راه توده

شماره 176     دوشنبه 23 فروردین ماه 1387

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

اسماعیل ذوالقدر

3چهره در انقلاب 57- بخش پنجم
خدمت تاریخی کیانوری
نجات "چپ" از تقابل با انقلاب 57

با جذب اكثریت فدائیان خلق عملا ستون فقرات آن نیروهایی كه خطر سرنوشت مجاهدین روی سرشان پرپر می زد شكسته شد. چپ روها و طرفداران سلطنت كوشیده اند این بزرگترین خدمت تاریخی كیانوری را همچون خیانت او به مردم ایران و حتی جنبش چپ وانمود كنند. در حالیكه امروز حتی بحث وسیعی در میان نیروهای مذهبی بوجود آمده كه چرا این نیروها نتوانستند شخصیتی را از میان خود بیرون دهند كه بتواند مانع تقابل درونی نیروهای مذهبی و مانع كشیده شدن مجاهدین خلق به مسیر دشمنی با انقلاب و رهبری آن شود.

کیوان مهشید


بخش 4 ناگفته‌های نوید
و یورش به حزب- علی خدائی
پل‌های توده ای
میان مذهبیون
ملیون و روحانیون

--------------------

امنیت ملی
تعریفی خدشه ناپذیر
درتاریخ داشته و دارد

--------------------

زمینه های ناگزیر
متشکل شدن کارگران
هدایت احمدی

--------------------

در آلمان
جنبش دانشجوئی 68
اکنون درکجا قرارگرفته؟
ترجمه و تلخیص احمدزاده

--------------------

بخش دوم مقاله ایگورلگاچف
حرکت به پیش
بدون سوسیالیسم
امکان پذیر نیست
بهروزبکتاشی

--------------------

اقتصاد سیاسی
ارزش کالا
نهفته در کار اجتماعی

 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
کارگران
چگونه می توانند
متشکل وقدرتمند شوند
رضا روستا

تحولات اجتناب ناپذیر
از دل تضاد حاکم بیرون می‌آید

انتخابات مجلس هشتم، بیش از آنکه فاجعه‌ای برای مردم باشد، ضربه‌ای دردناک برای حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بود. شورش در شهرهائی که آراء در آنها باطل شد و یا تقلب‌های غیر قابل تحمل در آنها صورت گرفت، عدم شرکت نیمی از رای دهندگان سراسر ایران درانتخابات، شرکت بسیار کم مردم شهرهای بزرگ كشور در انتخابات – بویژه در مرحله دوم- ، آشکار شدن سقوط رو به شتاب پایگاه حکومت، طرد کاندیداهای طرفدار دولت احمدی نژاد و شورای نگهبان احمد جنتی از طرف مردم (که اعلام مخالفت با سیاست و حاکمیت نظامی- جنگی است) و رای آوردن کاندیداهای مستقل در کنار کاندیداهای باقی مانده اصلاح طلب و از پرده بیرون افتادن رقابت‌های درونی حکومت کنونی و... آشکارترین نشانه‌های آن ضربه دردناکی است که بر حاکمیت فرود آمد. این ضربه دردناک را شتاب گیری ادامه دار تهدیدهای نظامی امریکا کامل کرده است.    ادامه   

--------------------------------------------------

سخنرانی دبیرکل حزب کمونیست روسیه در پارلمان
با کارنامه 8 ساله ریاست جمهوری
پوتین صلاحیت نخست وزیری را ندارد
بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------

گزارش میتینگ 63 مین سال
پیروزی بر فاشیسم در مسکو

بمناسبت 63 مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم، در مسکو یک تظاهرات 50 هزار نفری برگذار شد.
هیچ یک از کانالهای تلویزیونی فدرال روسیه در برنامه خبری 9 ماه مه خود اخبار مربوط به این تظاهرات را پوشش ندادند و بدین ترتیب نخستین روز کاری رئیس جمهور جدید "مدودوف" با سانسور آغاز شد.
در این میتینگ حزب کمونیست گنادی زوگانف دبیرکل این حزب گفت: یکبار دیگر می گویم که همه کسانیکه به پیروزی وفادار هستند بایستی درک کنند که روسیه به خط مشی، سیاست و متصدیان نوین نیازمند است. من از شما برای پشتیبانی از فراخوان این میتینگ تشکر می کنم. همچنان که از رای یک سوم مردم شهرها و روستاها به حزب ما و جبهه ما تشکر می کنم.
من از جوانان و پیشاهنگان که بطور فعال به سازمان های ما ملحق میشوند تشکر می کنم. دستوری را در پیش روی خود قرار داده ایم و آن اینکه هر فرد بالغ یک فرد جوان را به حزب، سازمان پیشاهنگی و کامسامول بیآورد .
ما باردیگر پیشاهنگان را در میدان سرخ خواهیم دید. ما از 5-7 نفر شروع کردیم و هم اکنون برای حضور در میتینگ ها به دو هزار و پانصد اتوبوس نیاز داریم. اتوبوسها برای تمامی داوطلبان این میتینگ ها کفاف نمیدهند. من مطمئنم که روح پیروزی در قلب تک تک شما زنده است. با اتکاء به این پیروزی، من به ایده های حقیقت، نیکی و عدالت معتقدم و ما دولت متحده را احیاء خواهیم کرد. بلاروس برادر، خلق زحمتکش اوکرائین و تمامی خلق های کشور کبیر شوروی با ما هستند. ایده های کبیر عدالت، سوسیالیسم و پیروزی کبیر با ماست. پیروزی،آزادی ،سوسیالیسم!هورا!ا

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است