در نیمه سال 1320

استبداد رضاشاهی فرو ریخت!

سال 1320 و بویژه شهریور و مهر این سال یکی از پرخبر ترین و پرحادثه ترین سالهاست. نه تنها در ایران که در کل جهان و آنها که رضاشاه ستائی می کنند و آنها که سیاست نظامی و استبدادی آقای خامنه ای و دست های بر سینه ماسیده فرماندهان سپاه در برابر وی را می ستایند، باید رویدادهای این سال را با دقت بخوانند، تا چشم و گوششان باز شود. قوای نظامی و امنیتی رضاشاه و قدرت نظامی او که بر تمام کشورهای منطقه برتری دارد، در عرض چند هفته، بلکه چند روز فرو می ریزد. نیروی دریائی او در جنوب نابود و فرماندهانش در نخستین حمله به ایران کشته می شوند و در بندر انزلی نیز یگانه افسری که مقاومت می کند ستوان اعتماد زاده "به آذین" مترجم آینده است که یک دست خود را در جریان حمله به ایران از دست می دهد. سربازان گرسنه و گریخته از پادگان ها در خیابانها سرگردان می شوند. رضاشاه که به خیال خودش ارتش مجهز و آماده جنگ ترتیب داده بود، ژنرال های وحشت زده و بی سرباز مانده را به دربار فرا می خواند و با عصای خود به جان آنها می افتد، اما خود نیز چند روز بعد لباس نظامی از تن در آورده و از ایران می گریزد. در آخرین روزها، حتی فرمان او برای قبول نخست وزیر را کسی نمی پذیرد و او بناچار دست به دامان سیاستمدارانی می شود که در حصر خانگی بودند(از جمله محمد علی فروغی) می شود. (عکس- رضاشاه و خانواده در تبعید)

راه توده

شماره 455    پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1393

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


آخرین بخش از مقاله تحقیقی

بازرگان- خمینی و دولت موقت

تسخیر سفارت امریکا

پایان یک مرحله

و آغاز مرحله ای

دیگر در انقلاب 57

---------------------------------------

آمریکای لاتین

سر زمینی میان

کودتا و انقلاب

ژاله نیاکان

---------------------------------------

گسترش همه جانبه

مناسبات

چین و روسیه

ترجمه و تدوین از منابع روسی

آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

ویتنام متحد

پس از 4 میلیون کشته

در جنگ استقلال

--------------------------------------

نگاهی به سابقه

استعمارگران فرانسوی

کشتار 8 ماه مه

سال 1945 در الجزایر

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

--------------------------------------

حزب حاکم

سوسیالیست فرانسه

اسب تراوای

اسرائیل

اولگا چتوریکووا- ترجمه ا. م. شیری

--------------------------------------

آیا رهبر ج. اسلامی ظرفیت

قبول اشتباه و عقب نشینی را دارد؟

شاید ایشان هنوز امیدوار به نجات سیاست نظامی- اتمی خود و ادامه آن باشد. در اینصورت باید به او توصیه کرد کمی تاریخ سلاطین ایران را مطالعه کند!

----------------------------------

سیاست اتمی و نظامی رهبر جمهوری اسلامی که از سال 84 و همزمان با روی کار آمدن احمدی نژاد، با تشکیل نهادهای تازه در سپاه و تغییر فرمانده کل سپاه و تغییرات در سطوح دیگر فرماندهی سپاه، تحت عنوان سیاست های راهبری به اجرا گذاشته شد، نه تنها شکست خورده، بلکه عوارض ناگواری نیز برای ملت بر جای گذاشته است. شکست این سیاست، با تبلیغ برای ساختن "پهپاد" و موشک سجیل و دیگر موشک هائی که نام های عربی بر آن گذاشته اند توجیه نمی شود. دستآوردهای صنایع نظامی ایران، ای بسا می توانست بسیار بیش از این نیز باشد، اگر آن را به سیاست اتمی و جنگی پیوند نزده بودند و تحریم  ها بر سر ایران آوار نشده بود. تحریم هائی که تکنولوژی نظامی را هم شامل شد. از دل این سیاست، فاجعه غارت کشور تحت بهانه "دور زدن تحریم ها" بیرون آمد. همین سیاست و پافشاری بر ادامه آن، زمینه ساز کودتای 88 و حبس خانگی شخصیتی شد که مردم ایران او را پاک ترین چهره تاریخ 35 ساله جمهوری اسلامی میدانند. یعنی میرحسین موسوی. و باز، همین سیاست زندان ها – بویژه زندان اوین- را پراز نیروها و کادرهای دهه اول جمهوری اسلامی کرد که شاید مظلوم ترین و بی صدا ترین آنها بهزاد نبوی عضو کابینه میرحسین موسوی و نایب رئیس اول مجلس ششم باشد که در بالای 70 سالگی در اوین محبوس است.

آقای خامنه ای خود نیز میداند که سیاست نظامی- اتمی اش شکست خورده است، اما می خواهد آن را با دستآوردهای صنایع نظامی پیوند بزند. چنان که در جریان بازدید همین هفته خود از صنایع نظامی چنین کرد. از آن بی اعتبار تر، ادعاهائی است که سرلشگر رحیم صفوی، بلافاصله پس از بازدید رهبر از صنایع نظامی، در باره نتایج مثبت سیاست های نظامی رهبر در عراق و سوریه و افغانستان کرد. سرلشگری که فرمانده کل سپاه بود و اکنون از او بعنوان مشاور ارشد فرمانده کل قوا نام می برند، اما تنها یکبار، درهمان ابتدای تحویل پست فرماندهی کل سپاه، مسئولیت و مقام اصلی او که اکنون نیز آن را دراختیار دارد اما درباره آن سکوت می شوداعلام شد: فرمانده اتاق موشکی!

درحقیقت، یگانه فرمانده سپاه که در جریان جزئیات فعالیت اتمی و موشکی جمهوری اسلامی است، رحیم صفوی است.مقام و موقعیتی به مراتب مهم تر از فرماندهی کل سپاه!

  ... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------------

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

ایران در 1320

افتاد در کوره جنگ دوم جهانی

مردم بی خبر ایران ناگهان خود را  در نیمه دوم سال 1320 در وسط میدان جنگ دیدند

--------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است