از میان یادداشت های اسدالله علم (وزیر دربار شاه)

تقابل روحانیون مرتجع

و دربار فاسد شاه با هم

 

خودکامگی و استبداد در هر لباسی که در آید، ماهیت آن تغییر نمی کند. اشکال و شیوه ها ممکن است متفاوت باشند، اما نتیجه همیشه یکی است. این استبداد می خواهد در لباس نظامی باشد، در لباس روحانیت باشد و یا در لباس پادشاهی. تمرکز قدرت در دربار شاهنشاهی باشد و یا بیت رهبری. نتیجه یکسان است. وحشت از ازادی احزاب و مطبوعات و گردش آزادی اطلاعات و اخبار، سوء ظن نسبت به همه اطرافیان، صحنه سازی و صحنه آرائی برای فریب مردم، نپذیرفتن اشتباهات تا لحظه سقوط، ادعای پیشرفت، جمع کردن چاپلوسان در اطراف خویش، میدان دادن به ضعیف ترین افراد نظامی و غیر نظامی، پرکردن زندان ها و... اینها بخش هائی از نشانه های استبداد است.

 

راه توده

شماره 473    دوشنبه 27 شهریور 1393

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


نه مصدق

چه گوارا بود

و نه خاتمی

بز دل!

----------------

گوش و چشم را

به اخبار یکسویه

نسپارید!

------------------------------

کودتاها- 4

قدرت سنتی

نظامی ها

در سوریه!

--------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

در زندان

عهد کرده بودم

زیر شلاق هم

اسم علیزاده

 را نیآورم!

--------------------

ائتلاف برای

خاورمیانه بزرگ

یا علیه داعش!

ترجمه و تدوین الف. آذرفریتاش

-----------------------------

دولت اوکرائین

زیر سایه ناتو!

-----------------------------

پایان هفته ترحم و تبلیغات

رهبر بر تخت بیمارستان

هفته رپرتاژ آگهی آیت‌الله خامنه ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پایان یافت و ایشان راهی بیت خود شد. این را که وضع جسمانی آقای خامنه ای چگونه است نه ما درست می دانیم و نه بقیه مردم ایران. در جمهوری اسلامی و بخصوص در صدا و سیمای آن، آنقدر دروغ گفته اند و می گویند که هیچکس نمی داند بالاخره ماجرای بیماری آقای خامنه ای چه بود و چیست و چه شد. ولی آنچه می دانیم آنست که بستری شدن آقای خامنه ای وسیله ای بود برای عیادت و تبلیغات و گرفتن بیعت برای ایشان و این نمایش بیش از هرچیز موقعیت ضعیف رهبر را در افکار عمومی نشان داد.

این موقعیت ضعیف بطور عمده ناشی از آنست که ایشان اگر هم خود را رهبر جمهوری اسلامی بداند وظیفه خود را بعنوان "رهبر" فراموش کرده است. برخلاف آیت‌الله خمینی که مقام رهبری خود را از قانون اساسی نگرفته، بلکه مستقیما از همراهی ملت با وی گرفته بود، آقای خامنه ای رهبری خود را از قانون اساسی گرفته است. ولی در اولین قدم اصلا قانون اساسی را قبول ندارد و کار بجایی رسیده است که بجای آنکه وی به دیدار خبرگان برود و به آنها گزارش دهد، خبرگان به دیدار وی می روند و از او رهنمود می طلبند. این آغاز خودکامگی و جدا شدن از مردم بود که آقای خامنه ای اکنون در پایان آن است.

در گام بعدی، یکی از لوازم اولیه هر مدیریت و هر رهبری کوشش در حل و فصل اختلاف ها و بیطرف ماندن در نزاع بین جناح هاست. آقای خامنه ای این اصل و وظیفه اولیه و نقش خود را فراموش کرده و به همین دلیل است که به بهانه یک عمل ساده جراحی نیازمند عیادت و نمایش بیعت شده است.... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

مصاحبه با دکترامینی

در آستانه سقوط شاه

 در انقلاب 57

این یکی از خواندنی ترین مصاحبه های مقامات بلند پایه دوران شاه، در آستانه سقوط کامل رژیم اوست. این مصاحبه را یکی از خوانندگان راه توده در مجله سپید و سیاه سال 1358 پیدا کرده و برای ما ارسال داشته تا منتشر کنیم.

دکتر امینی که زمانی نخست وزیر مغضوب شاه بود، در آخرین ماهها و هفته های پیش از انقلاب، از سوی شاه بارها برای مشورت به دربار دعوت شد اما دیگر کار از کار گذشته بود و امینی نیز هر بار این را به شاه روحیه باخته گفت!

-------------------------------------------------------------------------------

مرور رویدادهای ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

آغاز دو دهه

استبداد شاه

و یکه تازی

امریکائی ها

عکس: سرلشکر قرنی در سالهای سرهنگی در ارتش شاه

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 "روسیه نو" دوران

خود مختاری را

پشت سر گذاشته!

ترجمه و تدوین. آزاده اسفندیاری

مردم امریکا

سرانجام به خود

 خواهند آمد؟

تدوین جعفر پویا

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

--------

 تماس با

 راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است