راه توده

شماره 517   پنجشنبه 29 مرداد ماه 1394

ابوالحسن خطیب

سعید آذرنگ

حسین قلمبر

محمد بهرامی نژاد

گفتگوی ایران فردا با "محمدعلی عمویی"

آنها که ژست ضد امریکائی می گیرند

چرا صدای کف زدن

صندوق بین المللی پول را نمیشوند؟

مجله "ایران فردا" که از یادگارهای مطبوعاتی شادروان مهندس عزت الله سحابی است، گفتگوئی کرده با محمد علی عمونی دبیر و عضو هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در سالهای پس از انقلاب 57 و آغاز فعالیت حزب توده ایران در داخل کشور. این گفتگو در شماره 15 مرداد 1394 این مجله منتشر شده و یکی از همراهان راه توده در داخل کشور آن را از روی این مجله تایپ کرده و آن را برای ما ارسال داشته است. مرکز ثقل این گفتگو انتخابات اسفند ماه دو مجلس شورا و خبرگان و مانورهای جناح راست و دست و پا زدن های دار و دسته احمدی نژاد برای راه یافتن به این دو مجلس است.


بخش نهم- در 26 صفحه

یادمانده هائی از

پیوند حزب توده

ایران با انقلاب 57

علی خدائی

--------------------

سالگرد قتل عام 67

آنها قربانیان

پر شمار

کودتا علیه

انقلاب 57 بودند

--------------------

بمناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد

"28 مرداد"

یک حادثه نبود

یک پدیده

 ادامه دار

در ایران بود!

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

سه شخصیت

در شعر

 و ادب ایران

عکس: شرف الدین خراسانی

--------------------

خانه تکانی

در حزب

کارگرانگلستان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

 

سرمقاله راه توده 517

جسارت اعتراف فتحعلیشاه

خوف خامنه ای از اعتراف به اشتباه

در یکی دو دهه اخیر و همزمان با علاقمندی عمومی به بازخوانی دوباره گذشته ایران و آگاهی وسیع تر از آنچه در تاریخ ایران روی داده، شبیه سازی های تاریخی میان ایران امروز و دوران قاجار بین مردم، رسانه ها و حتی لایه هایی از حکومت بسیار رونق گرفته است. معلوم نیست - و یا بهتر بگوییم معلوم هست- که چرا کسی ایران امروز را با دوران کورش و داریوش و انوشیروان و عصر سامانیان و حتی شاه عباس و کریم خان مقایسه نمی کند و از آن دوران ها مثالی نمی آورد.  ظاهرا بلبشو و بی تدبیری و ضعف رهبری و فساد و غارت حکومتی و از دست دادن فرصت ها و کنار زدن و خانه نشین کردن رجال خوشنام و میهن دوست در دوران رهبری آقای خامنه ای و سرنوشتی که می تواند برای ایران رقم بزند با هیچ دوره ای از تاریخ ایران جز دوران قاجار قابل مقایسه نیست.

همین اواخر زمانی که برخی هاشمی رفسنجانی را با امیرکبیر مقایسه کردند که ناصرالدین شاه را به قدرت رساند و سپس نمک ناشناسی دید، هواداران آقای خامنه ای به دفاع از ناصرالدین شاه برخاستند و گفتند که او از قبل شاه بود و شاه شدنش ربطی به امیرکبیر نداشت و ضمنا نمک شناسی هم کرد و چند سالی امیر را به صدارت گماشت. بعبارت دیگر رهبری آقای خامنه ای ربطی به هاشمی نداشته و ضمنا وی چند سالی هاشمی را رئیس جمهور هم کرد. دیگر از چه گله دارد. ظاهرا خودشان هم پذیرفته بودند که از سطح مقایسه رهبر با ناصرالدین شاه نمی توانند دورتر بروند.       

ولی این اواخر که بحث توافق هسته ای به موضوع جدال میان دلواپسان تمام شدن دوران غارتگری احمدی نژادی و طرفداران تحولات تبدیل شده، طرفداران ادامه چپاول و غارتگری و بلبشوی حکومتی که پشت بیت رهبری سنگر گرفته اند یک گام پیش گذاشتند و این تفاهم را "ترکمانچای" دوم نامیدند. مثل اینکه نیاندیشیدند که در واقع دارند آقای خامنه ای را این بار با فتحعلیشاه مقایسه می کنند. یعنی همانطور که دیپلماسی تهاجمی فتحعلیشاه و گوش نسپردن به سخن عاقلان و دلسوزان کشور سرانجام به معاهده ترکمانچای انجامید، پیامد دیپلماسی تهاجمی آقای خامنه ای هم به ادعای آنان به ترکمانچای تفاهم هسته ای ختم شد. 

البته اگر تفاهم هسته ای به یک ترکمانچای تبدیل نشد، نتیجه شعور و درایت مردم ایران بود که به گزینش رئیس جمهوری بیت رهبری – جلیلی- رای منفی دادند و با انتخاب خود به عمر دیپلماسی اسما تهاجمی و در عمل منفعل و بیکاره و ذلیل آن- احمدی نژاد- خاتمه دادند، و اگرنه آخر کار به همان ترکمانچای که خود می گویند و ظاهرا آرزویش را دارند ختم شده بود...ادامه

--------------------------------------------------

پیام های خوانندگان و پاسخ های راه توده

-----------------------------------------------

جنگ های

 صدساله و آغاز

مناسبات استعماری

و پیشرفت اروپا

دکتر سروش سهرابی

در هر پدیده خلاف منافع مردم

انگشت اشاره مردم

 امام جمعه ها

و فرماندهان

 را نشان میدهد

-------------------------------------------------

کاسترو 89 ساله شد!

-------------------------------------------------

گزارش گروه اعزامی

کره شمالی از واقعیت

تا جنگ تبلیغاتی با این کشور!

سایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو- ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است