شعار وی و سیاست حزب کمونیست این بخش قبرس، وحدت دو قبرس است. یعنی بخش بزرگ قبرس که یونانی نشین است و رهبر حزب کمونیست روز گذشته(یکشنبه) در آن به پیروزی دست یافت و بخش کوچک قبر که ترک نشین است و دولت ترکیه در آن نفوذ دارد. بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، که در آن مردم بصورت وسیع شرکت کرده بودند، در خیابان ها جشن و پایکوبی مردم با در دست داشتن پرچم های سرخ آغاز شد. تفسیر پیرامون نتایج این پیروزی را در شماره آینده راه توده خواهید خواند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است