راه توده

شماره 163     دوشنبه 1 بهمن ماه 1386

ایراندخت ابراهیمی

جمیله صدیقی

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

غلامرضا خاضعی

میراث انقلابی "تورج حیدری بیگوند"
مشی مسلحانه جانفشاهی بی حاصل یک نسل انقلابیون ایران
جنبش چپ دانشجوئی
در دام تئوری
"تبلیغ مسلحانه" یا "ترور تهییجی"

کیوان مهشید


وقت آن نرسیده که در برخی مرزبندی ها

تجدید نظر کنیم؟
جنبش عمومی
و برابری خواهی
زنان ایران

--------------------

نسل اول کوشندگان
آزادی زنان ایران
"مستوره افشار" جمعيت نسوان وطن خواه
سعيد نفيسی

--------------------

گفت و شنود رادیوئی زیوگانف
مردم صاحب قدرت اند
اگر به صحنه بیایند!

ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

90سال پس از انقلاب اكتبر-8
انحراف درزمان استالین
از کدام لحظه آغاز شد؟
"لوسين سو"كميته مركزی حزب كمونيست فرانسه
ترجمه ع. خيرخواه

--------------------

تاکتیک قدیمی
موزائیکی کردن کشورها
برای سلطه برمنابع منطقه
بهروز بکتاش

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
آشنائی با پیشکسوتان
جنبش کارگری در ایران
رضا روستا

--------------------

دیدار با آرش- رحمان هاتفی
واژه مسلحی
که به سوی کودتا
شلیک شد!

--------------------

فصل دوم جنبش های اجتماعی
1400 سال
مقاومت ایرانیان
در برابر تحجر مذهبی
احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

ریشه های اجتماعی
و منشاء طبقاتی مذهب

امیر نیک آئین

مسئله بزرگتر از یک انتخابات است
در انتخابات مجلس هشتم
گرفتار"غفلت" بزرگ نشویم

در چند هفته ای که راه توده بدلیل تنظیم آرشیو آن منتشر نشد، پیام های بسیاری دریافت داشتیم که امیدواریم در شماره آینده به همه و یا، حداقل بخشی از آنها بتوانیم پاسخ بدهیم. بخش قابل توجهی از این پیام ها همراه بود با پرسش هائی در باره اوضاع ایران، خطر حمله به ایران و یا کاهش این خطر، سازش با امریکا، انتخابات آینده مجلس، ممکن و یا نا ممکن بودن اصلاحات در جمهوری اسلامی و...
در جمع این پیام ها، دو پیام، - که از جمله پیام های دریافتی از ایران است- حامل یک پرسش و یک توصیه است. آن پرسش و توصیه اینست: "سرمقاله های راه توده زبان ساده ای ندارد و چندبار باید آن را خواند. لطفا به زبانی ساده بنویسید تکلیف انتخابات آینده مجلس چه می شود؟"
  ادامه

--------------------------------------------------

گفتگو با تاریخ (ویراستاری مجدد شده راه توده)
همزیستی طولانی مدت
دو دیدگاه در مرکزیت رهبری حزب توده ایران

در سال های قبل از کودتای 28 مرداد دو نظر درباره دولت مصدق وجود داشت، در سال های پس از کودتا برای یک دوران که با نظرسنجی پیرامون دو پلاتفرم پیرامون روند انقلابی در ایران در سال 1350 در میان کادرهای مهاجرت آغاز شد،نظر ایرج اسکندری درباره محتمل بودن تن دادن شاه به "دمکراسی" تائید شد.

--------------------------------------------------

گفتگوی روزنامه چپ گرای "یونگه ولت" چاپ آلمان با "گائوراو" از رهبران حزب کمونیست نپال
"نپال"
آغاز دوران دشوار
پس از سقوط سلطنت
سلطنت 240 ساله پادشاهی در نپال به تاریخ پیوست. نیروهای چپ و مترقی این کشور 27 میلیونی که 85 در صد جمعیت آن نیز در روستاها زندگی می کنند، درآغازراهی نوین و دشوارقرارگرفته اند.
ترجمه عسگر داوودی

--------------------------------------------------

اجرای برنامه اجتماعی
حزب کمونیست فدراتیو روسیه
در جمهوری بلاروس!

معاون وزیر کار و تامین اجتماعی بلاروس "ماریآنا شیوتکین" طی یک مصاحبه مطبوعاتی گزارش داد:
در سال 2000 نزدیک به 42 درصد جمعیت کشور درآمدهائی پائین تراز ضرورت زندگی عادی داشتند. در سال 2005 سطح فقر زدگی به 12.7 درصد و در سال 2006 به 11.1 درصد رسید. در سه ماهه سوم سال 2007 این رقم به 10 درصد رسید. این امر نتیجه تلاش هدفمند در رابطه با اجرای آن خط مشی و برنامه ایست که رشد درآمد جمعیت را در نظر گرفته است. در همین برنامه به بالا رفتن سطح زندگی شهروندان با درآمدهای پائین تقدم داده شده است.
رشد درآمدهای واقعی، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، کاهش نگرانی در بازار کار و افزایش حمایت دولتی - اجتماعی موجب کاهش محسوس سطح فقر در جمهوری بلاروس شده است. در برنامه پنج ساله نوین کاهش سطح فقر تا دو برابر در نظر گرفته شده است.
لازم به یادآوری است که سیاست اجتماعی در بلاروس در انطباق کامل است با اهداف برنامه ای حزب کمونیست فدراتیو روسیه که توسط گنادی زیوگانف در کارزای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است