گفتگو با سردبیر راه توده
برنامه "پرگار"
از ضبط تا پخش تلویزیونی

این گفتگو قرار بود در نیمه تابستان گذشته بمناسبت 70 سالگی حزب انجام شود. ابتدا که تماس گرفتند، من پیشنهاد کردم در این زمینه با رفیق خاوری تماس بگیرند و ترجیح میدهم خود ایشان و یا کسی که ایشان معرفی می کند در آن برنامه شرکت کند. آنها گفتند تلاش خودشان را کرده اند اما ناموفق بوده اند. از آن زمان، تا  5 نوامبر که این برنامه ضبط شد، بارها تماس گرفتند ومن اول به این دلیل که پاسپورت مناسب برای سفر نداشتم و همچنین به این دلیل که تمایل داشتم یکی از رهبران و یا اعضای رهبری سازمان های سیاسی ایران و یا یک محقق تاریخ جمهوری اسلامی در این برنامه حضور داشته باشد، شانه خالی می کردم.

راه توده

شماره 350     دوشنبه 10  بهمن ماه 1390

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


گزارش سپاه از جنگ با عراق
عملیات تاریخی
"مروارید"
به فرماندهی
دریادار افضلی

--------------------

سوژه ای بنام
آیت الله خلخالی

---------------------------------

داستان نا تمام
زندانی سیاسی
در ایران
نصرت الله نوح

-----------------------------

تاریخ جنبش کمونیست
 وکارگری ایران- 15
پیروزی بزرگ
حزب توده ایران
برای ورود
به مجلس چهاردهم
عبدالصمد کامبخش

-----------------------------

نگاهی به مصاحبه هنری کیسینجر
خواب های
شوُم امریکا
برای آینده ایران

-----------------------------

راه حل نجات
برپائی
حاکمیت ملی است
م. امیر

-----------------------------

ریشه های
اعتیاد گسترده
در ایران
به حاکمیت باز میگردد
فرقه دمکرات آذربایجان

------------------------

ایران
در انزوای کامل
قرار گرفته!
اومانیته ترجمه آذرفریتاش

یک توضیح: همزمان با ارکستر گوشخراشی که پس از پخش برنامه "پرگار" علیه راه توده به صدا در آمده، ساعت 4 صبح امروز نیز، آقایان از ایران توانستند ویروس به ما هدیه کنند که خوشبختانه به آن دلیل که راه توده دارای دو سرو مستقل است، توانستیم پس از چند ساعت تاخیر، بار دیگر راه توده را منتشر کنیم. خوشبختانه،این حمله ویروسی نتوانست هیچ صدمه ای به آرشیو راه توده بزنند.

انتخابات مجلس نهم
پایان رهبری آقای خامنه ایست!

اندک زمانی به انتخابات مجلس مانده، بحران سیاسی که بلافاصله پس از کودتای 22 خرداد شدتی بی‌سابقه گرفت؛ اکنون با بحران اقتصادی و اجتماعی توام شده و به یک بحران همه جانبه انجامیده است که می‌رود سرنوشت جمهوری اسلامی دوران آقای خامنه‌ای را رقم زند. هم انتخابات 22 خرداد دو سال پیش و هم انتخابات آینده مجلس می‌توانست دری بسوی گشایش سیاسی و برون رفت کشور از بحران کنونی باشد و امکان ساخت آینده‌ای دیگر برای کشور را بوجود آورد که در هر دو مورد موقعیت ضعیف آقای خامنه‌ای در بافت سیاسی کشور و در نزد افکار عمومی اجازه آن را نداد. در انتخابات 22 خرداد آقای خامنه‌ای از گفتمان میرحسین موسوی و تکیه او به آیت‌الله خمینی وحشت کرد. حداد عادل در سخنرانی 9 دی با اشاره به نخستین بیانیه انتخاباتی موسوی به صراحت اعتراف می‌کند:
"در این بیانیه بدون آنكه یک بار اشاره‌ای به دوران رهبری مقام معظم رهبری شده باشد، یكسره از امام سخن گفته شده بود و این لحن به گوش ما آشنا می‌آمد."
بدینسان به اعتراف حداد عادل کودتا علیه میرحسین موسوی ریشه در موقعیت ضعیف آقای خامنه‌ای و رهبری وی نسبت به آیت‌الله خمینی و در نتیجه شخص میرحسین موسوی داشت.
البته ترس آقای خامنه‌ای به تنهایی نمی‌توانست موجب کودتا شود. کودتا از آن رو ممکن شد که در دوران رهبری آقای خامنه‌ای و در کنار بیت و همراهان و کارگزاران وی یک قشر نازک اجتماعی بصورت یک مافیای فاسد اقتصادی و سیاسی شکل گرفت که با هر نوع تغییر و تحول در فضای سیاسی کشور مخالف بود و آن را برای خود خطر می‌دانست. این مافیا با کودتا احمدی نژاد را به عنوان کارگزار خود به مردم تحمیل کرد و اکنون نیز در برابر کنار رفتن او مقاومت می‌کند. تمایز و تضادی که میان آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد بوجود آمده است بیشتر در حد رقابت میان این باندهای مافیایی است و تجربه نشان داد که این تضاد در حدی نیست که طرفین حاضر به پذیرش خطر بازگشت موسوی و تمکین به رای مردم شوند.
دلیل آن هم انتخابات مجلس است. انتخاباتی که می‌توانست در فضای بحران زده پس از کودتا یک گشایش تازه ایجاد کند، عملا خود به عامل تشدید کننده بحران تبدیل شده است. آقای خامنه‌ای که بارها مدعی شده بود "فتنه" مرده . .... ادامه

--------------------------------------------------------------

بازگردیم به
30 سال پیش
و عملکرد آنها که
ادعای دمکرات بودن
میکنند را بخوانیم

-----------------------------

گفتگو با عضو رهبری حزب کمونیست آفریقای
مبارزه طبقاتی از پشت
مبارزه علیه نژاد پرستی بیرون آمده
ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است