خاطرات زندان و شکنجه "به آذین" در زندان ج. اسلامی- 2
نظارت علی خامنه ای بر لیست
آنها که باید دستگیر می شدند!

بازجو:«تا کی می خواهی پشت به بختت بکنی؟ تو می بایست تا حال صد بار آزاد شده باشی. هیچ می دانی؟ پیش از دستگیری شماها، سیاهه کسانی را که بنا بود بازداشت شوند  پیش رئیس جمهور بردند. ایشان، با لطفی که در حق هنرمندان دارند، نام سیاوش کسرائی را خط زدند و جلو اسم تو همین قدر نوشتند: پس از دستیابی به اطلاعاتی که دارد آزاد شود.»
در پایان نخستین دهه ی فروردین 1362، داستان کودتا آغاز شد و آن، در فضای جوشان دروغ و راست و شکنجه و فحش و فریاد بازداشتگاه، گوئی آتشی بود که در گرفت و یکباره زبانه کشید.

راه توده

شماره 249     دوشنبه 7 دی ماه 1388

ابوتراب باقرزاده

صابر محمدزاده

آصف رزم دیده

عزیز یوسفی


از یک نامه دریافتی
 
تقابل ها و تضادها
 در درون حاکمیت

--------------------

"آتش تهیه" برای
حوادث بزرگ علیه ایران
آذرفریتاش

--------------------

قرارگاه"خاتم الانبیاء"
امپراطوری
در دل جمهوری

ناصر اعتمادی

----------------------

--------------------

کودکان درکوبا
آمار از واقعیات
در کوبا سخن می گوید

روزنامه «گرانما انترناسیونال» چاپ کوبا
ترجمه نوید

--------------------

انتشار

جنبش مردم وارد مرحله استفاده
از اشکال نوین مقاومت میشود

خشونتی که کودتاچی ها، در جریان مقابله با مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری و همچنین مقابله خونین با مردم، در دو مراسم مذهبی تاسوعا و عاشورا از خود نشان دادند، یکبار دیگر ثابت کرد که تحمیل عقب نشینی به جنبش اعتراضی مردم ایران، از مرحله امکان بکلی فاصله گرفته است. به زبانی دیگر، مردم دیگر حاضر نیستند به شیوه گذشته حکومت شوند. از سوی دیگر، حاکمیت نیز با بکار گرفتن همه ترفندها و مانورها، به مرحله ای نزدیک شده است که دیگر نمی تواند مانند گذشته بر مردم حکومت کند. ما در آینده نزدیک شاهد اشکال نوینی از اعتراضات و مقاومت های ملی و پیوستن نیروهای بیشتری به جنبش خواهیم بود، که تظاهرات خیابانی را کامل خواهند کرد.

در فاصله عاشورائی که پشت سر گذاشته شد و 22 بهمن – سالروز سرنگونی رژیم استبدادی شاه- که در پیش است، ما شاهد این اشکال نوین و پیوستن نیروها خواهیم بود. بحث بر سر عملیات مسلحانه نیست و نباید اشاره ای که ما به اشکال نوین می کنیم چنین تعبیر شود، بلکه اگر بحثی هم دراین ارتباط مطرح باشد که هست، پیوستن بخش هائی از نیروهای مسلح به جنبش، شکل گیری تحصن ها، فروپاشی بازهم بیشتر برج و باروی مذهبی حکومت در حوزه های مذهبی و حتی اعتصاب ها و تحصن ها خواهیم بود.

مردم در انتظار فرصت اند و در این میان، حوادث نیز مانند همه نمونه های تاریخی جنبش های اجتماعی می توانند فرصت ساز شوند. شاید برجسته ترین نمونه از این نوع رویدادها، درگذشت آیت الله منتظری در هفته گذشته بود که خود تبدیل به فرصتی تاریخی شد تا مردم هم نشان بدهند قدردان شخصیت های ملی و مذهبی، حتی در حد یک روحانی مرجع تقلید و بنیانگذار جمهوری اسلامی اند و هم منتظر فرصت برای تظاهرات علیه کودتاچی ها و کانون مرکزی قدرت، که مرکب است از جمعی فرمانده سپاه و روحانی حکومتی.
مردم ایران، در تاسوعا و عاشورای امسال، برخلاف همه تبلیغات کودتاچی ها و مرتجعین مذهبی که مراسم سنتی و "خودزنی" ارتجاعی ... ادامه

----------------------------------------------------

گفتگوی رادیو فردا با محمد علی عموئی
شرح شکنجه ها را
در 60 صفحه برای
آقای منتظری نوشتم

-------------------------------------------------------------------------------------------

علی عموئی، فاطمه حقیقت جو، آزاده کیان
 علی اکبر خوئینی ها و علیرضا الهی
6 ماه پس از انتخابات 22 خرداد

مردم در کجا ایستاده اند
حاکمیت در چه وضعی است!

-------------------------------------------------------------------------------------------

چین
برنده جنگ
بی کشتار
در خاک ترکمنستان

روزنامه چپ گرای
"یونگه ولت" آلمان
ترجمه رضا نافعی(آینده ما)

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است