نورالدین کیانوری

کارزار ادامه دار بی. بی. سی
علیه مشی توده ای دفاع از انقلاب

برای میلیون‌ها ایرانی که نام امثال آیت‌الله منتظری، محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی نماد مبارزه برای دمکراسی و پیشرفت اجتماعی است، حقانیت تاریخی حزب توده ایران پیشاپیش به اثبات رسیده و در آینده بیش از این به اثبات خواهد رسید. رژیمی که آیت‌الله منتظری شخص دوم آن محسوب می شد و قائم مقام رهبر بود و امثال موسوی نخست وزیر، و امثال خاتمی و تاجزاده و امین‌زاده و نبوی و میردامادی وزیر و معاونین آن بودند و امثال کروبی و بیات زنجانی رئیس و نایب ربیس مجلس آن بودند، سرنوشت محتومش "دیکتاتوری" بود؟ یا گرایش به دیکتاتوری در طی یک روند غلبه کرد که دلیل غلبه آن تضیف مواضع چنین شخصیت‌هایی از میان نیروهای خط امام از جمله بدلیل فعالیت‌های گروهای چپ رو و چپ نما و ترورهای امثال مجاهدین خلق و جنگی بود که امپریالیسم به کشور ما تحمیل کرد؟

شاهپور بختیار

راه توده

شماره 355     دوشنبه 15 اسفند ماه 1390

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


یادمانده ها- علی خدائی
صفری
از همان ابتدا
دنبال مخالفان
خودش می گشت!

-------------------------------------

دكتر آریان ‌پور
آن که دیگر
در میان ما نیست!

--------------------------------------

آغاز جنگ  مسلحانه
در کردستان ایران
دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

نگاه راه توده
به گفتارهای
تلویزیونی
دکتر محیط

-----------------------------------

رویدادهای سوریه
نه با عینک
رسانه های
اروپا و امریکا
ساویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------------------

12 کشور اروپائی
زیر چتر کنترل
بحران اقتصادی
ترجمه  عسگر داوودی

--------------------------------

نظری به جنبش کمونیستی ایران – 19
رشد سریع
گرایش به حزب
در ارتش
عبدالصمد کامبخش

دچار این اشتباه نباید شد
طرد انتخابات مجلس نهم
به معنای نفی انتخابات در ایران نیست

روز جمعه سردترین و بی رونق ترین انتخابات مجلس در سرتاسر تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد. آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که حداقل 85 درصد مردم تهران انتخابات را طرد کردند. در واقع شرکت مردم تهران در این انتخابات از 18 درصدی که محمدرضا باهنر چندی پیش براساس نظرسنجی‌ها به آن اعتراف کرده بود نیز به مراتب کمتر شد.
وضع در دیگر شهرهای بزرگ نیز علیرغم همه آمارسازی‌ها به همین ترتیب بوده است. تنها در روستاها و شهرهای بسیار کوچک جمعیتی حداکثر 30 تا 35 درصد در انتخابات شرکت کردند که دلیل آن هم به آشنایی‌ها و وابستگی‌ها و شناخته شده بودن ساکنان باز می گردد، که اگر آنها نیز ساکن شهرها بودند احتمالا به جمع طرد کنندگان انتخابات می‌پیوستند. 
خالی شدن پشت حاکمیت از مراجع مذهبی که نه مردم را دعوت به شرکت درانتخابات کردند و نه خود رای دادند و عدم مداخله و دعوت مردم به شرکت در انتخابات از سوی مشهورترین چهره های جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا اکنون – نظیر هاشمی رفسنجانی و خاتمی و ...- و حتی پرهیز تشکل های نظامی باقی مانده از جنگ با عراق – ایثارگران، شهدا، خانواده شهدا، آزادگان و ...- از دعوت مردم به شرکت درانتخابات از پدیده هائی در جمهوری اسلامی است که نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و آن ها را نادیده گرفت. هر کدام از این نهادها و افراد به طیف هائی در میان روحانیون و نظامی ها و سپاهی ها وصل اند.
طرد ملی انتخابات مجلس نهم در شرایطی بود که در آخرین هفته و روزهای مانده به 12 اسفند تمام دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی بسیج شده بودند تا به مردم اثبات کنند در صورت عدم شرکت در انتخابات، قدرت‌های جهانی به ایران  ... ادامه

-------------------------------------------------------------------

عکسی که راه توده سالها در جستجوی آن بود
یاد یاران
خفته درخاوران

-----------------------------------------------------------------------------------------

آرمان های برباد رفته یک ملت!

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است