احسان طبری

بررسی شعر نادرپور- احمد قاسمی
نه زبان خویش
که زبان یک ملت باید بود

اینکه با وجود محیط تیره و خفقان آور کنونی ایران باز قریحه‌هایی همچون نادرپور و دیگران می‌شکفند خود بهترین مایه امید به فردای ملت ماست. ما انتظار داریم که شاعری چون نادرپور بیش از پیش زبان گویای زمان خود باشد و آنچنان پیوندی میان شاعر با مردم به وجود آید که شعر فقط بیان شادی و اندوه، خشم و فریاد خود او نباشد، بلکه بیش از پیش شادی و اندوه، خشم و فریاد میلیون‌ها انسان را منعکس کند.    

نورالدین کیانوری

راه توده

شماره 334     دوشنبه 4 مهر ماه 1390

ناخدا افضلی

سرهنگ کبیری

سرهنگ عطاریان

سرهنگ آذرفر


انقلاب در ایران
همیشه
موزون بوده است

نقل از فیسبوک علی خدائی

--------------------

مرور راه توده ها
به جرم خدمت
به میهن و انقلاب
شریف ترین
نظامی های توده ای
تیرباران شدند

--------------------

نگاهی به مصاحبه احمد توکلی
همه با هم
متهم اصلی
فاجعه حاکم هستید!

--------------------

اختلاس و غارت
محصول طبیعی
فرمان خصوصی سازی
رهبر ج. اسلامی است

--------------------

پیشی گرفتن
حزب کمونیست روسیه
از حزب حاکم
"روسیه واحد"

بهروز بکتاشی

آخرین انتخابات منطقه ای فدرال روسیه روز ۱۸ سپتامبر برگزار شد. یعنی در مناطق مجمع زمسکی، شهر ویکسا و منطقه ویکسا از استا ن نیژنی گوراد. طبق داده های رسمی٬ نتایج این انتخابات بشرح زیر است:
حزب کمونیست روسیه فدراتیو-34.41 درصد،«روسیه واحد»۳۴.۰۵ درصد، ال د پ ار ۱۱.۰۲ درصد و «روسیه عادل»۹.۴۳ درصد.
شمارش موازی آرائ حزب کمونیست روسیه فدراتیو بشرح زیر است:
حزب کمونیست روسیه فدراتیو ۳۶ درصد و «روسیه واحد»۳۵
بموجب این آمار، حزب کمونیست روسیه، علیرغم همه محدودیت های حکومتی و محروم بودن از امکانات تبلیغاتی و زیر فشار تبلیغاتی حکومت علیه این حزب، تاکنون توانسته است از حزب حاکم، یعنی حزب "روسیه واحد" که پوتین و مدودف (نخست وزیر و رئیس جمهور روسیه) آن را سازمان داده و به حزبی دولتی تبدیل کرده اند پیشی بگیرد. در ارتباط با اهمیت نتایج این انتخابات باید توجه داشت که بزودی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار می شود و از جانب حزب کمونیست روسیه "زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه با کاندیدای حزب حاکم، یعنی حزب روسیه واحد که "پوتین" است رقابت خواهد کرد.... ادامه

شکستن توازن قدرت
به نفع مردم و علیه حکومت

در یک جمله بسیار کوتاه و تفسیری، که ارتباط مستقیم دارد با اوضاع بحرانی و از هم پاشیده جمهوری اسلامی، به ما توصیه شده: «دقت کنید! نه حکومت هنوز آنقدر ضعیف است و نه جنبش هنوز آنقدر پر قدرت!»
ما نه تنها با این توصیه و مضمون آن موافقیم، بلکه در عمل نیز سیاست راه توده، حتی در هنگامه‌هائی که عده‌ای تصور کرده بودند امروز یا فرداست که جمهوری اسلامی سقوط کرده و مثلا یک حکومت سکولار بر سر کار بیآید، به این سیاست خود پایبند باقی ماندیم و با این نوع تصورات بصورت بسیار جدی مخالفت کردیم. از انتخابات دوم خرداد 1376 تا انتخابات 22 خرداد 1388 و ادامه آن، تا اکنون. به همین دلیل با برخی شعارهائی که در هفته‌های نخست پس از کودتای 22 خرداد سر داده می‌شد مخالف کرده و آن را ساخته و پرداخته خود حکومت اعلام کردیم.
     ادامه

-----------------------------------------------------------------

حسن شایانفر که از این تخت برخاست اما روی ویلچر نشست.

 

سعید امامی در سال 57 و پس از مسلمان شدن و عضویت در انجمن اسلامی امریکا و ازدواج با همسرش "فهیمه دری نوگورانی" و سپس راهی ایران شدند.

خون توده ای ها
پای درخت خیانت به انقلاب 57 ریخته شد!

جایزه روزنامه نگاری امنیتی را احمدی نژاد و سردار صفارهرندی وزیر ارشاد کابینه اول احمدی نژاد خدمت حسین شریعتمداری تقدیم می کنند.

-----------------------------------------------------------------

جشن اومانیته
پرشکوه تر از سالهای گذشته!
آذرفریتاش

ژان لوک ملانشون نامزد جبهه چپ در انتخابات ریاست جمهوری. در سمت راست وی پیر لوران رهبر حزب کمونیست فرانسه ایستاده است.

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است