راه توده

شماره 595 پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

مرتضی کیوان

وارطان سالاخانیان

سرگرد جعفر وکیلی

سرهنگ مبشری

برخی بررسی ها ....- احسان طبری (51 )

اسلام در "بغداد" خیلی زود

غرق فضای دوران ساسانی شد

دو عامل، یکی عینی و اجتماعی و دیگری ذهنی و فکری، در دوران ایدئولوژی اسلام که می خواست اندیشه پیوند دهنده برای همه مسلمین باشد، تشتت و اختلاف ایجاد کرد. از آن هنگام که بنی عباس بغداد را که جزء امپراتوری ساسانی و محصور با سنن و تمدن آن بود، پایتخت ساختند، خود را در فضای مادی و معنوی نوینی غرقه ساختند. دیگر ایدئولوژی مذهبی آن ها از تاثیر این فضای نوین و نیرومند رستنی نبود. اسلام می بایست خود را با این واردات فکری جدید، مقولات و مفاهیم، احکام و قضاوت ها، ذوق ها و سلیقه های نوظهور انطباق دهد. بحث در باره احادیث و تفسیر آیات قرآنی و پرداختن به مسایل صرف و نحو زبان و سپس بررسی مباحث منطق، زمینه را برای احتجاج و به کار انداختن عقل و شک آماده کرد.

 

بازگشت به گذشته

و یا رفتن به آینده

این است دو هدف

انتخابات 29 اردیبهشت

------------------

اعدام های 67

چرا نباید در

مناظره با رئیسی

 طرح شود؟

------------------

نقش مثبت

شرکت های

غیر وابسته

به سپاه در منطقه

------------------

عظمت "لنین"

تازه بر مردم

آشکار می شود

یونگه ولت- نویسنده «Hans Peter Brenner»

ترجمه - رضا نافعی

------------------

نگاهی عمیق تر

به نتایج حاصل

از انتخابات

در فرانسه

"آذرنگ"

------------------

یرواند آبراهامیان:

آیا ترامپ هم

مانند ج. اسلامی

نیازمند دشمن

خارجی است؟

دوران انقلاب برای نسل جوان ایران جاذبه ندارد

------------------

پیوند مالیات

با ارتش، جنگ

و سرکوب مردم

در ایران

علی گلاویژ - 45

سرمقاله راه توده 595

اراده حکومت برای حذف

 روحانی باید در هم کوبیده شود

شورای نگهبان صلاحیت 6 تن از حدود 1600 داوطلب ریاست جمهوری را تایید کرد. بحث اکنون بر سر این نیست که صلاحیت این 6 تن بر چه اساس تائید و 1600 تن دیگر با کدام معیار رد شد. مردم ایران دیگر می‌دانند که شورای نگهبان برخلاف نامش که باید پاسدار قانون اساسی باشد نه تنها دشمن قانون اساسی است بلکه خود نیز تن به هیچ قاعده و ضابطه‌ای نمی‌دهد. در نبود قانون و ضابطه، تنها معیار رد و تائید صلاحیت‌ها در یک طرف افکار عمومی است یعنی تمکین به وجود نامزدهایی که بدون حضور آنها مردم اصولا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در طرف دیگر زد و بندها و محاسبات و مهندسی‌های انتخاباتی پشت صحنه. 

صرفنظر از مسئله رد و تائید صلاحیت ها، انتخابات ریاست جمهوری این بار با همه انتخابات پیشین در جمهوری اسلامی یک تفاوت بزرگ دارد. در انتخابات‌های گذشته موضوع انتخابات عبارت بود از کوشش حکومت برای تحمیل رئیس جمهور مورد نظر خود به مردم و مقاومت مردم در برابر آن. انتخابات بدین شکل قطبی می‌شد و مردم علیه نامزد حکومتی بسیج می‌شدند. انتخابات دوم خرداد 76 و رای به محمد خاتمی یا انتخابات 88 و رای به میرحسین موسوی یا انتخابات 92 و دوگانه جلیلی و روحانی نمونه‌ای از این شکل قطبی شدن بود. حکومت از این تجربه درس گرفته و این بار با چند نامزد مشابه هم وارد عرصه شده است تا به حساب خود جلوی قطبی شدن فضا و بسیج مردم برای طرد نامزد حکومتی را بگیرد. غافل از اینکه این بار و از هم اکنون انتخابات از جهت دیگری قطبی شده است چرا که موضوع انتخابات دیگر تحمیل این یا آن نامزد به مردم نیست، جلوگیری از پیروزی حسن روحانی است. هدف حکومت این بار نه تحمیل یک تن به مردم که تحمیل اراده خود به مردم است؛ اراده به اینکه ریاست جمهوری حسن روحانی به گفته خودشان "یک دوره ای" باشد. موضوع انتخابات این بار نیز یک "فرد" است ولی فردی که باید به هر قیمت و بها حذف شود. 

این از ضعف حکومت است که این بار از خیال تحمیل نامزد مورد نظر خود به مردم دست کشیده و  به کنار گذاشتن حسن روحانی که دستش با آنها در یک کاسه نیست رضایت داده است. برای آنها مهم نیست رئیسی، قالیباف یا میرسلیم کدامیک رئیس جمهور بشود یا نشود چرا که آنها مهره‌هایی بیشتر نیستند. همه آنها فرصت طلب، تابع قدرت، باندباز، کم دانش و فاقد برنامه برای معضلات و دشواری‌های اساسی جامعه ما هستند. نوع وعده‌ها و عوامفریبی هایشان نیز از یک جنس و از همان جنس احمدی نژاد است. آنها رقیب هم نیستند، مکمل هم هستند. برای رقابت با هم نیامده‌اند برای سرنگون کردن حسن روحانی آمده‌اند. رقابتی هم اگر میان آنهاست برای نشان دادن آن است که کدامیک خدمتگزار بهتر و گوش بفرمان تری برای باندهای قدرت و ثروت است. اختلاف‌های آنها – اگر باشد- چنان نیست که وحدت بنیادین میان آنها را بپوشاند. بزرگ کردن و سرمایه گذاری کردن بر روی اختلاف‌های موهوم دیگر کاندیداها به امید فریب مردم و نمایش شکاف در جناح راست نباید راه بجایی ببرد. آنها فقط می‌ خواهند مردم را از توجه به مسئله اصلی این انتخابات - یعنی حذف حسن روحانی- بازدارند و ریاست جمهوری روحانی را یکدوره ای کنند. از این جهت اتفاقا وحدت آنها، همبستگی و هم سنخیت بودن آنها، به میدان آمدن آنها برای رسیدن به یک هدف به نمایش در آمده است... ادامه

------------------------------------------------------

جذب نیرو از میان جوانان

 روستاهای ویران برای نیروی انتظامی

دوران پر نکبت احمدی نژادی نباید بازگردد

-------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است