نورالدین کیانوری

مصاحبه خبرنگار نشریه "رولسیون" با نورالدین کیانوری
در آستانه یورش به حزب توده ایران

آغاز یورش سنگین
نیروهای راست ج. اسلامی به انقلاب

آنچه می خوانید بخش های مربوط به اوضاع ایران، از مصاحبه ایست که خبرنگار نشریه "رولسیون" در آستانه یورش به حزب توده ایران با نورالدین کیانوری در تهران انجام داد. این مصاحبه در زمان انجام، بدلیل یورش به چاپخانه حزب توده ایران در تهران آنگونه که لازم وضروری بود توزیع و مطالعه نشد. درحالیکه نکات مطرح شده در آن اهمیت تاریخی داشت. تاریخی به این مضمون که نشان میدهد رهبری وقت حزب توده ایران به خطرات و احتمالات آینده آگاهی داشت و بشدت نگران سرنوشت انقلاب 57 بود. یعنی همان وضعی که اکنون پیدا کرده است. این مصاحبه نشان میداد که حزب ما نگران سرانجام دیگر نیروهای مذهبی و غیر مذهبی شرکت کننده در آنقلاب 57 است و این که اگر ارتجاع، قشریون و درواقع مخالفان به حکومت رسیده اما در بنیاد مخالف انقلاب 57 اگر موفق به عبور از سد حزب توده ایران شوند، خاکریز بعدی یکی بعد از دیگری آنها خواهند بود. و دیدیم که چنین شد و تا مرز حبس خانگی امثال میرحسین موسوی و مهدی کروبی و پر شدن زندان ها از صادق ترین نیروهای مذهبی شرکت کننده در انقلاب و حتی حاکم در دهه اول انقلاب پیش رفتند. از چپ مذهبی تا نهضت آزادی ایران.

راه توده

شماره 362     دوشنبه اول خرداد ماه 1391

هانیبال الخاص

اسماعیل شاهرودی

محمد علی مهمید

محمد زهری


یادمانده‌های  علی خدائی- 76
به سوی
فصل تازه ای
از فعالیت
حزب توده ایران
در افغانستان

--------------------------------------

شرایط
بغرنج ایران
با نگاه توده ای
قابل تحلیل است

------------------------------------

آیت الله خوئینی ها و هاشمی رفسنجانی
جسارتی که باید
آن را تائید
و دیگران را نیز
تشویق به آن کرد!

-------------------------------------

پیش و پس از انتخابات
در پرجمعیت ترین ایالت آلمان
حق با چپ است
اما رای با راست!
بهرام نگاه

------------------------------------

مصاحبه حجاریان برای ثبت در تاریخ
دیو استبداد
امنیتی- سپاهی
اینگونه از
تونل پرپیچ و خم
حوادث ج. اسلامی
بیرون آمد

-----------------------------------

حزب کمونیست یونان:
شبح حمله ناتو
بالای سر
ایران و سوریه
آزاده اسفندیاری

-----------------------------------

فرانسه
ساز از کوک خارج شده
در اجلاس گروه
8
آذر فریتاش

--------------------------------

بانکداران یونان
پول هایشان را
از بانکها
خارج می کنند

--------------------------------

مریم فیروز – چهره‌های  درخشان روزهای دربدری
من و روزبه
در کنار خانواده‌های
زحمتکشان توده ای

----------------------------

مردم یونان
بجای احزاب
متحد شده اند!
جعفر پویا

زمان بررسی ملی
کارنامه آقای خامنه‌ای رسیده!

سال 1391 را باید ظاهرا سال به بن بست رسیدن سیاست‌های آقای خامنه‌ای در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و بالاخره اتمی دانست. ریشه این بن‌بست در کجاست؟
آقای خامنه‌ای از ابتدای جمهوری اسلامی، و به تدریج روزبروز آشکارتر، در جناح راست آن قرار گرفت. راست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی او به پیگیرترین مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین موسوی تبدیل شد. دولتی که در زمان جنگ می کوشید با حداقل بودجه، نیازهای سرسام آور جنگی را برآورد و در عین حال حدی از انسجام و عدالت اجتماعی را حفظ کند. یک لحظه تصور کنیم که در زمان جنگ هم سیاست‌های اقتصادی دست راستی آقای خامنه‌ای اجرا می شد و چون امروز، خودروهای پورشه میلیارد تومانی، در خیابان ها، در مقابل چشم کسانی که کلیه خود را برای درس خواندن و پرداخت بدهی می فروشند رژه می رفتند. سرنوشت جنگ بهتر از سرنوشت سیاست اتمی ایشان می شد؟
آقای خامنه‌ای از نظر سیاسی هم در جناح راست قرار داشت که به ویژه در پیوند او با حجتیه نمایان می شد تا آنجا که یکی از رهبران حجتیه بنام "آقاشاهی" را بالاترین مقام امنیتی در کنار خود کرد، همان که در ارتباط با انگلستان پرونده کودتا برای حزب توده ايران سرهم بندی کرد و انقلاب را از نیروی این حزب و پشتیبانی آن محروم کرد.
همین دو سمتگیری راست سیاسی و اقتصادی کافی بود تا آقای خمینی با سوظن به وی نگاه کند. البته حداد عادل – پدرعروس آقای خامنه ای- این سوظن را نشانه "بی‌بصیرتی" آیت‌الله خمینی می داند و مدعی است که آقای خامنه‌ای در آن دوران با "بصیرت الهی" خون دل می خورد و سکوت می کرد.
به هر حال ستاره بخت آقای خامنه‌ای با درگذشت آیت‌الله خمینی از چند جهت اوج گرفت. اول اینکه کسی که دست و بال او را بسته بود از سر راه برداشته شد. دوم اینکه اکثریت مجلس خبرگان را مخالفان آقای خمینی تشکیل می دانند و اختلاف با آقای خمینی به سرمایه سیاسی خامنه‌ای در آن مجلس تبدیل شد تا مقام رهبری را به وی تفویض کنند. بالاخره اینکه درگذشت آقای خمینی همزمان شد با بحران در سوسیالیسم جهانی و اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی چپ. چنین به نظر می رسید که سیرحوادث و تاریخ از همه سو حق را به آقای خامنه‌ای در برابر آیت‌الله خمینی و میرحسین موسوی داده است. بدینسان خمینی دفن و سرانجام به ماکت مقوایی تبدیل شد و موسوی برای دو دهه محو.
البته در ایران یک انقلاب عظیم برای آزادی و عدالت اجتماعی صورت گرفته بود و نه آقای خامنه‌ای و نه هیچکس دیگر نمی توانست این واقعیت را در نظر نگیرد. به همین دلیل ایشان سیاست‌های راست گرایانه مورد نظر خود را زیر پرچم مخالفت با "لیبرالیسم" به پیش برد که پرچم تاریخی سرمایه داری در شرایط بحران و جنبش وسیع توده هاست. این مخالفت با "لیبرالیسم" دو جنبه سیاسی و اقتصادی داشت. نفی لیبرالیسم سیاسی به معنای نفی دمکراسی. نفی لیبرالیسم اقتصادی یعنی پشت سرگذاشتن آن در سمت اولترا لیبرالیسم. همان راه و روشی که امروز مانیفست همه احزاب راست افراطی در اروپا و دیگر کشورهای جهان است.
اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه زمان بررسی کارنامه آقای خامنه‌ای فرا رسیده است. با اینحال نباید فراموش کرد که این دو دهه خود از سه مرحله عبور کرده است :
دوران هاشمی رفسنجانی که در آن تصور می شد می توان در شرایط ایران انقلاب کرده لیبرالیسم اقتصادی را با رنگ و لعابی از لیبرالیسم سیاسی همراه کرد.
دوران 8 ساله محمد خاتمی که در آن دمکراسی سیاسی به مسئله عمده تبدیل شد در حالیکه همین دوران درخشان ترین دوران اقتصادی تقریبا 24 سال اخیر هم هست. اگر دستاوردی همچنان وجود دارد که دولت احمدی نژاد و دزدها و اختلاس گرانی که در اطراف او و بیت رهبری جمع شده اند نتوانسته اند نابود کنند، اگر پایه‌های مادی و فنی در کشور ما هنوز وجود دارد که بتوان آنها را وسیله یک پرش و جهش اقتصادی نوین کرد از همین دوران است.
بالاخره دوران احمدی نژاد که تجسم و تبلور و اجرای همه تفکرات و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی و آقای خامنه‌ای شد. اختلاف احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای درست به همین دلیل قابل حل نیست که هر دوی آنها خود را رهبر، خود را پرچمدار یک سیاست واحد جلوگیری از دمکراسی سیاسی و پیگری اولترالیبرالیسم اقتصادی می دانند و در عین حال می خواهند بحران ناگزیر اقتصادی و پیامدهای ویرانگر اجتماعی حاصل از آن را به گردن دیگری بیاندازند.
ریشه‌های بن بست و شکست سیاست اتمی ایشان را باید در این واقعیت‌ها جستجو کرد. ایران می توانست با دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی با کمترین هزینه به فن آوری اتمی تا آستانه توانایی ساخت سلاح آن نیز دست پیدا کند. ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

تفاوت کنگره ای که در داخل کشوربرپا می شود
 با کنگره ای که
درخارج کشور تشکیل می شود!

اعدام های گسترده در آذربایجان
و اسارت
هزاران آذربایجانی
تاریخ جنبش کمونیستی و حزب توده ایران - کامبخش - 25

---------------------------------------------------------------------------------

کنگره حزب کمونیست مکزیک
مقابله با سرمایه داری
باید وارد مرحله اقدامات
عملی شود!
عصر ما ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگرداوودی


 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

 

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره‌ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است