نورالدین کیانوری

خاطرات زندان و شکنجه به آذین
سیب سرخ حادثه
هنوز درآسمان ایران می چرخد!

خاطرات به آذین را کافی است کمی غربال کنید و سنگ و کلوخ های آن را از سنگ های الوان و قیمتی آن جدا کنید، آنوقت لحظاتی از دهه تاریخی 1360 در برابر شماست. لحظات زندگی طولانی در سلول انفرادی، لحظات زندگی مشترک با سردار سرفراز آذربایجان ایران "انوشیروان ابراهیمی"، لحظات دیدار دوباره با رهبران حزب توده ایران و فدائیان خلق در زندان، لحظات دیدار با آیت الله اردبیلی رئیس قوه قضائیه، ناطق نوری رئیس مجلس پنجم و ... در اوین و یکه تازی آنها که در آن سالها حاکم بودند و حالا خود زیر تازیانه سرداران کودتاچی و شبکه مخوف حجتیه اند. سیب حادثه در جمهوری اسلامی هنوز در آسمان می چرخد.

مریم فیروز

راه توده

شماره 255     دوشنبه 19 بهمن ماه 1388

هدایت اله هاتفی

علی گلاویژ

غلامرضا خاصعی

شاهرخ جهانگیری


یادمانده های علی خدائی
بازگشت به زندگی
در بخش
 "لب گوری ها"ی
بیمارستان سینا

-----------------

مصاحبه سردبیر راه توده
درباره مانیفست اکبرگنجی
محتوای سخن
7 سال پیش ما را
در جنبش سبز ببینید!

--------------------

جنبش مردم
زمینی است
بحث های گنجی
آسمانی

--------------------

دهه فجر
پس از سه دهه
ج. اسلامی
به نقطه آغاز بازگشته
ک. انتخابی فرد- روزنامه الوطن

--------------------

امریکا خواهان
چه دولت و حاکمیتی
در ایران است؟

--------------------

گمراهی احزاب
و حکومت های مترقی
در شناخت حاکمیت
جمهوری اسلامی

شعارهای 22 بهمن
برای تعمیق و گسترش جنبش سبز

تعمیق و گسترش باز هم بیشتر جنبش اعتراضی و انقلابی کشور ما، یک وظیفه ملی و مترقی، تا مرز یک وظیفه انقلابی است. کسانی که نگران سلطه کودتاچی ها بر جنبش سبز هستند، آنها که از آخرین ضربات بر رهبری جنبش سبز در هراس اند و همه آنها که از تکرار یک قتل عام دیگر در زندان های جمهوری اسلامی در وحشت اند، بیش و پیش از بیان وحشت و هراس و نگرانی، باید فکری برای همین دو عرصه بکنند. یعنی چه کنیم که جنبش تعمیق بیشتری بیآبد؟ و چه کنیم که این جنبش گسترده تر شود؟

در سالگرد انقلاب بهمن 1357 که حزب توده ایران سهمی فراموش نشدنی در آن داشت، می توان در باره آن سالها و آن گذشته سخن گفت و بموقع خود نیز باید گفت. نه تنها در سالگردها، بلکه در سر هر پیچ حادثه در ایران و در جمهوری اسلامی، باید گذشته را مرور کرد، اسناد جانفشاهی توده ای ها را در برابر دیدگان قرار داد و بویژه به نسل جوان کشور گفت که توده ایها برای انقلاب و برای دفاع از خاک میهن در برابر ارتش صدام حسین چگونه از جان خویش گذشتند. . ... ادامه


نگاهی به آخرین نظرات سردار جوانی
معاونت سیاسی سپاه
دندان پوسیده ای، که
کرم حجتیه آن را خراب کرده


سخنران انقلابی سنگال "آمات دانسوخو"
در کنفرانس روزا لوکزامبورک در آلمان
با اشتباهات گذشته وداع کنیم
آینده در انتظار ماست
روزنامه آلمانی یونگه ولت- ترجمه رضانافعی(وبلاگ آینده ما)

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است