صفر قهرمانی

نگاهی به 4 سال پرسش و پاسخ
از مناظره تلویزیونی
تا اعتراف گیری زیر شکنجه

باید بررسی واقع بینانه کرد و از خود پرسید: چرا و چگونه از مناظره های تلویزیونی ابتدای انقلاب و جمهوری اسلامی رسیدیم به فاجعه قتل عام زندانیان سیاسی، به اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق، به جنگ در کردستان، به فاجعه تحریم انتخابات مجلس پنجم و انتخابات دوم خرداد و ... سر از کودتای 22 خرداد در آوردیم؟ وقت آن نیست که در نگاه به فاجعه ای که امروز بر کشور حاکم است، صورتحساب هرکس را مستقیم به در خانه خودش بفرستیم؟

هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 293     دوشنبه اول آذر ماه 1389

آصف رزم دیده

علی گلاویژ

فرزاد دادگر

صابر محمد زاده


مرور راه توده
دور خود چرخیدند
و از یاد بردند
درایران چه می گذرد!

--------------------

نشانه های
مرموز و مشترک
در جناح راست
صادق آراسته

بسیاری از سران جناح راست خاصیت های مشترک مرموزی دارند. بیشتر آنها در قتل های دسته جمعی دهه ۶۰ و سپس قتل های زنجیره ای از برنامه ریزان و امران و عاملین اصلی بودند. از ریاست اوین و گوهردشت در دهه اول انقلاب تا به قول دکتر خزعلی که اخیرا گفت سر نخ احمدی نژاد را در تکه تکه شدن دکتر سامی در محل مطب خود پیدا کنید. پروژه قتلهای زنجیره ای از همان جا شروع شد.
تشکل های جناح راست از چند گروه مرکب می باشد. بخشی از موتلفه هستند که سابقه انها به کودتا ۱۳۳۲ بر می گردد. در ان زمان بسیاری از آنها از جوانان اطراف شعبان بی مخ و مهدی قصاب و اکبر خرات و طیب رضایی در میدان تهران و زیر فرمان ایت الله کاشانی بودند.

-----------------

تصویر برهنه
کودتا در آینه
تلویزیون ها
نامه ای از تهران

-------------------------------

روسیه
چرخ پنجم
دُرشکه جنگی ناتو
سایت حزب کمونیست روسیه
گ.زوگانف- ترجمه "بهروزبکتاشی"
-----------------
ایران
لولوی موشکی
دراستراتژی
جدید ناتو
آذرفریتاش
-----------------

یونان
برای رسیدن
به اقتصاد خلقی
باید پیش رفت
بولتن حزب کمونیست یونان
سایت حزب کمونیست روسیه
ترجمه آزاده اسفندیاری

مردم یونان در سال های اخیر بنا برفراخوان حزب کمونیست و سندیکاهای کارگری و دیگر تشکل های توده ای به خیابان ها آمده اند تا اعتراض خود را نسبت به این سیاست ها اعلام کنند.
بنا به دعوت حزب کمونیست یونان به عنوان اعتراض به حضور کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و سیاست های ضد مردمی دولت این کشور، یک روز بعد از انتخابات محلی سراسری این کشور در روز 15.11.2010 میتینگ و تظاهرات سراسری با دعوت سندیکاهای کارگری، سازمان های زنان یونان، کنفدراسیون های دانشجویی و سندیکاهای موسسات متوسط و کوچک برپا کردند... ادامه

-------------------------------

اصلاحات اقتصادی
در کوبا
 شتاب می گیرد
روزنامه «یونگه ولت» آلمان
ترجمه عسگر داوودی

گزارش شورای سردبیری راه توده
زیربنای اجتماعی جنبش سبز
ماهیت طبقاتی کودتای 22 خرداد

بیش از یکسال و نیم از خیزشی عظیم و ملی در میهن ما می گذرد که به جنبش سبز شهرت یافته است. این خیزش مهر و نشان  سیاه "کودتای 22" خرداد را بر پیشانی و سرنیزه خونین این کودتا را بر پهلوی  خود دارد. ماهیت این خیزش چیست و واقعیت آن کودتا کدام است؟

شورای سردبیری راه توده، در هفته های گذشته، پس از یک سلسله دیدارها، تماس ها و بحث های همه جانبه، که شامل بررسی بسیاری از رخدادهای زیربنائی در جامعه و حاکمیت، از دوران پس از پایان جنگ ایران و عراق تا کودتای 22 خرداد و حوادث پس از آن بود، به نتایجی دست یافت؛ که قرار شد بصورت کارپایه تدوین شده و مبنای ادامه راهی قرار گیرد که تاکنون طی شده است.

از مجموع بحث ها و رایزنی ها، گزارشی واحد تنظیم شد که پس از تائید شورای سردبیری، ضرورت انتشار آن مورد تاکید قرار گرفت. این گزارش شامل دو بخش است، که در این شماره راه توده بخش نخست و در شماره آینده بخش پایانی آن را خواهید خواند.

در بخش اول این گزارش می خوانید:

ریشه عمیق بحران سیاسی کنونی در پایه اقتصادی و مناسبات تولیدی و تغییر و تحول در اشکال مالکیت و نحوه توزیع آن است. بحران پیامد شکلگیری یک بورژوازی  انحصاری- نظامی و مقاومت مردم در برابر تسلط انحصاری سیاسی و اقتصادی آن است. عمیق ترین و تعیین کننده ترین تحولات در عرصه بخش دولتی اقتصاد ملی در حال انجام است که بازتاب آن در عرصه سیاسی و اجتماعی بصورت تشدید گرایش به دیکتاتوری و بی ثباتی و بحران سراسری درآمده است. در واقع بخش دولتی در اقتصاد ایران از طریق خصوصی سازی در حال پایه گذاری مستقیم یک سرمایه‌داری انحصاری- نظامی است که روبنای سیاسی متناسب با خود را می‌طلبد.

نحوه مدیریت انتخابات دهم خود نشان می‌داد که فراکسیون حاکم در قدرت، بحران را فهمیده ولی ابعاد آن را بسیار دست کم گرفته بود. در واقع اینان هنوز در فضای انتخابات نهم سیر می‌کردند و تصور می‌کردند خواهند توانست انتخابات دهم را نیز مانند آن برگزار کنند. بدون آنکه در نظر بگیرند که شرایط کشور طی آن 4 سال در همه سطوح و بویژه در عرصه تشدید تضادها در بالا و آگاهی مردم بنیادا تغییر كرده است.

تغییر در تناسب قوا در ابتدا ریشه در نقشی سیاسی عمده‌ای داشت که فراکسیون نظامی در مبارزه با جنبش دوم خرداد، تکیه رهبر بر آن و بالاخره به قدرت رساندن دولت احمدی نژاد بدست آورد. اما این نقش بخودی خود عامل ایجاد کننده قدرت نبود اگر تناسب قوا در عرصه‌ای دیگر نیز بر هم نمی خورد و آن عرصه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و عرصه مالکیت است. در واقع فراکسیون نظامی از دست بالای سیاسی موقتی که بدست آورد استفاده کرد تا با به قدرت رساندن احمدی نژاد این دست بالا را به عرصه اقتصادی انتقال دهد و آن را دایمی کند.

رهبر جمهوری اسلامی که طی سال‌ها پاسخگو نبودن و خود را در معرض رای مردم قرار ندادن و مسایل و مشکلات را با تکیه بر نظامیان حل کردن دارای آن حد از بی لیاقتی و توهم شده بود که تصمیمات وی همچون یک کاتالیزور و شتاب دهنده و تشدید کننده همه تضادها عمل کرد.

دولت و قدرت سیاسی در ایران امروز دچار بحران است. پایه بحران تغییر در مناسبات مالکیت، گذار از مالکیت دولتی به مالکیت سرمایه ‌داری انحصاری و در نتیجه شکل گیری و قدرت یافتن یک بورژوازی انحصاری- نظامی است. این روند به تغییر در تناسب قوای سیاسی میان فراکسیون‌های مختلف طبقه حاکم انجامیده که در پیوند با مقاومت مردم یک بحران سراسری را موجب شده است. جنبش سبز محصول این بحران و در عین حال تشدید کننده آن است.

قانون اساسی به یک معضل بورژوازی انحصاری- نظامی برای کسب حاکمیت انحصاری تبدیل شده است. جمع کردن عملی بساط قانون اساسی آن چنان که تا به امروز انجام شده و انجام می‌شود به هیچوجه کافی نیست، بویژه آنکه رهبری جنبش سبز هوشیارانه انگشت بر روی اجرای کامل این قانون گذاشته است. ادامه


تظاهرات در یونان بدعوت حزب كمونیست و سندیكاهای كارگری

------------------------------------------------------------------------------------

فیدل و رائول كاسترو (به مقاله اصلاحات اقتصادی در كوبا شتاب می گیرد مراجعه كنید)

------------------------------------------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است