برخی بررسی ها....- احسان طبری ( 34 )

قیام تاریخی خرمدینان

علیه خلافت عباسیان در ایران

 بابک خرمدین در قرن سوم هجری (اوایل قرن نهم میلادی) بر راس خرمدینان و دهقانان انقلابی به پیکار با خلافت عباسی برخاست و بیش از بیست سال بر نواحی طالش و اردبیل و مغان و سواحل ارس و بخشی از اران و گاه بر سامانی از این هم وسیع تر حکم راند. خرمدینان دهقانان و شبانانی بودند که یکی از عظیم ترین جنبش های اجتماعی پس از تسلط عرب بر ایران بودند و سه بار سپاه خلیفه عباسی (مامون و معتصم) را شکست سخت دادند. او می خواست گردنکشان را براندازد، خلافت اسارتگر را سرنگون سازد، خوارشدگان و افتادگان را بلند مرتبه کند و از آن جا که مردی چالاک و قوی و در لشگرکشی بی نظیر بود و با بی باکی و دلاوری در راه این مقاصد پیکار می کرد در دل های مردم جایی بزرگ یافت.

 

راه توده

شماره 578 پنجشنبه 18 آذر 1395

دکتر تقی ارانی

حیدر عمواوغلی

بهرام سیروس

کریم نیک بین


نگاهی عمیق تر

به انتخابات امریکا

غرب در تنگنای

چرخش بزرگ

--------------------

آلودگی و فساد

حکومتی بیشتر

 از آلودگی هوا

در ایران است

--------------------

حکومت سپاه

در واحدهای

تولیدی- صنعتی مصادره شده

--------------------

تفکیک قوا

شده دخالت

یک قوه در دو قوه!

--------------------

خیز نظامی

امریکای دوران

ترامپ علیه چین

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

فعالیت وعضوگیری

سلفی ها در آلمان

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

--------------------

روحانیون شیعه

با جنبش "بابیه"

بیدار شدند!

دکتر سروش سهرابی

------------------

داعش روی دامن

کدام دایه ها

پرورش یافت!

--------------------

اهداف آشکار

در جنگ یمن!

روزنامه پراودا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

 

 

سرمقاله راه توده 578

ضرورت های تاریخی

آگاهی از عمق انتخابات امریکا

تردید و تمسخر، در ارزیابی کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا و سپس حیرت و تعجب از نتیجه آن انتخابات، بتدریج جای خود را به قبول آن واقعیاتی می دهد که از پشت تردید و تمسخرها و حیرت و تعجب ها بیرون آمده و بیش از این بیرون خواهد آمد. البته هنوز نه قبول آن واقعیاتی که از پرده بیرون آمده عمومیت دارد و نه همه واقعیات از پس پرده بیرون آمده است. هنوز سایه هیاهو و جنجال مطبوعات و رسانه های امریکا و اروپا بر سر این انتخابات در جهان پهن است. نه آن که خود نمیدانند واقعیات چیست، میدانند اگرچه نه وسیع و عمیق، بلکه فرمان دارند تا نگذارند مردم بدانند چه گذشت، چه می گذرد و چه پیش خواهد آمد.

این درحالی است که اهمیت و تاثیر گذاری داخلی و جهانی انتخابات ریاست جمهوری امریکا دراین دوره، شاید درتاریخ امریکا و اروپا و در کل جهان سرمایه داری بی نظیر باشد. رویدادهای بسیار مهمی از دل این انتخابات بیرون خواهد آمد. نه تنها برای مردم امریکا بلکه برای کل جهان. درک مسئله برای آنها که هنوز اسیر دوران کارزار انتخاباتی امریکا و هیاهوی آن قرار دارند دشوار است، اما آنها که توانسته اند از این هیاهو فاصله بگیرند بتدریج با آن آینده ای آشنا می شوند که تازه نوک آن از یخ های اقیانوس منجمد شمالی بیرون آمده است.

ترامپ و آنها که وی را پیش انداختند، زودتر از اتاق های فکر اروپا از خواب برخاسته و در پی چاره ای برای نجات سرمایه داری جهانی و پرچمدار آن "امریکا" برآمده اند. سرمایه های از امریکا گریخته دردوران تجارت آزاد و نئولیبرالیسم را می خواهند به امریکا بازگردانند. آنچه را چین نقد کرده و در جیب خود گذاشته را می خواهند از جیب این پیروز میدان اقتصادی دو دهه اخیر بیرون بیآورند. اروپا را به حال خود و غرق در بحران سیاسی و اقتصادی اش رها کنند و اقتصاد و قدرت نظامی امریکا را به تکنولوژی نوین نظامی- فضائی مجهز کنند، روسیه را مهار کنند اما نه با محاصره موشکی و اتمی این کشور، چین را درگیر بزرگترین هزینه های نظامی و نا امنی اتمی کنند و....

دوران بازی های کوچک در مناطق مختلف جهان - بویژه خاورمیانه و شرق اروپا- گذشته است و بازی با مهره هائی مانند داعش و طالبان و جنگ های محلی و حمله به برج دوقلوی نیویورک جای خود را به بازی های استراتژیک و نه تاکتیک های مرحله ای خواهد داد.

آنچه که درباره ایران می توان گفت، آنست که درک آنچه به آن اشاره کردیم و در گزارش بسیار دقیقی که در همین شماره راه توده با عنوان "نگاهی عمیق به انتخابات امریکا" آن را می خوانید، برای فلان امام جمعه ای که هر جمعه دهان برای گفتن حرف ها پوچ باز می کند نه تنها دشوار، بلکه ناممکن است، اما در راس هرم حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ چاره ای نیست جز توجه عمیق به آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده است.

صحبت نه بر سر آینده جمهوری اسلامی، بلکه آینده ایران است. امریکائی که می خواهد جهان را برای سرمایه گذاران نا امن و در دلهره شبانه روزی یک فاجعه اتمی نگهدارد و خود در امنیت باقی بماند و سرمایه ها و سرمایه گذاران را جمع کند، از هیچ ماجراجوئی ویرانگری رویگردان نیست، همچنان که از هیچ مانور غیر نظامی برای رسیدن به این هدف گریزان نیست. تمام هنر آنست که ایران را بتوان از کنار این گرداب عبور داد. در کنار متحدانی قرار گرفت که آنها، در تیررس وقایع اند اما می خواهند از کنار این گرداب بدون هزینه عبور کنند. روی سخن نه تنها به هرم حاکمیت جمهوری اسلامی برای پرهیز از هر سخن و ماجراجوئی ایران بر باد ده، بلکه با رسانه های داخل ایران نیز هست:

بخوانید، دقیق پیگیری کنید، دنباله رو رسانه های امریکائی و اروپائی نشوید و با درکی نوین از اوضاع جهان قلم بر کاغذ بگذارید و یا دهان به سخن بگشائید.

مطالعه دقیق مقاله "نگاهی نوین به انتخابات ریاست جمهوری امریکا" در این شماره راه توده را به آنها نیز توصیه می کنیم.

----------------------------------------------------------

مردم کوبا

با قضاوت تاریخ

کاسترو را بدرقه کردند

unsere-zeit– ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------------------

میراثی که کاسترو

برای مردم خود

و جهان باقی گذاشت

رنج طاقت فرسای

دهقانان کردستان

روی زمین

علی گلاویژ ( 28 )

-------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است