برخی بررسی ها... - احسان طبری - 7

مذاهب، در طول تاریخ

خویشاوندان جادو بوده اند

مذهب فرزند جادو و خویشاوند اوست و پیوسته پیوند درونی خود را با آن حفظ کرده است، زیرا اساس مذهب نیز بر تقسیم جهان به طبیعت و ماوراء طبیعت نهاده شده است و در این میانه اصالت را با ماوراء طبیعت می داند. خداوند، طبقات آسمان تا لوح و قلم، فرشتگان، ارواح زکیه و ارواح خبیثه، شیاطین و اجنه، جهنم و بهشت، همه و همه جزو جهان ماوراء طبیعت هستند که جهان طبیعت را اداره می کنند. در ایران که خود یکی از آزمایشگاه های عظیم اندیشه سازی است، با نضج خود به خودی مذاهب  روبه رو نیستیم. جهان بینی های مذهبی در ایران اعم از مذاهب رسمی و مذاهب اپوزیسیون که بر آن برچسب الحاد زده اند و تا حد احتجاجات وسیع کلامی نیز پیش رفته اند، فراوان است.

راه توده

شماره 550   پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه 1395

آصف رزم دیده

صابر محمد زاده

م. ا. به آذین

سیاوش کسرایی


سپاه پاسداران

به آشتی با مردم

می اندیشد؟

----------------------------------

جناح راست

جمهوری اسلامی

واقع بین خواهد شد؟

---------------------------------------

بازی شیطانی

انگلیس و امریکا

که از درون آن

داعش در آمد!

---------------------------------

قدرت نظامی

چین و روسیه

از امریکا

پیشی می گیرد!

سایت ریا نووستی - آزاده اسفندیاری

---------------------------------

سالگرد مرگ یلتسین

رهبری که مرگش

زمینه احیای

روسیه را ممکن کرد

-------------------------------------

چرا ایران

از اروپا

عقب ماند

دکتر سهروش سهرابی

----------------------------------

فاجعه

قدرت پرستی

با روسیه چه کرد!

--------------------

انتشار سلسله مقالات

مارکس در راه توده

ایران و سابقه

 توطئه های انگلیس

ترجمه از فرانسه - "حمید محوی"

--------------------

اشکال نوین

کودتا علیه

دولت های مترقی

امریکای لاتین

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

سرمقاله راه توده 550

جنبش تغییرات در ایران

حرف خود را پای صندوق ها زد

 

نتایج انتخابات هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 که در محاصره همه جانبه شورای نگهبان و بیت رهبری برگزار شد، درس های مهمی برای حاکمیت داشت. برای تحریم کنندگان این انتخابات هم به همچنین! بویژه دور دوم انتخابات مجلس شورا که نه تنها دو نهاد کنترل کننده یاد شده در بالا را مبهوت کرد، بلکه اصلاح طلبان و همه آنها که در دور اول انتخابات مجلس شورا شرکت کرده بودند نیز، میان بیم و امید شرکت یا عدم شرکت مردم تا ظهر دهم اردیبهشت ماه در تردید بودند.

هر کدام از احزاب و نهادها و ارگان های حکومتی و غیر حکومتی می توانند تفسیر و تحلیل خود را  از دو انتخابات یاد شده داشته باشند،همچنان که ما با نگاهی توده ای، تفسیر خود را داریم و با استواری و قاطعیت کامل آن را می نویسیم:

از نگاه ما، انتخابات اخیر، نشان داد که جنبش اصلاحات از مرز دانشجوئی و روشنفکری و اقشار میانی و بقولی "متوسط" عبورکرده و در وسیع ترین توده های مردم رسوخ یافته است و به همین دلیل دیگر آن را تنها نمی توان یک جنبش باصطلاح شهری (با همان پایگاه اجتماعی یاد شده در بالا) دانست. این یک جنبش عمومی برای تغییرات است و بزرگترین امتیاز آن، شناخت وسیع ترین توده های مردم از ساختار حکومت است. جدول آمار شرکت کنندگان در انتخابات اسفند و اردیبهشت به وضوح نشان میدهد که شرکت کنندگان و رای دهندگان این دو انتخابات در شهرهای کوچک و روستاها و در محلات و نقاط محروم و حاشیه شهرهای بزرگ اگر بیشتر از شهرها و مناطق متوسط نشین و باصطلاح اعیانی شهرها نبوده، کمتر نبوده است. حتی در دور دوم انتخابات مجلس شورا این نسبت و این مقایسه خود را آشکارتر نشان میدهد.

بدین ترتیب، خواست اصلاحات دیگر تنها در آزادی های سیاسی و اجتماعی خلاصه نمی شود، بلکه خواست های اقتصادی از عمق جامعه تا صندوق های رای خود را پیش کشیده است و این بزرگترین دستآورد انتخابات اخیر است. شاید هنوز کسانی در حاکمیت خود را بخواهند فریب بدهند و یا تصور کنند هنوز می توان دهها میلیون مردم ایران را فریب مذهبی داد، اما یقین داریم که در شاکله حاکمیت نیز به انتخابات اخیر بعنوان یک رویداد بیدار کننده برخورد شده و یا خواهد شد. این که 50 در صد شرکت کنندگان انتخابات مجلس خبرگان از نواحی جنوب شهر و حاشین نشین تهران باشند و این جمعیت جنتی و مصباح یزدی و محمد یزدی را بشناسند و رای به آنها ندهند، رویداد نیست، بلکه یک آوار عظیم، درحد "سونامی" برای حاکمیت است. این سونامی نشان داد که مردم با جزئیات ساختار حاکمیت آشنا شده اند. با نقش فرماندهان سپاه و بیت رهبری و امام جمعه ها در بوجود آمدن بحران اقتصادی و سیاسی در کشور آشنا شده اند. زلزله دوم انتخابات دور اول مجلس شورا بود و از آن مهم تر انتخابات دور دوم مجلس که باصطلاح جنوبی ترین مردم شهرهای ایران به همراه روستائیان به پای صندوق های رای رفتند تا جلوی باقی ماندن جناح راست در مجلس را بگیرند و یا اجازه ندهند همفکران اکثریت مجلس نهم، به مجلس دهم راه یابند. در تمام شهرهائی که در آنها واحدهای بحران زده صنعتی وجود دارد، وضع به همینگونه بوده است. نگاه کنید به نتیجه انتخابات قائم شهر، انتخابات اردبیل، انتخابات ساوه، بوشهر، اهواز و.......ادامه

--------------------------------------------------------------------------------

عبدالصمد کامبخش و سرهنگ سیامک

خفته اند در جای جای

خاک ایران، توده ایها

کامبخش و طبری

شهر لایپزیک - آلمان دمکراتیک- سالهای مهاجرت

-----------------------------------------------------------------------------------------

جزیره موزه ها در برلین

تاریخ متعلق

به یک ملت است نه به یک حکومت!

عسگر داوودی

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

-------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است