راه توده

شماره 197     دوشنبه 22 مهر ماه 1387

سلطان زاده

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

بهرام سیروس

دکتر تقی ارانی

ادامه بحث نقش 3 شخصیت
تاثیرات فروپاشی اتحاد شوروی
بر آرایش سیاسی- اقتصادی در ایران

باید با ظرافت خطوط جدائی و اختلاف سیاسی احزاب و سازمان ها و همچنین طیف های درون حاکمیت را بازشناسیم تا بتوانیم متحدان عبور از یک مرحله تحولات را شناخته و درکنار آنها قرار گیریم. در کنار این تلاش، باید با چپ نمائی ها و چپ روی های نسل نوینی که زیر پرچم چپ به میدان آمده آشنا شده و از اصول پایه ای و علمی مبارزه اجتماعی و تجربه گذشته با آنها سخن بگوئیم.

حیدر عمواوغلی


یادمانده ها - 25
دیدار دوم با مسعود رجوی
گام های بلند
مجاهدین خلق
بسوی فاجعه 60

--------------------

آقای خزعلی و انجمن حجتیه
فاصله ای هست
میان منتقد و مقلد!

--------------------

روسیه
بحث عمومی
برای تجدید نظر
درخصوصی سازی

--------------------

اخباری از جنبش زنان در آلمان
گزارش کنگره زنان حزب چپ آلمان
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

--------------------

پای صحبت
شالیکاران در گیلان
هدایت احمدی

--------------------

به 19 زنی که در مشهد کشته شدند
لیلا
نوشین احمدی خراسانی

--------------------

اقتصاد سیاسی
استثمار کارگران
از گاه مزدی
تا روز مزدی
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

باید به میدان آمد
حتی برای تحمیل نیم گام
عقب نشینی به حاکمیت موجود

تفکر حجتیه – اگر خوش بین باشیم و یقین به کار دقیق و سازمان یافته این انجمن نداشته باشیم- پس از سه دهه که انقلاب 57 می گذرد، با جان سختی و تلاش بسیار، سرانجام یک رکن از سه رکن اصلی حاکمیت، یعنی قوه مجریه را در اختیار گرفته است.   ادامه   

-------------------------------------------------

آخرین عکس های
پرویز حکمت جو و حمید اشرف

فیلمی که بمناسبت سالگرد تاسیس حزب توده ایران در شماره گذشته راه توده منتشر کردیم، با استقبال گسترده روبرو شد. همراه با پیام هائی که دراین باره دریافت کردیم، دو عکس نیز از داخل کشور برای تکمیل عکس هائی که در فیلم مشاهده کرده اید برای ما ارسال داشتند، که متاسفانه نتوانستیم به متن فیلم اضافه کنیم. به همین دلیل این دو عکس را در این شماره و بصورت مستقل منتشر می کنیم و در فرصت مناسب به متن آن فیلم نیز اضافه خواهیم کرد. این عکس ها در موزه عبرت که در محل کمیته مشترک دوران شاه و زندان توحید جمهوری اسلامی گرفته شده است. یکی از آنها پرویز حکمت جوست که نام او را در زیر عکس ننوشته اند، و دیگری دو عکس از حمید اشرف، آخرین عضو رهبران بنیانگذار سازمان چریک های فدائی خلق است. یک عکس از پیکر بی جان وی پس از کشته شدن در جریان محاصره خانه تیمی او و یکی هم از آخرین عکس های وی. عکس پرویز حکمت جو کاملا نشان می دهد که وی در جریان شکنجه کشته شده است. رد خونی که از بینی و سر وی که تا روی پیشانی و پشت گوش باقی مانده و احتمالا ناشی از ضرباتی است که به سر او زده اند، نفی کننده آن خبرهائی است پس ساواک، پس از کشتن پرویز حکمت جو در زندان منتشر کرد. از جمله این دو شایعه که او سکته کرده و یا با چنگال رگ هایش را بریده و خودکشی کرده است!
از ارسال کنندگان این دو عکس تاریخی نهایت سپاسگزاری را داریم.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است