به نقل از مجله "خواندنی ها" 1330

تاریخ دهه 30

از زبان مطبوعات

نسل جدیدی که بنام ملیون و طرفداران راه مصدق فعالیت می کند و یا می خواهد فعالیت کند، اگر دنباله رو غفلت ها و سکوت ها و وارونه جلوه دادن واقعیات بقایای نسل جنبش ملی دهه 30 بشود، از تاریخ درست نگرفته و اشتباهات را تکرار خواهد کرد. بسیاری از حوادث کنونی ایران، نه تنها ریشه در آن گذشته دارد، بلکه حتی تقلیدی از آن گذشته است. ما این واقعیت را به استناد مطبوعات آن دوران نشان خواهیم داد.

(حزب توده ایران در دولت قوام: شماره 11 دکتر یزدی دبیر کمیته مرکزی حزب، شماره 10 دکتر کشاورز عضو هیات اجرائیه حزب  و ایرج ایکندی عضو هیات اجرائیه حزب که بعدها دبیراول حزب شد)

 

راه توده

شماره 540 پنجشنبه 22 بهمن ماه 1394

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


ابر سیاه

سپاه بر سر

انتخابات خبرگان

--------------------

ایران

کره شمالی نیست

خواب و خیال

باطل نکنید!

--------------------

عربستان و ترکیه

بخت خود را

در سوریه

آزمایش می کنند؟

ریا نووستی - ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

کنفرانس امنیت مونیخ

جهان را خطر

جنگ تهد ید میکند!

جرمان فارن پالیسی –

گزینش و ترجمه رضا نافعی

--------------------

پیشرفت

و عقب ماندگی

دو مقوله مرتبط

با مناسبات اجتماعی

دکتر سروش سهرابی

--------------------

خاطرات مریم فیروز- 13

مصدق

خمیده پشت

در دادگاه کودتا

--------------------

آش شوری

که در لیبی پختند، باید بخورند

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

وحشت از پیروزی

ارتش سوریه

درجنگ این کشور

ترجمه و تدوین - بهزاد دولت آبادی

--------------------

سرمقاله راه توده 540

اهمیت شرکت درانتخابات

در کدام دلائل منعکس است؟

حدود دو هفته تا انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا که آقای خامنه ای خواهان برگزاری "پرشور" آن شده باقی مانده است. انتخابات "پرشوری" که هنوز تکلیف نیمی از نامزدهای آن روشن نیست و کشاکش میان دولت و مردم و هواداران تغییرات و تحولات از یکسو و شورای نگهبان، بیت رهبری، سپاه، جبهه پایداری و طیف رنگارنگ "اصولگرایان" همچنان ادامه دارد.

"اصولگرایان" برای حذف رقبایشان در انتخابات کف می زنند و آن را "تمکین به قانون" معرفی می کنند. شورای نگهبان سیاست تائید صلاحیت قطره چکانی را در پیش گرفته و می خواهد بدینوسیله مردم را مردد و سرگردان، و اصلاح طلبان را از هر گونه امکان سازماندهی و مشارکت در انتخابات محروم کند. این برای نخستین بار است که نقش شورای نگهبان و دخالت آن در انتخابات با این روشنی و در این ابعاد در مطبوعات و رسانه ها مطرح شده و وسیعترین بخش مردم از آن آگاه شده اند و این شاید یکی از بزرگترین دستآوردهای انتخابات اخیر است.

فهمیدن دلایل اینکه چرا جناح راست و به اصطلاح اصولگرای حکومتی پیشاپیش نداشتن رای و پایگاه در میان مردم را پذیرفته و شورای نگهبان آبروی نداشته خود را این چنین در گرو رد صلاحیت ها گذاشته چندان دشوار نیست. جناح راست حکومتی همانطور که خود می گوید از "تکرار مجلس ششم" وحشت دارد. مجلسی که مثلا از فهرست ۳۰ نفره راست و اصولگرایان در تهران حتی یک تن رای نیآورد تا آنجا که ناگزیر آرای "علیرضا رجایی" را باطل کردند تا بتوانند "حداد عادل" را وارد مجلس کنند. وضع در بقیه نقاط ایران نیز به همین شکل بود. بنابراین، حق با آنهاست. اگر دست به حذف رقبا و رد صلاحیت حریفان و طرفداران اصلاحات و تغییرات نزنند در این انتخابات هم مجلس ششم تکرار خواهد شد

... ادامه

-------------------------------------------------

انتشار نکاتی از کتاب

گفتگو با ابراهیم گلستان

شعر و احساس

 را که بفهمی

میشوی نیما

 میشوی اخوان،

میشوی فروغ

----------------------------------------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

نقش و سهم

ابراهیم گلستان

در شکوفائی

شعر فروغ

------------------------------------------------

دوازدهمین کنگره حزب کمونیست ویتنام

برنامه پنجساله اصلاحات را تصویب کرد
اومانیته- ترجمه جعفر پویا

------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

 

-------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است