اولین جراح کلیه

در اوین به دار کشیده شد!

دکتراحمد دانش، اولین جراح پیوند کلیه در ایران بود. ماجرا به سال‌‌های قبل از انقلاب باز می‌گردد که او بعنوان یکی از شاخص ترین پزشکان تحصیل کرده آلمان و ریاست کانون پزشکان ایرانی وسیع ترین بخش آلمان (نورد راین وستفالن) زندگی در آلمان را رها کرده و برای خدمت به مردم ایران به کشور بازگشت.

نامه او از زندان اوین، یکی از دردانگیزترین و درعین حال تاریخی ترین نامه‌‌های افشاگرانه ایست که چند ماه پس از نوشته شدن به خارج از زندان انتقال یافت. خطاب او به آیت الله متنظری بود، که همچنان در مقام قائم مقام آیت الله خمینی در برابر کسانی که خواب قتل و جنایت و حکومت را در سر داشتند مقاومت می‌کرد. مقاومتی که سرانجام به سود جنایتکاران تمام شد و خود او نیز نه تنها به حاشیه رانده شد، بلکه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای نزدیک به 6 سال نیز در خانه اش زندانی شد.

راه توده

شماره 406   پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه 1392

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


یادمانده های علی خدائی- 93

نشریه "همراهی"

سه شماره بیشتر

دوام نیآورد!

-----------------------------

سخنرانی فرخ نگهدار در برلین

نگاه مثبت

به واقعیت های

کارزار انتخابات92

-----------------------------

ج. اسلامی

به رژیم رضاشاهی

مشروعیت بخشید!

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------

نقد علمی

فاصله میان ذهن

و عین را بر می دارد

امیر راهی

-----------------------------

انتخابات

لقمه ای که

در گلوی ج. اسلامی

گیر کرده

-----------------------------

گزارش روزنامه "اومانیته" از ایران

همه برای

تغییراوضاع

روز شماری

می کنند!

ترجمه آذرفریتاش

---------------------------

مصاحبه با ژنرال لئونید ایواشوف

رئیس آکادمی مسائل ژئوپلتیکی روسیه

کره شمالی

آن نیست که

در ذهن مردم

ترسیم کرده اند

ترجمه از س. آشنا

از روزنامه ساویتسکایا راسیا

23 آوریل سال 2013

-----------------------------

پیش بینی حزب کمونیست ایران

نقش رضا شاه

در کشیده شدن

جنگ دوم به ایران

سلطان زاده

از کوچکترین روزنه برای

حضور در انتخابات غفلت نکنیم

اوضاع سیاسی ایران و بغرنجی شرایط به گونه ایست که برای بررسی آن، دیگر برخی دسته بندی‌ها و فرمولبندی‌های گذشته پاسخگو نیست. توازن، تقابل و آرایش نیروها دچار دگرگونی‌های جدی شده است. باید به عمق انگیزه و دلیل شکل گیری سیاست نظامی و حاکمیت نظامی طی 8 سال گذشته راه یافت و پیوند این سیاست را با سمت گیری اقتصادی کشور و شکل گیری آرایش طبقاتی جامعه کشف کرد. بحث نه فقط بر سر رفتن دولت احمدی نژاد، بلکه بر سر شناخت و تغییر یک ساختار نظامی است که راه توده بدرستی از همان ابتدای روی کار آمدن احمدی نژاد بر آن تاکید کرد و بارها نوشت: آنچه که بر ایران حاکمیت یافته "سیاستی نظامی" است که برنامه اتمی را نیز شامل شده و اقتصاد کشور را هم در بر گرفته و طبیعی است که امور امنیتی کشور نیز تابع همین سیاست باشد که هست.
تبدیل شرکت‌های وابسته به شماری از فرماندهان سپاه پاسداران به بنگاه‌های بزرگ واردات، قرار گرفتن شعب بانک‌‌های عمده کشور در خارج به شعبه‌های مالی و تحت فرمان این شرکت‌ها (که اغلب مشمول تحریم های بین المللی شدند) و افزایش تصاعدی واردات در دولت احمدی نژاد که به نابودی هرچه بیشتر کشاورزی و تولید داخلی انجامید، حذف یارانه ها که دستور مستقیم بانک جهانی بود و تاسیس دهها و بلکه صدها بانک و موسسه خیریه که کار بانکها را انجام میدهند همگی بخش‌هائی از همان رشته‌های به هم پیوسته اقتصاد و سیاست در حاکمیت نظامی و سیاست نظامی است که ضرورت نگاهی نو به آرایش طبقاتی و سیاسی حاکمیت را ضروری می سازد.
در این سالها، تنها 40 در صد مواد غذائی کشور در داخل تولید و 60 در صد بقیه از خارج وارد شد. دولت نظامی احمدی نژاد با چند صد میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت، نابودی داخلی و ارقام وارداتی را روی دست کشور گذاشت. به ساده لوحانی که فریب شعارهای ضد امریکائی و ضد اسرائیلی این دولت را خوردند، یکبار دیگر باید یادآور شد که مبارزه علیه امپریالیسم در درجه اول مبارزه با نظام اقتصادی وابسته به آنست نه پدیده‌های فرهنگی آن که اتفاقا دولت احمدی نژاد با هدایت و راهنمائی رهبر جمهوری اسلامی با جنبه‌های مثبت این پدیده‌های ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------

 عکس فاطمه مدرسی - نگاه کنید به یادمانده های علی خدایی

--------------------------------------------------------------------------

گفتگوی روزنامه آلمانی یونگه ولت با سخنگو"ی جبهه خلق تونس"

سراشیبی اعتبار

دولت اخوان المسلمین در تونس

ترجمه عسگر داوودی

--------------------------------------------------------------------------

تفسیر صدای روسیه
جشن پیروزی بر فاشیسم
گسترده تر از همیشه

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است