راه توده

شماره 181     دوشنبه 27 خرداد ماه 1387

سلیمان میرزا

حیدر عمواوغلی

محمدرضا قدوه

عبدالصمد کامبخش

دکتر تقی ارانی

3چهره در انقلاب 57- بخش دهم
نقش چپ روها و ارتجاع مذهبی
در سال های پس از انقلاب 57

برای خمینی همچون یك مرجع تقلید بزرگترین مانع و مشكل نه فقط دگراندیشان بلكه همه اقدامات مترقی بود كه انقلاب می‌طلبید و در فقه پایه روشنی نداشت، یا برعكس پایه روشنی در سمت واپسگرایانه داشت. نمونه آن مخالفت آیت‌الله گلپایگانی با رئیس جمهور شدن زنان بود كه در نخستین پیش نویس قانون اساسی كه به امضای آیت‌الله خمینی رسیده بود پذیرفته شده بود. در هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از انقلاب، در نتیجه فعالیت چپ روها و سوءاستفاده نیروهای ارتجاعی از این فعالیت‌ها چرخش به سمت ارتجاع تقویت شد. آتش جنگ در تركمن صحرا، تحریم رفراندم جمهوری اسلامی، شركت در راه پیمایی‌های جبهه دمكراتیك ملی، جنگ در كردستان و... به این مسئله دامن زد.

نورالدین کیانوری


یادمانده ها- 9
آیت الله طالقانی
آنگونه که من
دیدم و شناختم

--------------------

دو کتاب
خاطرات لاهرودی
شاهکار شهبازی

--------------------

اعلامیه تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
اتحاد سیاسی
در جامعه چند قومی
و چند مذهبی ایران
بخش پنجم

--------------------

اقتصاد سیاسی
"ارزش اضافه"
ستون فقرات "کاپیتال"
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
سخنرانی رضا روستا
بنام کارگران
و زحمتکشان ایران
رضا روستا

افشاگری پالیزدار و آخرین بسته پیشنهاد اتمی
دو رویداد هفته را چگونه می توان
در خدمت جنبش مردم تفسیر کرد؟

در هفته ای که گذشت، دو خبر در راس اخبار دیگر قرار داشت. نه آنکه اخباری مانند تظاهرات نسبتا گسترده مردم مشهد با شعار "مرگ بر گرانی" و "دولت بی کفایت استعفا استعفا" و یا جلوگیری از برپائی مراسم 22 خرداد بعنوان روز همبستگی به زنان ایران کم اهمیت باشند، خیر! همه رویدادها مهم اند و باید آنها را دنبال کرد، اما دو خبری که ما روی آن انگشت گذاشته ایم اهمیت ویژه دارند.
1- باصطلاح افشاگری آقای پالیزدار، 2- سفر وزیر خارجه اتحادیه اروپا با پیشنهادات جدید اتمی به ایران.
پیرامون خبر اول، طبیعی است که همه بخواهند بدانند ریشه این باصطلاح پرده دری چیست و کار از کجا آب می خورد و به کجا می خواهد ختم شود. دراین ارتباط نخست باید دانست که آنچه آقای پالیزدار در همدان گفت حرف وسخن تازه و بکری نبود. حتی سایت خبری "تابناک" که نظرات برخی از فرماندهان سابق سپاه را منعکس می کند نیز در مطلبی پیرامون همین مسئله نوشت که (گفتني است، سايت رسمي اعضاي حزب توده- بخوانید راه توده- در اروپا چند سال پيش ادعا كرده بود، قيمت واقعي اين كارخانه- لاستیک دنا- ده ميليارد تومان است كه احتمال مي‌رود منبع اطلاعاتي عضو ستاد رايحه خوش خدمت-پالیزدار- از اطلاعات حزب توده تأمين شده و وي براي اغراق، مبلغ را شصت برابر اعلام كرده است.) البته تابناک به نعل و به میخ زده بود تا هم به اين بهانه "کهنه بودن" افشاگری را نوشته باشد و هم پالیزدار را از اتهام دنباله روی از راه توده بترساند.( برای اطلاع از دو گزارش کامل راه توده دراین ارتباط از شماره های 122 و 123 راه توده دو گزارش را برای باز انتشار در این شماره راه توده استخراج کرده ایم که عناوین آنها در صفحه اول است)
   ادامه   

--------------------------------------------------

راه توده 123
سپاه پاسداران به کجا

می رود و ایران را

 به کجا می برد؟
سهامداران "نوباوه" و سرمایه گذاران جزیره نخل  دوبی " کیستند؟

 
راه توده 122
نقش حوزه علمیه قم
در نابودی
کشت و صنعت نیشکر
این شکر و قندی که به کام مردم کرده اند از زهرهم تلخ تراست!

--------------------------

خودمانیم، واقعا ایران یک قدرت جهانی است؟
هدایت احمدی

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است