راه توده

شماره 242     دوشنبه 18 آبان ماه 1388

افراشته

علی علوی

رحیم نامور

محمد رضا قدوه

احسان طبری

بحث بر سر آینده حکومت است
احمدی نژاد تمام شده

با 13 آبانی که پشت سرگذاشته شد، این احتمال روزبروز تقویت می شود که فرماندهان سپاه با درک موقعیت علی خامنه‌ای و احمدی نژاد در نزد مردم، با هدف حفظ موقعیت خویش، خود در شرایط مساعد پیشگام برکناری احمدی نژاد و حتی خامنه ای شوند تا در میان مردم معترض همچون یک قهرمان جلوه کنند. آنها هنوز نفهمیده اند که این جنبش کنونی یک جنبش ضد دیکتاتوری است نه علیه این یا آن شخص.

امیر نیک آیین


دو بال یک پرواز امریکائی
اسلام پادشاهی سعودی
و اسلام سلطنتی ایران
آذر فریتاش
-----------------
گمراه نویسی آقای مافی در سایت جرس
آب را گل نکنید
تا احمدی نژاد ماهی نگیرد!
-----------------
نتیجه یک نظرسنجی
بازگشت به سوسیالیسم
در کشورهای اروپای شرقی

ترجمه بهروز بکتاشی
-----------------
تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
 16 آبان 1361
کودتاچی‌ پشت‌ شعار
"مرگ برامریکا"
نیز کودتاچی است!
---------------
"گازپروم"
غول سیاه روسیه
---------------
اسناد تاریخی
 و پرافتخار حزب توده ایران

آنها که خطر را بموقع ندیدند
امروز مدعی اند
 ما گفته بودیم!

26 سال پیش حزب توده ایران نوشت: در این لحظات که این سطور نوشته می‌شود،ارتجاع به پیروزی نهائی خود اگر کاملا مطمئن هم نباشد، باور دارد و این تهدیدی‌است برای انقلاب و انقلابیون راستین.

--------------------

فیلم را ببینید!
ما زنده می مانیم
تا اکتبر را زنده کنیم!
92 سال از انقلاب اکتبر گذشت

--------------------

صفحاتی از جنبش جهانی کارگری
آنارشیست ها
نه انقلابی‌اند

ونه انقلاب را
 درک می کنند
ف. م. جوانشیر

آنارشیسم می گوید: انقلابی انسانی است که نه منافع، نه کار، نه احساس، نه تعلق، نه مالکیت و نه حتی نام شخصی دارد. هر گونه رابطه ای را با نظم مدنی با همه دنیای تحصیل کرده، با همه قوانین، نزاکت ها و عرف مورد قبول عامه و اخلاقیات این دنیا گسسته است. او دشمن این دنیاست و اگر به زندگی خویش ادامه می دهد، تنها بدین منظور است که آنرا به طور حتم ویران کند. او فقط ویرانگری است که باید از همه کس و همه چیز متنفر باشد."

 

جنبش سبز ایران
در شعارهای موزون مردم

نه تنها مرور شعارهای انقلاب 57، بلکه رجوع به گذشته های دور، حتی دورتر از انقلاب مشروطه نیز نشانه هائی را دراختیار ما می گذارد که بموجب آن ها، اعتراضات، مقابله ها، مقاومت ها، شورش ها و حتی پرخاش های جمعی مردم ایران اغلب بصورت موزون بیان شده است. شاید این مرور گذشته را بتوان تا شاهنامه فردوسی پیگیری کرد و نمونه های بسیاری در تائید آنچه می خواهیم بگوئیم پیدا کرد. ما این نشانه ها را علاوه بر اعتراضات و پرخاش های مردم نسبت به قدرت حاکم، شاهان و حکومت ها، حتی در تراژدی ها و یا داستان های عاشقانه در ادبیات ایران می توانیم پیدا کنیم. حتی مخالفت با ارتجاع مذهبی، استبداد سلطنتی و حجاب زنان و... که در اشعار عارف و بهار و ایرج میرزا به آسانی یافت می شود.

برای نمونه درمنظومه خسرو شیرین، آنجا که فرهاد کوه کن را دست بسته به خدمت شاه می برند، این دیالگ زیبا که به "یکه زیاد گوئی" می ماند آغاز می شود:

نخستین بار گفتش: از کجائی؟
بگفت: از دار ملک آشنائی
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟
بگفت: انده خرند و جان فروشند
... ادامه

-------------------------------------------------

تقلید مضحک از انقلاب فرهنگی چین
سد راه تکرار
یک فاجعه باید شد
نوشته "آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی- ترجمه جعفر پویا- بخش 10

مرور رویدادهای مربوط به دوران انقلاب فرهنگی و "جهش بزرگ" در چین، امروز بیش از هر زمان دیگری برای مردم ایران و یا لااقل روشنفکران و نسل جدید چپ ایران در داخل کشور باید جاذبه داشته باشد. به این دلیل که آن را با رویدادهای ایران مقایسه می کند و از تجربه چین برای پرهیز از فاجعه ای که حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی با کپی برداری از انقلاب فرهنگی چین در حال شکل بخشی به آنست از آن می تواند استفاده کند. طبیعی است که رویدادها عینا و در تمام موارد شبیه هم نیستند، اما اصل تفکری که بزرگترین فاجعه انسانی و انقلابی در چین انجامید، در تفکرات رهبران کنونی جمهوری اسلامی قابل شناسائی است. مهم نیست که رهبران انقلاب فرهنگی چین باورهای مذهبی نداشتند و مهم نیست که رهبران کنونی جمهوری اسلامی تا چه حد به باورهای مذهبی تظاهر و حتی عمل می کنند، مهم حاصل آن سیاست اقتصادی- اجتماعی است که پیش برده می شود. این حاصل نه مهر ضد مذهبی بر پیشانی دارد و نه مهر و داغ مذهبی.در این بخش، یعنی بخش دهم از کتاب "آلن رو"، چین شناس کمونیست فرانسوی که 9 بخش آن پیشتر در راه توده انتشار یافته این نشانه ها شاید جذاب ترین بخش برای خواننده ایرانی باشد.


فیلم را می بینید

پخش تلویزیونی سالگرد انقلاب اکتبر

آنچه می بینید بخش کوتاهی از سخنرانی دبیرکل حزب کمونیست روسیه فدراتیو است، که  پس از اهدای دسته گل بر مزار لنین در میدان سرخ ایراد شد و در بخش خبری 7 نوامبر تلویزیون مسکو عینا پخش شد. او دراین مصاحبه می‌گوید که لنین بدرستی گفت که زمین متعلق به کشاورزی است که روی آن کار می کند و کارخانه متعلق به کارگری است که در آن کار می کند. با همین شعار در 10 سال اول پس از انقلاب اکتبر 6 هزار کارخانه در کشور شوراها تاسیس و راه اندازی شد.


92 مین سالگرد انقلاب اکتبر

هفتم نوامبر (شنبه ای که گذشت) سالروز انقلاب اکتبر بود. به همین مناسبت حزب کمونیست روسیه مراسمی با شکوهی را توانست در میدان پوشکین شهر مسکو برگزار کند.
این مراسم با کمک و همکاری شهروندان با کمیته های حزبی سراسری روسیه برپا شد.
برجسته ترین شعار های این مراسم عبارت بودند از:
- وزیران  و حکومت گران کاپیتالیسم روسیه استعفا!
- زنده باد انقلاب کبیر اکتبر!
- حکومت مردمی شوروی را باز خواهیم گرداند!
- راه برون رفتن از ب حرانهای اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسمِ است!
-  فقر و بدبختی مردم رسوایی حکومت است
- مادران و فرزندان باید تحت حمایت دولت قرار بگیرند
- تحصیل، بهداشت و در مان باید مجانی باشد
- از تاریخ کشورمان در مقابل حکومت و تخریب گران دفاع می کنیم
- درود های گرم به روسیه شوروی سوسیالیستی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
 آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است