"بر بال بحران" زندگی سیاسی علی امینی

آقای خامنه ای از خود بپرسد:

چرا مردم گفتند "مرگ بر شاه"

کتاب 602 صفحه ای "بر بال بحران" (زندگی سیاسی علی امینی) را "ایرج امینی" فرزند علی امینی تدوین کرده و در سال 1388 توسط نشر "ماهی" در ایران منتشر شده است. این کتاب در همان سال 88 با 2 هزار نسخه به سه چاپ طی دو ماه فروردین و اردیبهشت رسید و دیگر منتشر نشد. ایرج امینی متولد 1314 است و پیش از انقلاب مدتی نیز سفیر ایران در کشور تونس بوده است. این کتاب، جدا از شرح زندگی علی امینی، اشاره ای به شجره خانوادگی امینی و نحوه طی شدن مدارج اداری- حکومتی وی تا رسیدن به نخست وزیری، در دورانی که "کندی" رئیس جمهور امریکا بود،  دارای چند اهمیت ویژه است :......

راه توده

شماره  494 پنجشنبه 30 بهمن ماه 1393

به آذین

ابوتراب باقر زاده

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


امروز ایران

حاصل دیروز است

و فردا نتیجه امروز

--------------------

کمین گذاری

برای کشاندن

ایران به حریق

یک جنگ مذهبی

--------------------

خاطرات شعبان جعفری

تظاهرات

 9 دیماهی

 در دوران شاه

این بخش از خاطرات شعبان جعفری، مربوط به دوران پس از کودتای 28 مرداد است. هما سرشار این بخش را با سئوال زیر آغاز می کند:

-------------------------

ذخیره انسانی

داعش در

قلب اروپا

-------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

کیوان زیر

مشت و لگد

دو سرهنگ

کودتاچی

-------------------------

از یک پیام

کپی برداری

 و بی انصافی

-------------------------

انقلاب یمن

نه آنست که

ج. اسلامی می گوید

و نه آن که

غرب تبلیغ می کند

ساویتسکایا راسیا- سرگی کوژمیاکین

ترجمه و تدوین

س. الف.آشنا و آزاده اسفندیاری

-------------------------

دولت ائتلافی

با حضور

چپ در تونس

اومانیته دیمانش- ترجمه آذرنگ

-------------------------

جاسوس ها

همراه کامپیوتر

وارد می شوند!

اشپیگل ـ ترجمه عسگر داوودی

-------------------------

سرمقاله راه توده 494

راه پیمائی 22 بهمن

کپی برداری از راهپیمائی 6 بهمن

22 بهمن، سالگرد انقلاب 57، امسال بی نفس تر و بی رونق تر از هر سال دیگر برگزار شد. از  زمان جنبش سبز که احیا کننده یک سلسله سرودها و شعارها و شیوه های انقلاب 57 بود، حکومت با هر چه بوی 57 از آن بیرون زند سر عناد پیدا کرده است. نه فقط 57 که هرچه بوی مردم واقعی و حضور آنها را می دهد. سینمای انقلاب زیر پای سینمای جنگ یا به اصطلاح "دفاع مقدس"‌ له شده است و بندرت اجازه داده می شود فیلمی راجع به انقلاب ساخته شود و در آنچه ساخته می شود آنقدر سانسور و تحریف راه می دهند که عملا چیزی از انقلاب و آفرینندگان واقعی آن باقی نماند. بازسازی انقلاب 57 بصورت "امام مقوایی"‌ درآمد که هیچ یک از همراهان وی دیده نشوند. راه پیمایی 22 بهمن که باید نماد وحدت تاریخی و منافع ملی باشد به ابزار مشروعیت بخشیدن به قدرت و حفظ منافع حقیر برخی گروهبندی های حکومتی مخالف مردم تبدیل شده است. در شرایطی که مسئله مهم مردم مقابله با پتک سنگین تحریم هایی است که بر سر کشور فرود آمده و پیامدهای آن بر اقتصاد و زندگی روزمره به آشکاری روز است، راه پیمایی 22 بهمن را به گونه ای سازمان می دهند و پوسترها و پرچم هایی بدست می گیرند که شرکت مردم در آن به معنای مخالفت با مذاکرات و تفاهم اتمی باشد. حکومت بدینوسیله راه پیمایی 22 بهمن را هم از نماد اراده و تاریخ ملت به راهپیمایی ساندیسی تبدیل کرد. آنان بیش از آنکه نگران عدم حضور مردم در این راه پیمایی ها باشند، برعکس نگران حضور پرشور آنان هستند، چرا که این حضور تنها با بیان خواست های مردم و در کنار شخصیت های محبوب ملی ممکن خواهد بود. اوج گرفتن تبلیغات حکومتی علیه محمد خاتمی درست در آستانه 22 بهمن و ممنوع تصویر کردن وی از جمله بدلیل وحشت از اعلام حضور وی و پیوستن میلیونی مردم در کنار وی در این راه پیمایی بود، حضوری که تمام تبلیغات دو ریالی حکومتی در باره فتنه و سران فتنه را بر باد می داد.

سرنوشت 22 بهمن و راهپیمایی آن هم چیزی شده شبیه سرنوشتی که حکومت از انتخابات انتظار دارد. حضور مردم نباید آگاهانه و خودبخودی و پرشور که باید اندک و مهندسی شده و تبلیغاتی باشد. همانطور که مردم از نظر حکومت حق ندارند به نامزدهای مورد نظر خود رای دهند، در راهپیمایی ها هم حق ندارند زیر شعارهای مورد نظر خود شرکت کنند. از جنبش سبز بدینسو حکومت از هر نوع تجمع و حضور و راهپیمایی واقعی مردم وحشت دارد، ولو برای 22 بهمن یا روز قدس یا حتی نماز جمعه باشد. چسباندن کاریکاتورها و عکس های موسوی و کروبی و خاتمی در معابر مسیر راه پیمایی با شعار ساده لوحانه و خود گول زن "باطل شد"‌ و چاپ عکس های آن در روزنامه ها دقیقا برای جلوگیری از چنین حضوری است. نه اینکه آنها نمی فهمند چه می کنند و با این روش ها و عکس ها و شعارها چگونه از حضور مردم در راه پیمایی ها جلوگیری می کنند، برعکس دقیقا برای عدم بهره گیری مردم از فرصت راه پیمایی و اعلام حضور در صحنه و شکسته شدن تخته پاره ساندیسی ها در امواج اقیانوس مردم واقعی چنین می کنند. جلوگیری از حضور هاشمی در نماز جمعه هم به همین دلیل است. بیش از آنکه از سخنان وی وحشت داشته باشند، از حضور مردم وحشت دارند.

بدینسان دوران راه پیمایی های حکومتی و مراسم حکومتی هم به سر آمده است و نفس های آخر خود را می کشد. حکومت راه پیمایی 22 بهمن را هم چیزی شبیه راه پیمایی هر ساله 6 بهمن به اصطلاح انقلاب شاه و ملت می خواهد: مخلوطی از رژه نیروهای نظامی و کارمندان و دانش آموزانی که به زور به چنین مراسمی کشیده می شدند. ولی مردم ایران هنوز حرف آخر خود را نزده اند. حکومت باید بساط راه پیمایی های نمایشی را از بیخ و بن جمع کند، چرا که تا این نمایش باقیست مردم ایران نیز آماده بهره گیری از این فرصت ها برای نمایش حضور خود و بیان خواست های واقعی خود خواهند بود.

 

فیلم و متن این سخنرانی را میتوانید

 از اینجا ببینید و بشنوید!

ترجمه فارسی سخنرانی

رهبر حزب کمونیست روسیه

روسیه با تمام قدرت

باید در اوکرائین

عمل کند!

---------------------------------------------------------------------------

مانورهای ناگزیر دولت یونان

------------------------------------------------------------------------

روز شمار اخبار ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

اخبار سال 57 را مرور کنید

تا اوضاع دستتان بیاید

بشنوید!

گفتگوی تلفنی

شاه و امینی

------------------------------------------------------------------------

"اوجالان"

رهبری که از زندان و تبعید

یک جنبش ملی را رهبری می کند

ترجمه و تدوین - ژاله نیاکان

------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-----

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است