کشتار مذهبی ایرانی‌ها را
شاهان صفویه آغازکردند!
دکتر سروش سهرابی

اقدام شاه اسماعیل برای برتری دادن مذهب شعیه در ایران احتمالا بزرگترین اشتباه تاریخی وی و سلسله صفوی بود. بویژه که این برتری به بهای کشتار بخش وسیعی از ایرانیان یعنی پیروان اهل تسنن انجام شد. سخن در اینجا بر سرحقانیت یا عدم حقانیت این یا آن مذهب نیست، بلکه بر سر پیامدهای یک گزینش تاریخی در مرحله‌ای معین از تحول کشور ماست. تقریبا بعد از دوران سلجوقی ما شاهد کشتارهای گسترده بنام مذهب در ایران نبوده ایم. سلسله صفوی از یک سو ‌کوشید یک امپراتوری متمرکز در حدود تقریبی ایران تاریخی بوجود آورد و ازسوی دیگر مروج بی تحملی و کشتار مذهبی شد.

شماره 298
     دوشنبه 6 دی ماه 1389

راه  توده

 

جنبش سبز نمی تواند با روی دوم
سکه کودتای 22 خرداد همراه شود
حذف کودتائی
یارانه ها
پس ازکودتای
انتخاباتی

--------------------

بر فرض، قیمت‌ها
واقعی می‌شود
حقوق و دستمزها
چرا واقعی نمی شود؟

--------------------

صندوق بین المللی
در قلب
بحران اقتصادی
یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

--------------------

ایران 151 مین قربانی
 صندوق بین المللی پول شد
حذف یارانه ها
هدف اقتصادی
تمام کودتاها بوده

--------------------

کنگره حزب کمونیست اسپانیا
عبور از رفرُم
برای انقلاب سوسیالیستی
هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

--------------------------------------

اقتصاد لیبرالی- سرکوب سیاسی
ارثیه خامنه‌ای برای ولیعهدش

از آنجا که طرح حذف یارانه ها(هدفمندکردن یارانه ها)، در چارچوب همآهنگی با صندوق بین‌المللی پول و تلاش دولت احمدی نژاد برای همسوئی کامل اقتصادی با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی است و در هفته گذشته، بیشتر بحث در رسانه‌های فارسی زبان بر محور آن دور می‌زد، مطالب این شماره راه توده عمدتا به این موضوع اختصاص یافته است. در توصیف دلائل این اقدام راه توده، همان بس که ما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را نسخه کامل‌تری از برنامه "تعدیل اقتصادی" دولت هاشمی رفسنجانی می‌دانیم که پس از چند شورش مردمی در شهرهای مختلف - آخرین آنها در اسلامشهر تهران- در اعتراض به گرانی‌های ناشی از برنامه تعدیل اقتصادی متوقف شد و اکنون این طرح بصورتی کامل‌تر و بی پرواتر و در پناه سرنیزه کودتای 22 خرداد به اجرا گذاشته شده است. پیامدهای این طرح تماما علیه مزدبگیران، حقوق بگیران و طبقات و اقشار فرودست جامعه ایران است و ما، از جمله دلائل کودتای 22 خرداد و جلوگیری از انتقال سکان ریاست جمهوری به دست میرحسین موسوی را اجرای همین برنامه میدانیم. هدف بزرگی که آقای خامنه‌ای از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی بدنبال آن بود و اکنون در پناه نظامی‌ها و سپاهی‌ها و بسیجی‌ها، می‌خواهد به این آرزوی خود جامعه عمل پوشانده و سکان رهبری و در واقع ادامه سلطنت خود را درحالی به فرزند خویش "مجتبی" واگذار کند که قطار تبدیل ایران به "مکزیک" خاورمیانه روی ریل قرار گرفته باشد و سنگلاخ‌ها در دوران اقتدار نظامی او از سر راه جانشین وی برداشته شده باشد.... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

خطر حمله به ایران
محور گفتگوی طولانی
کاسترو- شوسودفسکی

ترجمه س. ابراهیم بیگی

------------------------------------------------------------------

مصاحبه با دبیرکل حزب کمونیست فرانسه
از سال 2005 ما از زیر فشار فروپاشی سوسیالیسم بیرون آمدیم
جوانان فرانسه
به سوی حزب ما می‌آیند
آذرفریتاش

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است