خرداد 76 و 22 خرداد 88
دو خیزش تاریخی مردم ایران
برای اصلاح جمهوری اسلامی

سرمقاله راه توده چاپی شماره 64 آبان ماه 1376اختصاص به موانع اساسی تحولات درایران داشت. این شماره راه توده، مربوط به آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی است. دوران بسیار دشوار و سر گیجه آور اصلاحات در جمهوری اسلامی و کارشکنی ها و جنجال های تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور علیه اصلاحات و علیه شخص خاتمی و دولت او.
راه توده در چنین دوران دشواری، با صراحت نظرات خود را پیرامون جنجال بر سر تولید سلاح در ایران، جنجال بر سر فعالیت های اتمی در ایران و کارشکنی ها و توطئه های جناح راست جمهوری اسلامی علیه اصلاحات منتشر کرد. از جمله در همین سرمقاله مورد اشاره. در همین دوران نوعی بازشناسی و نگاه دوباره به تحولات ایران، از خارج و توسط اپوزیسیونی که انتخابات دوم خرداد را تحریم کرده بود و با شرکت عظیم مردم در آن انتخابات یکباره تمام رشته ها و بافته های ذهنی اش پاره شد آغاز شد. از جمله درباره نقش نیروهای مذهبی در جنبش اصلاحات.
مصاحبه ای که بخش پایانی آن را می خوانید، گفتگوی رادیوئی سردبیر راه توده در آبانماه 1376 با برنامه ساز رادیو ایران "مانوک خدابخشیان" است که همان زمان نیز در راه توده نیز انتشار یافت و در آرشیو نیز موجود است.
ما این مصاحبه را به چند بخش تقسیم و تصمیم به انتشار دوباره آن گرفتیم تا یکبار دیگر خوانندگان راه توده بخاطر بیآورند که دفاع ما از جنبش سبز، دفاع از شرکت در انتخابات 22 خرداد و در مجموع، دفاع از اصلاحات امروزه و متاثر از حوادث نیست، بلکه ریشه دار است و ریشه اصلی آن باز می گردد به مشی و نگرش توده ای به تحولات اجتماعی. زمانی این مصاحبه انجام شد که همگان می خواستند بدانند مبنای اصلاحات و مانیفست و محتوای آن چیست؟

راه توده

شماره 316     دوشنبه 2 خرداد ماه 1390

ف . م. جوانشیر

منوچهر بهزادی

سیاوش کسرایی

به آذین


دو اشاره
به آقایان
فرهمند و مصداقی
--------------------

چرا بخش نظرات روی فیس بوک
 راه توده بسته شد!
هر بحثی
زمانی مفید است
که هدف آن رسیدن
به نتیجه باشد!

--------------------

پاسخ به چند پیام
 از میان پیام های دریافتی
آقای عبدالعلی بازرگان
می خواهد بگوید
اهل درس از
 تاریخ نیست!

آقای عبدالعلی بازرگان می خواهد بگوید مرغ یک پا دارد و نهضت آزادی نه می تواند و نه می خواهد از تاریخ درس بیآموزد. ما با این نظر موافق نیستیم زیرا می دانیم کسان بسیاری در رهبری کنونی نهضت آزادی، بسیار از تاریخ آموخته اند. بویژه طی سه دهه گذشته و دیدن دنیائی از رویدادها و گرایش ها و کینه ها و نفرت ها که اتفاقا در بخش مذهب علیه مذهب بیش از هر زمان دیگری شاهد آن بوده اند.
آقای پورنقوی نیز توضیحی در باره کنگره اخیر سازمان فدائیان اکثریت ارسال داشته است که عینا منتشر کردیم.

--------------------

 تدارک انتخابات پارلمانی در روسیه
دیدار و رایزنی
رهبر حزب کمونیست
و رئیس جمهور روسیه
ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------
رهبر حزب کمونیست فرانسه
سکوت در برابر
کودتا علیه حقوق اجتماعی
یعنی خودکشی!
ترجمه و تدوین آذرفریتاش

نظم نوین جمهوری اسلامی
یعنی بر باد دادن کشور و ملت!

«نظام مردم را برای رویارویی آماده می کند. توطئه سهمگینی در راه است. شیوخ عرب با "محوریت عربستان " و فرماندهی ناتو دهها میلیارد دلار در مصر، لبنان، عراق، پاکستان، افغانستان، آذزبایجان، یمن، بحرین و.... بویژه در خصوص فروپاشی ایران تامین بودجه نموده است. بریتانیا با جریان مشایی قدرت خود را به رخ کشید. بریتانیا "حکومت بدون مرز" را می خواهد و ایران بدون "حکومت ولایت فقیه" نمی تواند از خود دفاع کند. ضرورت تبیین "نظم نوین جمهوری اسلامی ایران" همین است. سخنی با گروه های منتقد، اصلاح طلبان، توده ایها و کارگزاران سازندگی و مجاهدین انقلاب اسلامی و منتقدان نظام اینست، که "چرا بازی دو سر باخت" را برگزیده اند. حساب خود را از بازیگران حرفه ای در خدمت سرویس های امنیتی غربی جدا کنید.»  .... ادامه

-------------------------------------------------------------------

مارش کارگری
در آسیای جنوب شرقی
هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------------------------------------------------------

پیروزی بر فاشیزم
دستآوردی که بشریت
اهمیت آنرا
فراموش نخواهد کرد
بهروز بکتاشی

-------------------------------------------------------------------

کوبا
کنگره فضای باز سیاسی
و حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی
ابراهیم بیگی

کنگره اخیر حزب کمونیست کوبا را می توان کنگره آغاز فصل نوین دراین کشور و برای این حزب ارزیابی کرد. گشایش فضای سیاسی، شریک کردن بخش خصوصی با بخش دولتی در اقتصاد کوبا، تنظیم دوباره یارانه ها، جوان سازی حزب و... نکات بسیار مهمی بودند که بصورت گزارش به کنگره برده شد. این گزارش حاصل مدت ها تحقیق و نظرخواهی از مردم و از اعضای حزب بود. برای درک اهمیت مضاعف این کنگره، باید توجه داشت که هر تحولی در کوبا و در حزب کمونیست حاکم در این کشور، تاثیرات مستقیم روی دولت های چپ و انقلابی در امریکا لاتین خواهد داشت، که اکنون شمار آنها فراتر از 7 کشور است.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است