انقلاب و میهن

در شعر معاصر ایران

 

انقلاب مشروطه سرآغاز یك جنبش بزرگ ادبی در ایران بود. براثر این انقلاب، برای نخستین بار مفاهیم سیاسی و اجتماعی وارد شعر و ادبیات فارسی شد. انقلاب مضامین و مسائل و اشكال تازه ادبی را به میان آورد، كه قبلا در ادبیات فارسی سابقه نداشتند. به گفته ادوارد براون، شرق شناس مشهور، در دوران انقلاب مشروطه در ادب فارسی شعر «میهنی» و «سیاسی» عرض وجود كرد. مضامینی كه شعر و ادبیات فارسی تمام دوران پس از مشروطه را تحت تاثیر خود قرار داد .سلسله شاعرانی كه با ملك الشعرا بهار، ابوالقاسم لاهوتی، عارف قزوینی، اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)، و فرخی یزدی آغاز شد با میرزاده عشقی، نیما، اخوان، مرتضی كیوان، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، سیاوش كسرایی، نصرت رحمانی، محمد زهری، اسماعیل شاهرودی و … ادامه یافت.

راه توده

شماره 545 پنجشنبه27 اسفند ماه 1394

فریبرز صالحی

ابوالفضل بهرامی نژاد

حسین قلمبر

سرهنگ آذرفر


بجای پرواز

در آسمانها

 باید درخیابانها قدم زد!

--------------------

احمدی نژاد

فرد نبود

اشتباه نکنید!

--------------------

آنها که می آیند و میروند در ایران چه می کنند!

--------------------

واژه "انقلابی"

چرا این روزها

ورد زبان

رهبر شده!

--------------------

روزنامه رسالت

به رسالت مخالفت

با خواست مردم

خاتمه داده؟

--------------------

به همت گروه مترجمین

تحولات جهان

در سال 94

در 158 ترجمه

منتشر شده

در راه توده!

--------------------

برخی بررسی ها

 در باره جهان بینی ها...-2

نگاهی عمیق

به تمدن ایران

پیش از اسلام

احسان طبری

--------------------

اتحادیه اروپا

چرا به ترکیه

باج میدهد؟

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

--------------------

---------------------------------------------------------

این آخرین شماره راه توده در سال 1394 است.

سالی نو تر از سال 94  را برای همه ایرانیان و بویژه خوانندگان خود آرزو می کنیم.

---------------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 545

انتخابات هفتم اسفند

زلزله ای که ارکان ولایت را لرزانده

 

انتخابات هفتم اسفند پایان یافت و دورانی تازه در کشور آغاز شد که محتوای آن عبارتست از گذار به دوران پسا‌ خامنه ای. همه حوادث و رویدادهای آینده ایران را باید در چارچوب این گذار ارزیابی کرد. راه توده بدرستی و از مدت ها پیش این انتخابات را مهمترین انتخابات جمهوری اسلامی پیش بینی کرده بود. در واقع نیز هفتم اسفند اگر نه به مهمترین حادثه ولی به مهمترین "انتخابات" تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. اهمیت این انتخابات حتی از یک جهت از انتخابات ریاست جمهوری 76 و 88 هم فراتر رفت چرا که این بار رای منفی مردم و "نه" آنان به حکومت شکلی نه غیرمستقیم که مستقیم یافت. به ویژه که موضوع بخش مهم این انتخابات نه گزینش نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بلکه تعیین تکلیف رهبر جمهوری اسلامی با اختیارات نامحدودی است که برای خود بسود جناح راست حکومتی قائل است.

هم آقای خامنه ای و بیت رهبر، هم جناح راست حکومتی و به اصطلاح اصولگرایان، خوش خیالانه خود را برای یک پیروزی آسان و آشکار آماده کرده بودند. تا آنجا آسان که بر سر بستن فهرست اصولگرایان و اینکه نام کدامشان در اول و آخر قرار بگیرد کشاکش می کردند. یا حتی حاضر به ائتلاف و جذب طیف علی لاریجانی یا همگام شدن با "اصولگرایان" نزدیک به علی مطهری هم  نشدند. تا آنجا خوش خیالانه که آیت‌الله یزدی با گذاشتن نام هاشمی رفسنجانی در فهرست مدرسین حوزه علمیه قم مخالفت می کرد. یا آقایان مصباحی مقدم و مصباح یزدی بر سر آنکه نام "مصباح" بنام کدامشان خوانده شود نزاع می کردند! شوک و ضربه ای که اکنون به آنان وارد آمده با میزان شکست نامنتظری که متحمل شده اند در رابطه مستقیم قرار دارد. سخنان عصبی رهبر در جمع خبرگان، هم متاثر از این شکست و هم اعتراف بدان بود. حکومت بر این تصور بود که یک بار دیگر مردم و انتخابات را، ولو به بهای بدنامی و بی آبرویی، مهندسی خواهد کرد ولی این بار مردم ایران بودند که حکومت و انتخابات را "مهندسی" کردند. آنچه در طی سال ها علیه موسوی و کروبی گفتند و آنها را بابت عدم پذیرش نتیجه انتخابات 88 سرزنش کردند اکنون وبال گردن خود آنان شده و وادارشان می کند به نتیجه انتخابات تمکین کنند. این هم یکی دیگر از دستآوردهای جنبش مردم برای تغییرات و همچنین جنبش سبز است. یعنی جنبشی که نه تنها حکومت را ناگزیر به برگزاری و تن دادن به انتخابات کرد بلکه آن را ناگزیر به پذیرش نتیجه انتخابات نیز کرد.

پاره ای از پیآمدها و دستآوردهای این انتخابات را می توان برشمرد:

- رای رکورد شکن و نزدیک به 2 میلیون و نیمی هاشمی رفسنجانی.

- دست رد مردم به سینه یزدی، مصباح و تحقیر احمد جنتی به عنوان سه چهره شاخص حکومتی و مبتکر رد صلاحیت ها.

- وزن جدید حسن خمینی در نتیجه مخالفت حکومت با وی و اعتبار مردمی وی از یکسو و پشتیبانی و بیعت روحانیان بزرگ با وی از سوی دیگر که با شتاب ادامه دارد.

- آشکار شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در جمع کردن بساط انتخابات یا مهندسی آن و در نتیجه تعیین کننده شدن نقش مردم در حوادث آینده.

در کنار اینها می توان به دستآوردهای دیگری اشاره کرد از جمله: ادامه

----------------------------------------------------------------

گفتگو با ابراهیم گلستان - 6

اگربیمارستان هدایت

فروغ را پذیرفته بود

آیا نجات پیدا میکرد؟

عکس: باز سازی صحنه کشته شدن فروغ فرخزاد- از جمله تابلو عکاسی های آزاده اخلاقی

-------------------------------------------------------

یونان نمی خواهد

تبدیل شود به

بنگالدش اروپا

ترجمه و تدوین از اومانیته - "آذرنگ"

چه کسانی
در اوکرایین
حکومت می کنند؟

روز نامه سوویتسکایا راسیا-

 ترجمه آزاده اسفندیاری

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است