برخی بررسی ها...- احسان طبری

این پایان کار هر حکومت

و آینه دوران سقوط است

بوزرجمهر به جرم آنکه بانگ بر انوشیروان برآورد و سقوط حکومت را پیش بینی کرد زجر کش شد: لشگریان بر ولایت و ملت مهربان نیستند و همه در آن می کوشند که کیسه خویش پر کنند. رضا نباید داد که لشگر را این قدرت و تمکین باشد. علت فساد و خرابی کار در چاپلوسی و ستودن ستمگران است. کارهای زمانه میل به ادبار دارد، خیرات، مردمان را وداع کردستی. افعال ستوده و اقوال پسندیده، مدروس گشته، عدل ناپیدا، جور ظاهر، دنائت مستولی، کرم و مروت متواری، دوستی ها ضعیف، عداوت ها قوی، نیک مردان رنجور و شریران فارغ و محترم، مکر و خدعه بیدار، وفا و حریت در خواب، دروغ موثر و مثمر، راستی مهجور و مردود، حق منهزم، باطل مظفر، مظلوم محق ذلیل، ظالم مبطل عزیز، حرص غالب، قناعت مغلوب، عالم غدار، زاهد مکار!

راه توده

شماره 566 پنجشنبه 11 شهریور ماه 1395

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


ایران و روسیه

سیاست مستقل

چگونه

سیاستی است؟

دکتر سروش سهرابی

-----------------------

تله ای برای

گرفتن

حسن خمینی

-----------------------

درباره فاجعه سازی احمدی نژآد

هشدار دادند
اما به گوش رهبر

نرفت که نرفت!

--------------------

دیدار در مطب میدان تجریش

من  "طبری" هستم!

--------------------

لیبرالیسم اقتصادی

در ج. اسلامی

آیه آسمانی شده!

--------------------

ادامه ساختار

دلالی و تجاری

اقتصاد ایران

یعنی انفجار

--------------------

انقلاب مشروطه

و تاثیر آن

در کردستان ایران

علی گلاویژ-  بخش 16

--------------------

جنگ و صلح

در چهارمین

کشور بزرگ

امریکای لاتین

اومانیته- آذرنگ

--------------------

پیآمدهای

سکته مغزی

اسلام کریموف

یونگه ولت - ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------

 

سرمقاله 566

از جنایت 67 می گویند

اما قادر به تحلیل آن نیستند!

یکی از اهدافی که پشت جنجال چند هفته گذشته جناح راست حکومتی درباره نوار آیت الله منتظری وجود دارد جدا کردن حوادث سال 67 از حوادث پیش و پس از آن است. در حالی که آنچه در سال 67 روی داد ادامه یک نبرد در جامعه ایران بر سر اهداف انقلاب بود. این جناح راست حکومت بود که هم زمینه سال 67 را فراهم ساخت و هم سود آن را برد!

 سال 67 پیش نمی‌آمد

اگر جناح راست حکومتی دربرابر اهداف انقلاب نمی‌ایستاد و اجازه می‌داد که خواست‌های مردم از انقلاب تامین شود،

اگر سیاست کشاندن مجاهدین خلق به رویارویی با جمهوری اسلامی را دنبال نمی‌کرد،

اگر سپاه بر روی ادامه جنگ اصرار نمی‌کرد،

اگر کار به جایی نمی‌کشید که آقای خمینی تهدید کند مانع خواهد شد که روزنامه "رسالت" را به جبهه‌ها بفرستند

همه اینها زمینه ساز سال 67 شد. همانطور که سودبرندگان سال 67 همان جناح راست حکومت بود.  

در حالی که خواست مردم از انقلاب تامین آزادی و عدالت و برابری بود، جناح راست هدف انقلاب را "مذهبی شدن" جامعه یعنی گذاشتن ریش و پوشیدن چادر و رعایت ظواهر شرعی می‌دانست. آنها اهداف مشترک انقلاب را تبدیل کردند به مسائل مورد اختلاف در جبهه انقلاب تا جلوی تحقق آنها را بگیرند. آنها حتی محمد علی رجایی را قبول نداشتند چون قبل از انقلاب کراوات می‌زد. (همین بهانه ای که اکنون به نوع دیگری مانع به مجلس رفتن خانم خالقی منتخب سوم اصفهان شده است) ... ادامه

--------------------------------------------------------------

سخنان میرحسین موسوی

درباره قتل عام سال 67

میرحسین موسوی: امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به مساله شورش زندانیان منافق و بیرون آمدن از زندان و پیوستن به ارتش منافقین که به نزدیکی کرمانشاه رسیده بودند رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شد.

هیات مزبور(۱) براساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثلا زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقایدشان یا این که حاضرند اعتراف کنند و ... می‌کردند. حقیقت این است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند آن‌ها حکم امام را دست‌آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به یک تسویه حساب گسترده زدند که بسیاری از آنها مشمول حکم امام نمی‌شدند.

بنده می‌خوام بگویم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. آقایی که در آن هیات (اشراقی، نیری و رئیسی و بعدها پورمحمدی) بود و من اسم نمی‌برم اصلا خط‌ مشی‌شان همین بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همین خط ‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای دیگر همین را پی گرفت .... ادامه

------------------------------------------------------------------------------

سخنان کودکان در جنگ حلب

ریا نووستی- ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است