راه توده

شماره 175     دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1387

غلامرضا خاضعی

سیاوش کسرایی

به آذین

فاطمه مدرسی

سر هنگ عطاریان

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش چهارم)

مهندس بازرگان
او را با انقلاب باید سنجید
نه با عملکردهای جمهوری اسلامی

 

رحمان هاتفی


 یادمانده ها- گفتگو با علی خدائی- 3 نوید
سازمانی که هنوز
ناشناخته مانده!

--------------------

 مریم فیروز
یادبودهای او

در تهران و آلمان
پرشمارترین مراسم
در خانه عموئی برگزار شد

--------------------

لنین را
چگونه بشناسیم
لنینیسم را
چگونه بیاموزیم؟
کيوان خسروی

--------------------

ایگورلیگاچف:
رئیس جمهور جدید روسیه
حتی یکسال
یک شرکت بزرگ را اداره نکرده
ترجمه بهروزبکتاشی

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-رضا روستا
جنبش کارگری
پتک توانای
انقلاب اکتبر
نهضت اتحادیه ای در روسیه

--------------------

اقتصاد سیاسی - 6
کالا و مبادله
آغاز دوری انسان
از زندگی اولیه خود
ف. م. جوانشیر

سخنرانی شیراز نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی با این
مشی و سیاست توده ای مسئله دارد:
نه سیاست جنگی، نه حکومت رضاخانی

سفر رهبر جمهوری اسلامی به شیراز و سخنرانی او برای مردم این شهر، در سرمقاله این شماره راه توده در کانون توجه قرار دارد. این سخنرانی بر دو محور استوار بود. نخست واکنش نسبت به نارضائی گسترده توده مردم ایران که در تنگنای بی سابقه معیشت و زندگی قرار گرفته اند و شخص خود وی مسئول درجه اول این فاجعه است. او در این بخش و این محور مدعی شد که گرانی کمرشکنی که بر ایران حاکم شده و همچنان مانند سرطان خون درحال رسوخ و نفوذ به تمام اعضا و اجزاء بدنه جامعه است، ناشی از بحران اقتصادی امریکا و غرب است و بی جهت دولت برگزیده او را نباید مقصر اعلام کرد. البته، این دفاع از دولت احمدی نژاد، در حقیقت دفاع از خویش بود تا دفاع از احمدی نژاد، زیرا اکنون دیگر بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که آنچه بر مملکت می گذرد و آنچه بر مملکت گذشته با اشراف و تسلط کامل او بر قدرت حکومتی گذشته و منصوبین او کار کشور را به اینجا کشانده اند. این را که در غرب بحران اقتصادی وجود دارد همگان مطلع‌اند و نیازی به تائید ایشان که گاری اقتصاد ایران را چهار نعل به سمت خصوصی سازی لجام گیسخته و وابستگی به سازمان تجارت جهانی پیش می برد نیست و سخن تازه ای هم نیست.  ادامه 

--------------------------------------------------

بابک امیرخسروی
بازگشت به واقعیات
با حافظه ای ضعیف

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است