راه توده

شماره 499  پنجشنبه 20 فروردین ماه 1394

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

شیخ محمد خیابانی

جنبش های اجتماعی در ایران-3

ریشه های عمیق

جنبش انقلابی در آذربایجان

 حکومت خودگردان آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان ایران، بر خلاف تبلیغاتی حکومت شاه و جمهوری اسلامی یکباره از زیر بته در نیآمد. آن حکومت ادامه یک انقلاب (مشروطه) و سپس یک جنبش انقلابی به رهبری شیخ محمد خیابانی بود. ما در آذربایجان شاهد حداقل یکصد سال مبارزه انقلابی و جنبش آزادیخواهی هستیم که بطور طبیعی رنگ و بوی ملی گرائی نیز دارد، اما در این یکصد سال، بر خلاف تبلیغات حکومت های مرکزی هرگز جدائی از ایران در مرکز توجه نبوده است. در این سالهای طولانی در آذربایجان ایران جنبش متاثر از حوادث روسیه تزاری، امپراطوری عثمانی، جنگ های روسیه با ژاپن، جنگ های اول و دوم جهانی بوده است.

میر جعفر پیشه وری    


بخش هائی از گزارش

دریافتی از ایران

دولت روحانی

روی لبه تیز

شمشیر سپاه

حرکت می کند!

--------------------

داعشی ها

در ج. اسلامی

بمب اتم میخواهند!

--------------------

تکنولوژی یا

ماجراجوئی اتمی

--------------------

خاطرات "سایه"

پیر پرنیان اندیش

شهرت بی نظیر

شهریار

در آن روزگاران

--------------------

خاطرات شعبان جعفری

آخرین قسمت

شاه با خیلی

 از اطرافیانش

خوب "تا" نکرد!

--------------------

جنگ یمن

همه را

به کام می کشد؟

شیرین مرادی

--------------------

ایران

به تاریکخانه

باز نخواهد گشت؟

اومانیته- ترجمه الف.م آذرفریتاش

--------------------

سرمقاله راه توده499

راه آورد نوروزی

دیدار شورای سردبیری راه توده

دیدار سالانه شورای سردبیری راه توده که معمولا با استفاده از تعطیلات نوروزی انجام می شود، این بار مقداری به درازا کشید. دلیل این امر دو مسئله مهم بود. نخست بررسی گزارش مشروحی که درباره اوضاع کنونی ایران از داخل کشور برای راه توده ارسال شده بود و باید دقیقا بررسی می شد تا نوع نگاه دقیق تر ما نسبت به اوضاع ایران در نظر گرفته شود. دوم انتظار و تاخیری چند روزه برای رسیدن دو تن از رفقای توده ای ما از داخل کشور جهت دیدار و تبادل نظر. خوشبختانه همه این مراحل و تدابیر لازم طبق برنامه ای که تدوین شده بود انجام شد و آنها که باید به داخل کشور باز می گشتند پس از توقفی کوتاه بازگشتند و اعضای شورای سردبیری نیز به کشورهای خود مراجعت کردند تا با ایمان و توانی قوی تر و استوارتر راه توده را منتشر کنند. علاوه بر بررسی گزارشی که بخش هائی از آن را در این شماره راه توده منتشر می کنیم، مهم ترین چالش های سالی که آغاز شده نیز مورد بررسی قرار گرفت که در راس آن دو انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری بعنوان رویدادی داخلی و مذاکرات جاری اتمی بعنوان رویدادی داخلی و خارجی قرار داشت. طبیعی است که نتایج این بحث ها در مجموع سیاست های تبلیغاتی وتحلیلی راه توده منعکس خواهد شد. مسئله مهم تامین هزینه مالی انتشار راه توده و دیگر فعالیت های وابسته به آن نیز بخش مهمی از مذاکرات نوروزی شورای سردبیری بود که در نهایت امر، هیچ راه حلی باقی نماند جز اتکاء به کمک مالی علاقمندان انتشار راه توده، مخصوصا در خارج از کشور. حداقل تا دورانی که تحول مهمی در داخل کشور روی دهد و دست رفقای داخل کشور برای یاری به راه توده آزاد شود.

بسیاری از نکاتی که رفقای داخل کشور مطرح کردند و بسیار امیدوار کننده بود، قابل انتشار نیست. بویژه نکاتی در باره نظرات نوین پیرامونیان حکومت درباره مشیء و سیاست تاریخی حزب توده ایران در سالهای پس از انقلاب و بیان توام با تاسف آنچه با یورش به حزب توده ایران  بر حزب ما و انقلاب رفت. نکته بسیار مهم دیگر، در گزارش شفاهی رفقای داخل کشور، رویکرد به سوی حزب از جانب نسل کشور است. در این بخش، رفقا تاکید داشتند که راه توده حتی در یک شماره هم از بیان تاریخ حزب و بازگشت به سالهای اول پس از انقلاب غافل نشود که قدرت فردای حزب، در همین دیروز است. گزارش های این دوستان از طیف های روشنفکری – بویژه نسل جدید روشنفکران و قلم بدستان ایران- بدلائل معلوم، قابل انتشار نیست و ما فقط می توانیم بنویسیم که عمیقا از دریافت این گزارش ها خوشحال شدیم. ادامه این سرمقاله، گزارش فشرده ایست که از مجموع گزارش های کتبی دریافتی و گزارش شفاهی رفقایی که از ایران به دیدار آمده بودند تنظیم کرده ایم و در همین شماره راه توده می خوانید.

--------------------------------------------------

چرا از بررسی واقعی

دوران مهندس بازرگان

طفره می روند؟

--------------------------------------------------

به بهانه
 یمن و سوریه
چاقو برای ایران
 تیز می شود

اومانیته- ترجمه آذرنگ

شطرنج پیچیده رویدادها

در منطقه و زیر گوش ایران

هینترگروند ( پس پرده ) ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------------------

سکان ریاست جمهوری

دست به دست شد

اصلاحات انقلابی

در اروگوئه

ادامه می بابد

تهیه و تدوین ژاله نیاکان

 

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است