راه توده

شماره 502    پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه 1394

جمیله صدیقی

دکتر اختر کامبخش

دکتر هما هوشمندراد

فاطمه مدرسی

سه شخصیت در انقلاب 57

نسل امروز نمیداند

سه دهه پیش چه گذشت!

بحث نه بر سر نیرنگی است که حاکمیت جمهوری اسلامی با نصب تابلوی انقلاب بر سینه خود، سه دهه با آرمان های واقعی این انقلاب ستیز و مقابله کرده، بلکه بحث بر سر انقلاب 57 است. انقلابی که مانند همه انقلاب های دیگر جهان نمی توانست و نمی تواند کش آمده و حاکمیت ها، هر روز یک پیرایه ای را به آن اضافه کرده و یا هر تصمیم و اراده خود را زیر پوشش انقلابی که مانیفست آن، همان آرمان های سال 57 است به آن اضافه کنند. اولی مانیفست است و دومی نیرنگ های حکومت ها.


روحانیت ایران

میخواهد چکمه

فرماندهان را

برق بیاندازد؟

--------------------

در ارتباط با ایرانی

تفاوت است

میان انحطاط

و عقب ماندگی

دکتر سروش سهرابی

--------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

جدال پیر و جوان

در رادیو ایران

--------------------

کابوس اتحادیه اروپا:

اسپانیا

در راه یونان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

"پیمان شانگهای"

فصل نوینی

در مناسبات جهانی

تهیه و تدوین - ژاله نیاکان

--------------------

سرمقاله راه توده 502

مواضع آقای خامنه ای

تابع کدام شرایط و رابطه هاست؟

از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و فاش شدن و آگاهی وسیع مردم از کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای مواضع متناقض و چند رویه ای را در پیش گرفته است. برخی ها در این مواضع نوعی تسلیم شدن ایشان به خواست مردم و پشتیبانی از دولت حسن روحانی را می بینند و معتقدند که به همین نسبت باید از مواضعی که وی در این مسیر پیش گرفته پشتیبانی کرد یا لااقل نسبت به آن مراعات و سکوت بیشتری را رعایت کرد، چرا که دست ایشان در پشت صحنه زیر انواع سنگ هاست!

ما نمی دانیم که محتوای موضعگیری ها و سخنرانی ها و دخالت های پیاپی آقای خامنه‌ای، که غالبا هم در خارج از چارچوب وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی قرار دارد، در کجا و توسط چه کسان و چه مجموعه ای تنظیم می شود. نقش کاخ رهبری و فرزندش مجتبی با ارتباط های وسیعی که با مجموعه فاسد و ناسالمی مانند برادران طائب و سردار نقدی و دیگر شخصیت ها و نهادهای انتصابی دارد در کجاست، یا نقش میرحجازی منشی مخصوص و مرموز دربار رهبری به چه شکل است. تنها چیزی که می دانیم و درباره آن اطمینان داریم آن است که دستگاه دولت منتخب و دیپلماسی کشور که مردم به آن رای داده اند تعیین کننده مواضع و نظرات آقای خامنه‌ای و سخنرانی هایی که برای وی ترتیب داده می شود نیست. نه تنها چنین نیست بلکه آقای خامنه‌ای همواره می کوشد سیاست دولت و دیپلماسی رسمی کشور را تابع منافع گروه های راست و مجموعه دربار و جریان ها و انواع و اقسام افراد ناسالم و مشکوکی که در اطراف او پرسه می زنند سازد. ....  ادامه

-------------------------------------------------

"بربال بحران" نوشته ایرج امینی

دیدار علی امینی با آیت الله خمینی

سالها پیش از انقلاب 57

-------------------------------------------------

 جنگ دوم جهانی

27 میلیون روس را به کام کشید

آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است