راه توده

شماره 186     دوشنبه 31 تیر ماه 1387

سیاوش کسرایی

م.ا. به آذین

لاهوتی

عبدالحسین نوشین

مرتضی کیوان

آیت الله "مهدوی کنی" برای 2 چهره از 3 چهره انقلاب 57 جعل واقعیات می کند
دفاع از انقلاب 57
بحث دیروز نیست، بحث امروز و فرداست

در دوران اخیر که بحران سراپای حکومت را گرفته، بحث بازگشت به ابتدای انقلاب و بخصوص بحث درباره اندیشه‌های آیت‌الله خمینی و خط امام وسیعا گسترش یافته است. در برابر همین فشار جریان‌های حکومتی برای توجیه وضع موجود ناگزیر شده‌اند تفسرهای نوینی از دیدگاه آیت‌الله خمینی و خط امام ارائه دهند. بخشی از مانور به صحنه آوردن احمدی نژاد در شکل و شمایل ظاهری "رجائی" و ادعاهای رهبر مبنی بر بازگشت به اوائل انقلاب در همین تضاد نهفته است.

محمدعلی افراشته


ناگفته‌ها در گفتگوبا علی خدايی-14
سقوط شهربانی
و فتح
کمیته مشترک
-------------
فوتبال ایران
زیر مشت و لگد
تیم احمدی نژاد

--------------------

انگیزه این اقدام چیست؟
انتشار باز ترجمه
آثار منتشره
حزب توده ایران

--------------------

یادنامه عبدالحسین نوشین
به كوشش نصرت كریمی

تبر کودتای 28 مرداد
برریشه های یک نسل

فرزانه برزین- تهران

نوشین در نقش ولپن، تئاتر فردوسی

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
رابطه بانک و بورس
در دوران امپریالیسم
نوشته لنین- ترجمه محمد پورهرمزان

--------------------

اعلامیّۀ تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»

یک ملت متحد
کوه را می تواند
جا به جا کند!

--------------------

اقتصاد سیاسی
کار زنده انسانی
سرمایه می سازد
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

از "شورای ملی صلح" همه جانبه دفاع کنیم
پرواز شبح جنگ و فاجعه
با بالهای مذاکره و سیاست جنگی

تشکیل "شورای ملی صلح"، بعنوان پاسخ به ضرورت‌های آشکار ناشی از موقعیت کنونی کشور، چنان اجتناب ناپذیر بود، که حتی چند ماه فاصله – از اعلام تشکیل- تا اجلاس اخیر مجمع بنیانگذاران- نیز دل نگرانی از تاخیر را موجب شده بود. این که توده مردم ایران، امروز زیر فشار سانسور اخبار و مانورهای تبلیغاتی بلند پایگان حکومتی - از جمله رهبر- ، رجز خوانی‌های فرماندهان سپاه و دروغ گوئی‌های آشکار سیمای جمهوری اسلامی و امام جمعه‌های سراسر کشور، هنوز درک و شناخت لازم را از خطری که برفراز ایران پرسه می‌زند ندارند، نمی‌توانست دلیل و بهانه تعلل برای تشکیل این شورا باشد. خوشبختانه، با همین درک و احساس مسئولیت، بنیانگذاران شورای ملی صلح اجلاس و مجمع اخیر خود را تشکیل دادند. این اجلاس، بی‌اعتناء به بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک حکومتی با اروپا و آژانس انرژی اتمی و حتی گشودن درهای باغ سبز به روی امریکا، گام بلند و اساسی خود را، برای دفاع از "صلح" برداشت. اتفاقا، در جبهه مقابل نیز گام‌ها بسوی فاجعه حمله و جنگ، با همین بی‌اعتنائی به بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک برداشته می‌ شود و وقفه‌ای در آنها دیده نمی‌شود. هم از جانب امریکا و به تبع آن "اسرائیل" و هم از جانب سکانداران سیاست نظامی- اتمی درجمهوری اسلامی. این که همزمان با بازی سیاسی "مذاکره"، سپاه پاسداران آرایش جدید و جنگی به خود می‌ گیرد و فرماندهان سپاه  در توضیح دلیل این طرح و تغییرات ناشی از آن اشاره غیر مستقیم و حتی گاه مستقیم به جنگی تازه می‌ کنند، همان نگاه استراتژیک به سیاست جنگی است که شورای ملی صلح درجهت خلاف آن، یعنی نگاه استراتژیک به "صلح" دنبال می‌ کند. همین سیاست از جانب امریکا و اسرائیل نیز ادامه دارد و خاکریز‌های اطراف مرزهای ایران در عراق و افغانستان  سنگر بندی می‌ شود.   ادامه   

--------------------------------------------------

نه یک بار، که بارها
درس های 18 تیر را باید مرور کرد

شبیخون به خوابگاه دانشجویان – کوی دانشگاه- در 18 تیر 1378 که با قصد کودتا علیه دولت خاتمی صورت گرفت، حاوی درس هائی است که جنبش مترقی و تحول طلب ایران در هر زمان و سال و تاریخی باید آن را به یاد داشته باشد و درس های آن را به کار بندد.  ادامه

برای مطالعه گزارش خبری راه توده بر روی عکس کلیک نمایید.

--------------------------------------------------

اعلامیه مشترک احزاب کمونیست یونان و اسرائیل
علیه مانورهای جنگی
با هدف حمله به ایران

ترجمه عسگر داوودی

 

روز نامه چپگرای "یونگه ولت" چاپ آلمان بیانیه مشترک احزاب کمونیست یونان و اسرائیل در اعتراض به مانور مشترک نیروهای هوائی این دو کشورکه در روز های 28 ماه مه و 12 ماه یونی در منطقه اطراف کشور یونان انجام گرفت، را منتشر کرده است. دراین اطلاعیه از جمله آمده است:
این مانور در نزدیکی جزیره یونانی "کرت" با نام رمز«کلوریوس ایشپارتن08» انجام شد. در این مانور مشترک تعداد 130 جنگنده بمب افکن متعلق به یونان و تعداد 130هواپیمای جنگنده بمب افکن متعلق به اسرائیل در عملیات متعدد و مشترک دست به مانور زدند.
مانور مشترک مذکور در شرایط زمانی انجام گرفت که احتمال تهاجم نظامی امریکا و اسرائیل به ایران غیر محتمل نیست. بدیهی است که انجام این مانور و وجود جو متشنج سیاسی موجود در منطقه حاکی از آمادگی کامل نظامی مشترک آمریکا ـ اسرائیل و ناتو برعلیه ایران می باشد. یونان به عنوان یکی از کشور های عضو ناتو در این مانور شرکت کرده است.
احزاب کمونیست اسرائیل و یونان براین باورند که انجام چنین مانور هائی باعث بروز تشنج در منطقه شده و زمینه حوادث خطر ناکی را فراهم می کند که به زیان مردم ایران و کلیه کشور های منطقه می باشد. این گونه اقدامات تشنج زا صلح جهانی را تهدید می کند و بویژه در منطقه خاورمیانه و دریای میانه می تواند هزاران قربانی بگیرد.
هدف اصلی از این مانور ایجاد منطقه جغرافیائی جدید در منطقه خاورمیانه است تا ادامه تهدیدات واهداف آمریکا و ناتو را در دریای میانه و خاورمیانه وآسیای مرکزی میسر سازد.
ما از کلیه نیرو های مترقی وصلح دوست کشورهای منطقه دعوت می کنیم تا با حضور هر چه بیشتر در صحنه مانع تهدیدات علیه ایران و دیگر کشورها و خلق های منطقه شوند و از ماجراجوئی های خطرناک نظامی در منطقه جلوگیری کنند. ما از کلیه نیرو های صلح دوست و جنبش های مترقی و مردمی منطقه دعوت می کنیم تا علیه برنامه های امپریالیستی در منطقه به مبارزه بر خاسته و اتحاد خود را با خلق های زحمتکش منطقه مستحکم تر سازند.

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است