احسان طبری

علی خامنه ای
دو دهه تجربه برای شناخت او کافی بود!

چهره واقعی او در پشت حوادث دهه اول جمهوری اسلامی پنهان ماند. مردم چنان درگیر جنگ و حوادث بعد از انقلاب بودند و روحانیون به اعتبار آیت الله خمینی؛ از چنان موقعیتی در میان مردم برخوردار بودند که امثال او توانستند نقاب بر چهره، خود را تا در دست گرفتن سکان اصلی قدرت بکشانند. او چنین کرد. همچنان که انورسادات در کنار جمال عبدالناصر چنین کرد و یا صدام حسین در کنار حسن البکر چنین کرد. رد پای او را باید از فراکسیون 99 نفره مجلس سوم پی گرفته می شد. کاری که راه توده مستند به آنچه که می خوانید کرد!

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 278     دوشنبه 18 مرداد ماه 1389

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------

بخش سانسور شده سخنرانی کاسترو
دراجلاس فوق العاده پارلمان کوبا
اوباما زیر فشار
برای آغاز حمله
به ایران است
ترجمه آرش صادقی

----------------

دو مصاحبه تلویزیونی و رادیوئی
رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو
دوران حرکت
با چراغ های خاموش
در روسیه گذشته است!
بهروزبکتاشی

-------------------------------

مهندس رضا
خاموش شد!

--------------------

خاطرات
یک چریک زندانی
دوران شاه

--------------------

درانتظار نابودی
نیروگاه اتمی بوشهر
آذرفریتاش

--------------------

احمدی نژاد
ماموریتی تاریخی
برای نابودی ایران

ایران نباید تخته پرش
بزرگترین فاجعه بشری قرن شود

در هفته های اخیر، فیدل کاسترو، رهبر کهنسال انقلاب کوبا، چند مقاله تحلیلی درباره اوضاع جهان نوشته و در آنها نسبت به خطر حمله نظامی به ایران هشدار داده است. او چنان نگران این حادثه است که پس از سالها، در اجلاس فوق العاده مجلس کوبا شرکت کرده و این هشدار خود را طی یک سخنرانی برای نمایندگان پارلمان بازگو کرد.

پیرامون این مواضع و هشدارهای کاسترو نظرات متفاوتی وجود دارد. از جمله این نظر ساده بینانه که معتقد است: پیرمردی است گرفتار کهولت و سخنانش را نباید چندان جدی تلقی کرد!

اما، نظر و دیدگاه دیگری هم در این رابطه وجود دارد که .... ادامه

کاسترو در اجلاس فوق العاده پارلمان کوبا. انقلابی کهنسال، خود را به پارلمان کوبا رساند
 تا بانگ بردارد و از خطر فاجعه بار حمله اتمی به ایران سخن بگوید.

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

تئوری های سید قطب را علی خامنه ای
 به درون سپاه و بسیج رسوخ داد
و پایه و مایه تدریس در دانشگاه سپاه کرد
اخوان المسلمین و حجتیه
دو همزاد
یکی شیعه، دیگری سنی

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

بشنوید!
5  سال پیش، راه توده درباره
کابینه احمدی نژاد چه گفت
!

آنچه را می شنوید، گفتگوئی است که حدود 5 سال پیش انجام و پخش شد. یعنی هنگام معرفی اولین کابینه احمدی نژاد به مجلس و رد صلاحیت سردار صادق محصولی که احمدی نژاد او را بعنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کرده بود. در همین ارتباط سردبیر راه توده با برنامه ساز رادیو ایران در امریکا "مانوک خدابخشیان" درباره پیروز اعلام شدن احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و تشکیل اولین کابینه او انجام داد. اگر آرشیو این رادیو همچنان فعال باشد، می توان این گفتگو را در آرشیو این رادیو نیز شنید. نظر به تطبیق پیش بینی های ارائه شده دراین گفتگو با آنچه اکنون بعنوان کودتای فرماندهان سپاه شاهد آن هستیم، ما این مصاحبه را یکبار دیگر منتشر می کنیم. برای کم کردن از حجم و تسهیل در امر دانلد کردن آن، بناچار سئوالات و توضیحات مانوک خدابخشیان را از آن حذف کرده ایم. (نقل از راه توده)

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

اینها، بخشی از تصاویری است كه در روزها و هفته های  اخیرا به کرات در مطبوعات امریکا و اروپا منتشر

 می‌شود و یا بر اساس آنها برنامه‌های تلویزیونی ساخته می‌شود. بموجب این عکس ها، قلب ایران باید در هم کوبیده شود. یعنی همان نقاطی که گفته می شود فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی در آنجا متمرکز است

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است