دکتر رضا رادمنش
چهره هائی که نسل جوان
را باید با آنها آشنا کرد!

عضو فراکسیون حزب توده ایران در مجلس چهاردهم که شانه به شانه مصدق در همین مجلس از ملی شدن نفت ایران دفاع کرد. صادق هدایت در فرودگاه مهرآباد چشم به آسمان، با افسوس مهاجرت اجباری خانواده او را ناظر بود و علی امینی در دیداری طولانی که در پاریس با او داشت، نتوانست وی را قانع به مهاجرت از اروپای شرقی به فرانسه کند. استاد فیزیک اتمی دانشگاه لایپزیک در آلمان دمکراتیک بود. چهره ای برخاسته از لاهیجان که پس از انقلاب نیز خود را به ایران رساند تا لاهیجان را ببیند، با رهبران سالمند جبهه ملی دیدار کند، دانشگاه تهران را که روزگاری استاد فیزیک اتمی آن بود ببیند و مشتاقانه از دفتر حزب در خیابان 16 آذر بازدید کند.(دکتر اقبال نفر وسط نشسته و رادمنش نفر اول ردیف ایستاده از راست. آنها همه با هم برای تحصیل به اروپا اعزام شدند. یکی در کنار مردم ماند و دیگری در سنگر دربار شاهنشاهی پناه گرفت.)

راه توده

شماره 320     دوشنبه 30 خرداد ماه 1390

کوچک شوشتری

وارطان سالاخانیان

محمد  رضا قدوه

علی علوی


نگاهی به کج اندیشی منتقدان
شورای همآهنگی راه سبز
و سخنان اخیر محمد خاتمی
پیوند نامبارک
توطئه چینان داخل
و فرصت‌طلب‌های خارج

-----------------------------------
نظرات گنجی و افشاری و...
از قلم آقای برجیان

عده ای صابون
دیکتاتوری سرمایه
را به دل زده اند
-----------------------------
صفار هرندی
متحدان اجنه و رمال‌ها
دهان باز نکنند
سنگین تر اند!
---------------------------------

خان بخشید خانعلی نبخشید
سبیل
صندوق بین‌الملل پول
را کجا چرب کردند؟
ع. احمدی

--------------------
شناسنامه سیاسی
آقای کاتوزیان
از زبان خودش
--------------------------------------

مصاحبه روزنامه اومانیته 17 ژوئن سال2011
با دبیر اول حزب کمونیست یونان.

ما بدنبال قدرت نیستیم
در جستجوی راه حل
بحران یونان هستیم!
آذرفریتاش

--------------------------------
روسیه
گلوی بلاروس را گرفته
چین
زیر بغل بلاروس را
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری
--------------------------------
چپ
در کشور "پرو"
دولت را بدست گرفت

وحشت حاکمیت ج. اسلامی
از سقوط در چاهی که شاه در آن افتاد

این استدلال اگر مستقیم نیز بیان نشود و یا به روی کاغذ آورده نشود، در ذهن و اندیشه برخی روشنفکران سیاسی – اعم از مذهبی و غیر مذهبی- وجود دارد که چون حکومت انگیزه و توان سرکوب مخالفان را دارد، جنبش سبز به جایی نمی‌رسد.

این ذهنیت را باید بیشتر شکافت زیرا وارونه بینی در آن بسیار است و گاه آن را متکی می کنند به تجربه شاه و ادعای اینکه تزلزل شاه در سرکوب موجب سقوط آن شد٬ تزلزلی که مدعی‌اند در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

نخست یادمان باشد که هنوز شمار همه کشتگان دو سال جنبش سبز به شمار کشته‌های یک روز هفده شهریور 1357 نرسیده است. بنابراین بهتر است چندان در ادعای اینکه شاه حمام خون به راه نیاندخت زیاده روی نکرد. ارزیابی رژیم شاه در شهریور 57 آن بود که مردم عزم مقاومت نخواهند داشت و با یک کشتار می توان به جنبش آنان خاتمه داد.

جمهوری اسلامی عزم مردم را در مقاومت می بیند ولی می‌انگارد که با روش‌های دیگری غیر از کشتارهای هفده شهریوری می‌توان آن را مهار کرد.

حکومت شاه هم حمام خون به راه انداخت و هم در آن افراط کرد. اشتباه شاه نه در تزلزل در سرکوب، بلکه ارزیابی نادرست از عزم مردم در مقاومت و قدرت رهبری آیت‌الله خمینی و در نتیجه تزلزل در عقب نشینی بموقع بود. اما چرا شاه نتوانست حمام خونی را که در هفده شهریور و کشتار میدان ژاله به راه انداخته بود ادامه دهد؟ چه عواملی مانع آن شد؟ چه تفاوت‌هایی میان ماهیت و روش‌های جمهوری اسلامی و رژیم شاه وجود دارد؟

این‌ها مسایلی است که باید بیشتر باز شود زیرا تشخیص راه و بیراهه در جنبش سبز به دریافت درست این مسایل بستگی دارد.

1- شاه تنها راهی که برای مقابله با مردم در اختیار داشت استفاده از ارتش بود. بدلیل ماهیت بشدت استبدای و غیردموکراتیک حکومت٬ هیچ فضایی برای بروز نارضایتی‌ها و تخمین ابعاد آنها وجود نداشت. در نتیجه رژیم شاه انتظار روبرو شدن با یک جنبش بزرگ را نداشت و خود را برای چنین شرایطی آماده نکرده بود. در حالی که جمهوری اسلامی بدلیل ساخت متکثر قدرت٬ نظام پارلمانی٬ مراکز مختلف تصمیم گیری٬ وجود جناح‌های مختلف و اصلاح طلب و ... سالها و بویژه پس از پیدایش جنبش دوم خرداد منتظر یک جنبش بزرگ اجتماعی در ایران بود و خود را برای آن آماده می‌کرد. همچنان که در همین یکسال اخیر شاهدیم و حتی رسما رهبر و فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی و امام جمعه ها... بر زبان می آورند که باید آماده جنبش و یا بقول خودشان "فتنه" بزرگتر باشند.

تا پیش از انتخابات 22 خرداد 88 و از سال‌ها پیش از آن٬ برگزاری انواع مانورهای ضد شورش و جمع کردن ارازل و اوباش و گرداندن آنها در خیابان‌ها و ایجاد نفرت از مردم در میان این ارازل به قصد بهره گیری بعدی٬ تمرین و تدارک شده بود. در نتیجه جمهوری اسلامی توانست خود را از حضور  .... ادامه

-----------------------------------------------

بخش چهارم گزارش کنگره ششم  حزب کمونیست کوبا
حساب حزب
از حساب دولت
در کوبا جدا می شود
وبسایت (CubeDebate)- ترجمه ابراهیم بیگی

ترجمه و انتشار گزارش کنگره مهم ششم حزب کمونیست کوبا، بدلیل برخی گرفتاری های شخصی مترجم آن با تاخیر و روند انتشار آن با گسست روبرو شد. خوشبختانه مترجم، بار دیگر فرصت یافته تا ادامه این گزارش را ترجمه کرده و برای انتشار دراختیار راه توده قرار دهد. آنچه میخوانید بخش چهارم این گزارش است. گزارشی که "رائول کاسترو" قرائت کرد و از آن بعنوان چرخش بزرگ در اقتصاد، ساختار حزبی و سیاست های نوین کوبا یاد شده است. مطالعه شماره های گذشته را نیز توصیه می کنیم.

-------------------------------------------------------------------

انقلاب
پشت دروازهای یونان
ترجمه و تدوین عسکر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است