پرفسور آگاهی

میوه های تلخ درخت چهار فصل
بی خبری و رویا پروری سیاسی

در مرور راه توده های گذشته، رسیده ایم به شماره 63 شهریور ماه 1376، یعنی اندک زمانی پس از انتخابات دوم خرداد 76 که در آن محمد خاتمی به پیروزی رسید. رسیده ایم به سخنان آقایان مصطفی مدنی، علی اصغر حاج سید جوادی، علی کشتگر، بابک امیر خسروی، سهراب مبشری، جمشید طاهری پور و ... " که آن انتخابات را تحریم کرده بودند و پس از آن کاسه چگونه توجیه کنم؟ را بدست گرفته و مفسر دوم خرداد شده بودند! می پرسند، چه نیازی به یادآوری این سخنان و نوشته های گذشته است؟ پاسخ ما چنین است: با این یادآوری ها، می توان آن احساس مسئولیتی را برانگیخت که بموجب آن، فردا نیز پاسخگوی مواضع امروز خود باید باشند. به نویسندگان و گویندگان نوشته ها و سخنانی که لای انواع زرورق ها علیه جنبش سبز تحت عنوان "ملی" و "چپ" امروز در داخل و خارج نوشته می شود، باید یادآوری کرد که زمان نقد و برابر چشم قرار دادن مواضع امروز نیز خواهد رسید.

هدایت اله حاتمی

راه توده

شماره 305     دوشنبه 2 اسفند ماه 1389

ف. م. جوانشیر

به آذین

سیاوش گسرایی

احسان طبری


سنگ بر تغار
ترک برداشته
رژیم های استبدادی

--------------------

اسناد محرمانه انگلستان
شاهپور بختیار
و ژنرال های شاه
صدام را تشویق
به جنگ با ایران کردند

--------------------

مراببوس خانم گلشیفته
هویت تاریخی
ترانه های ملی
نباید تغییر داده شود

--------------------

گفتگوی اومانیته(حزب کمونیست فرانسه)
با "رشید انتونیوس" استاد دانشگاه

هوشیاری مردم مصر
در بازنگشتن به خانه

--------------------
اعتصابات کارگری تونس
باید در مسیر انقلاب
قرار گیرد
یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
--------------------
مبارک رفته است
ژنرال ها مانده اند!
اشپیگل آنلاین - ترجمه رضا نافعی
--------------------

نگاهی تحلیلی به تاریخ 200 ساله ایران
نادرشاه
نمونه ای تاریخی
از مستبدانی که
قربانی سوء ظن شدند
دکتر سروش سهرابی

--------------------

تجلیل صندوق جهانی
از بن علی تونسی
و احمدی نژاد

ادامه سرکوب
مردم رامصمم تر
و هدف را مشخص تر می کند

از اطلاعیه 25 خرداد راه توده در ارتباط با راهپیمائی و تظاهرات این روز، که بصورت فوق العاده سه شنبه گذشته منتشر شد، تا غروب یکشنبه اول اسفند که ایران تظاهرات دیگری را پشت سر گذاشت، یعنی در فاصله یک هفته، امواج بزرگ خبری ایران و منطقه را در نوردید. اشاره به آنچه در لیبی، یمن، بحرین، تونس، مصر، الجزایر و مراکش در جریان است، در این سرمقاله ضرورت ندارد، زیرا بدشواری می توان تصور کرد، مردم ایران از آنچه در این کشورها علیه گرانی و بیکاری و استبداد جریان دارد بی خبر باشند. شبکه های تلویزیونی جهان، هر یک با تفسیرهای خود، اخبار و فیلم های آن را پخش می کنند. حتی جمهوری اسلامی با سانسور و تحریف و دروغ پردازی اشاره به رویدادهای جاری در این کشورها می کند. بنابراین، آنچه که باید با وسواس و شور میهن دوستانه بدان پرداخت رویدادهای ایران است. رویدادهائی که با کودتای 22 خرداد آغاز شد و اکنون عمق و ژرفای نوینی یافته است. ما، همچنان بر این اعتقادیم که در مرحله نوینی که جنبش اعتراضی مردم ایران وارد آن شده، بسرعت برق و توفان، مردم به یک شعار و یک هدف واحد نزدیک می شوند. این پدیده ای نوین و انحصاری برای ایران نیست. در تمام کشورها و در تمام جنبش ها، بتدریج وسیع ترین توده های مردم ناراضی و حاضر در صحنه جنبش، بر محور یک شعار واحد که عملا بازگو کننده یک مرحله از حرکت جنبش است متمرکز می شوند. نه تنها در انقلاب بهمن 57 این پدیده را شاهد شدیم، بلکه در تحولات کنونی در کشورهای خاورمیانه نیز شاهد آن هستیم. این که در فلان کشور نیروهای سرکوبگر چقدر قدرت دارند و یا ندارند، رژیم ها مجهز به ایدئولوژی مذهبی و غیر مذهبی هستند و یا نیستند و... همگی فرع بر آن اصلی هستند که به آن اشاره شد. حتی اگر بزرگترین قتل عام نیز درجریان حرکت یک جنبش انقلابی در کشور روی دهد و دورانی از رکود بوجود آید نیز آن اصلی که به آن اشاره کردیم درحاشیه قرار نمی گیرد. نه تنها چنین نمی شود، بلکه آگاهی و نفرت مردم نسبت به کانون و حاکمی که زیر نورافکن مردم قرار گرفته بیشتر و متمرکز تر می شود. .... ادامه

-------------------------------------------------------------------

نوشته های شخصی فیدل کاسترو
مردمی که جلوی
گلوله می روند
سرکوب شدنی نیستند!
وبسایت گرانما- 13 فوریه 2011- ترجمه ابراهیم بیگی

فقر و بیکاری، جوانان، میهن دوستان و مبارزان را تحت تاثیر قرار داده است. این مردم(مصر و دیگرکشورهائی که مردم در آنها بپا خاسته اند) چطور می توانند خودشان را با نرخ رو به افزایش قیمت غذا و مایحتاج اولیه ی انسانی وفق دهند؟ در این نقطه است که دیگر جای تعلل برای کسی باقی نمی ماند و مردم به خیابان ها می ریزند و بازگشت حقوق اساسی اقتصادی و مادی خودشان را طلب می کنند.

-------------------------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است