رضا رادمنش

یادمانده های علی خدائی- 68
سکان رهبری حزب را
"اردشیر آوانسیان" به خاوری سپرد

نه تنها از بقایای 53 نفر، بلکه شخصیتی مانند اردشیر آوانسیان که عضو حزب کمونیست ایران بود به این پلنوم آمده بودند. برجسته ترین شخصیت 53 نفر که درجلسه شرکت داشت ایرج اسکندری بود. دو دبیر اول سابق و اسبق حزب به این پلنوم آمده بودند. همه؛ علیرغم همه دشواری ها جمع شده بودند تا، پس از یورش جمهوری اسلامی به حزب و دستگیری اکثریت نزدیک به مطلق اعضای رهبری حزب در ایران؛ تکلیف رهبری حزب را روشن کنند و اگر قرار است بزودی از این جهان رخت بربندند، با این خیال آسوده بروند که حزب بدون رهبری نماند.    

اردشیر آوانسیان

راه توده

شماره 348     دوشنبه 26 دی ماه 1390

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

سیاوش کسرایی

مریم فیروز


چوب تاریخ
دردناک تر از
شلاق زندان است

--------------------

اومانیته – ژانویه 2012
انتخابات ایران
چالش تازه
در جمهوری اسلامی
علی خیرخواه

--------------------

جنگ سوم جهانی
ازایران آغازخواهد شد؟
 میشائیل شوسودفسکی و فینیان کانینگهام
ترجمه رضا نافعی

--------------------

یادداشت های روزانه فیدل کاسترو
احمدی نژاد را دیدم
از تجهیزات نظامی
ج. اسلامی تعریف کرد
روزنامه ی گرانما - ترجمه ابراهیم بیگی

--------------------

با استفاده از "اومانیته دیمانش" رئیس قافله
شریک دزدهاست

آذرفریتاش

--------------------

ورود قدرتمند
"چپ" در انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه
ترجمه جعفر پویا

مهم ترین رویداد
در هفته گذشته کدام بود!

در هفته گذشته، ایران شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بود. چه در عرصه داخلی و چه در زمینه خارجی. از تهدید به بستن تنگه هرمز از جانب ایران و تهدید به گشایش آن به زور نظامی از جانب امریکا. از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران تا گرانی ساعت به ساعت مایحتاج عمومی مردم، از سقوط ریال و پیش بینی قحطی، در صورت ادامه وضع موجود در ماه های آینده از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین "اسدالله عسگراولادی" تا کشتی به گل نشسته انتخابات مجلس و پرسه زنی احمدی نژاد در امریکای لاتین.
هر یک از این رویدادها می توانست سرمقاله این شماره راه توده باشد. بویژه که همگی در چارچوب آن سیاستی روی داده که از 7 سال پیش بر کشور حاکم کرده اند و سکان آن در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی همان سیاست نظامی- اتمی که ما به شهادت نخستین شماره پس از انتخابات احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384 آن را بعنوان کارپایه روی کار آوردن احمدی نژاد و سیاست ها متعاقب آن اعلام کردیم و طی تمام این 7 سال آن را بارها مطرح کرده و توجه همگان را به این زیر بنای رویدادهای ایران و حاکمیت جلب کرده ایم.
   ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران
رقابت
انگلیس و امریکا
پس از سقوط رضاشاه
عبدالصمد کامبخش- 13

سهیلی، نخست وزیر پس از سقوط رضاشاه، از حزب توده ایران برای شرکت در کابینه دعوت کرد، اما حزب توده ایران این پیشنهاد را به دلیل ماهیت انگلیسی سهیلی رد کرد. این بخش از کتاب کامبخش، با وضوح کامل نشان میدهد که وی یک سیاستمدار کارکشته و زیرک در حزب توده ایران بود و با تمام زیر و بم های سیاست انگلیس و امریکا و دربار سلطنتی آشنا بود. این کتاب کامبخش نه تنها یک کتاب بالینی برای توده ایهاست، نه تنها تاریخ تحلیلی دقیق دوران پیش و پس از رضاشاه است، بلکه مایه افتخار توده ایهاست، از این جهت که نشان میدهد حزب ما دارای چه پایه گذاران و شخصیت هائی بوده است.
---------------------------------------------------------------------------------------

جبهه مشترک
احزاب کمونیست
و چپ اروپا

«عصر ما» - ترجمه عسگر داوودی

---------------------------------------------------------------------------------------

قیام مردم علیه
حذف یارانه ها
در نیجریه
بهرام نگاه

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است