راه توده

شماره 622- پنجشنبه 11 آبان 1396

پرفسور آگاهی

دکتر اختر کامبخش

ایراندخت ابراهیمی

هدایت اله حاتمی

دو سال اول پس از انقلاب 57 و نمایش های خیابانی مجاهدین خلق برای تشکیل ارتش و آماده شدن برای اعلام فاجعه آمیز  "قیام مسلحانه "
 

بخش دوم خاطرات "عزت شاهی"

انحراف انقلاب 57

با چه حوادثی آغاز شد!

مجاهدین خلق باز هم می توانند به سکوت خود در باره اعلام قیام مسلحانه و انفجارها و ترورها سکوت کنند. همچنان که عاملین اعدام ها و جنایات زندان های دهه 60 می توانند به سکوت خود ادامه بدهند. مجاهدین می توانند عده ای را که در سال های مهاجرت دور خود جمع کرده اند در بی خبری از واقعیات پشت سر مانده نگهدارند، همچنان که حاکمیت می توانند مشی بسیجی که تازه پشت لبشان سبز شده را در بی خبری از عمق حوادث و رویدادهای پس از انقلاب نگهدارند، اما تاریخ سکوت نخواهد کرد و مهر خود را بر پیشانی واقعیات خواهد کوبید.به ندرت نسل جوان امروز میداند و یا حداقل پیگیرانه دنبال کرده است که در آن سالهای ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی چه گذشت و به همین دلیل، اغلب، اظهار نظرهائی احساساتی و توام با نفرت از جمهوری اسلامی کنونی را تبدیل به نظر سیاسی خود کرده اند. (راه توده)


پس از آقای

 خامنه ای

 چه احتمالاتی

 وجود دارد!

--------------------

"اقتصاد امن"

بازی تازه

بیت رهبری!

--------------------

ایران نباید دخالت می کرد

شکست

همه پرسی در

 اقلیم کردستان

قطعی بود!

--------------------

راه توده

در سیاست

و مشی توده ای

تزلزل ندارد

--------------------

طی 4 دهه

615 میلیارد

دلار سرمایه

از ایران

خارج شده است

--------------------

تابستان داغ 53

رفرم در شوروی

و بلوک شرق را

عقب انداخت!

کنستانتين يروفيف

ترجمه وتلخيص: کيوان خسروی

--------------------

زمان کشیدن سیگار در

آرامش پس از

توفان نرسیده!

یونگه ولت- ترجمه الناز گرجی

--------------------

 

انقلابیون

به خون خفته

در افریقا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

سرمقاله راه توده 622

رهبر زیر فشار احمدی نژاد

و حصر موسوی و کروبی

 

رفتار احمدی نژاد و حلقه نزدیکان وی نه تنها قوه قضائیه بلکه شخص رهبر را با وضعیتی سخت و متضاد روبرو کرده است. هیچکدام از اصلاح طلبان و طرفداران تحولات و تغییرات در ایران این همه تحقیری را که حلقه احمدی نژاد متوجه رهبر و نهادهای انتصابی وی به ویژه قوه قضائیه کرده نکرده بودند و با اینحال مدام با محدودیت‌های بیشتر مواجه می‌شوند و سازمان‌های سیاسی آنها منحل یا محدود می‌شوند. چنانکه همزمان با سخنرانی‌های بقایی دربرابر درهای قوه قضائیه هشت تن از سران جبهه مشارکت به اتهام‌های پوچ با محکومیت‌های سخت مواجه شدند بدون آنکه هیچ یک از آنها چنین شیوه تحقیرآمیزی را نسبت به رهبر یا قوه قضائیه در پیش گرفته باشند. سرنوشت موسوی و کروبی و کوشش برای گسترش محدودیت‌های محمد خاتمی در تقابل با فعال مایشائی احمدی نژاد و یارانش قرار دارد و تمام ادعاهای مربوط به "فتنه" یا "قاطعیت" رهبر و قوه قضائیه را در قیاس با رفتار جبون آمیز آنان در برابر حلقه احمدی نژاد به نمایشی مضحک و مسخره در ذهن مردم تبدیل کرده است. بخشی از دلائل مصاحبه‌ها و ادعاهای مقامات نظامی و قضائی جمهوری اسلامی که مدعی‌اند که موسوی و کروبی اصلا در حصر نیستند یا به استخر و دریا می‌روند ناشی از همین است. می‌خواهند بگویند با آنها هم مانند احمدی نژاد مدارا می‌کنند. که این البته خود در تناقض با این ادعاست که "سران فتنه" باید اعدام شوند. مردم می‌پرسند که اگر کسی قرار است اعدام شود چرا او را به استخر و دریا و اسب سواری می‌فرستید؟ کودتای 88 جمهوری اسلامی و رهبری آن را وارد سراشیبی کرده که راهی برای برونرفت از آن نمی‌یابد و ظاهرا کسانی که در پشت صحنه آن کودتا بوده‌اند قصد دارند سقوط در این سراشیب را تا کشاندن نظام به لبه پرتگاه ادامه دهند. اکنون جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی به بن بستی وارد شده که چشم انداز آن جز فرو رفتن کشور در هرج و مرج و شورش و فرو     پاشی نیست. بن بستی که بدون همکاری همه مردم، احترام به خواست آنان و ایجاد یک دولت وحدت ملی شکستن آن ناممکن است. با اینحال رهبری کشور همچنان در توهم سرپوش گذاشتن بر کودتای 88 از طریق ادامه حصر و بگیر و ببند است. رهبری جمهوری اسلامی در آن فاصله‌ای که با مردم دارد هنوز در نیافته که مردم پرونده کودتای 88 را برای خود تمام کرده و بسته و حکم آن را صادر کرده‌اند. ادامه این وضعیت یعنی ادامه بن بست چرا که نه احمدی نژاد در برابر رهبر و قوه قضائیه آن کوتاه خواهد آمد و نه موسوی و کروبی. ولو اینکه یکی به اتکای اسنادی که از کودتا در اختیار دارد بر صندلی مجمع تشخیص مصلحت تکیه زده باشد و دیگری بدلیل حقانیت خود و وفاداری به رای مردم در حصر قرار گرفته باشد. این دو از دو سوی مخالف و بدلایل متضاد دو تیغه قیچی کودتای 88 هستند که گلوی رهبری جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی آن را می‌فشارند. .. ادامه

---------------------------------------------------------------------

کنگره 19 حزب کمونیست چین

رنسانس

سوسیالیستی

 در چین

روزنامه پراودا سرگیی کاژمیاکین

"آزاده اسفندیاری"

برخی بررسی ها...

احسان طبری ( 78)

بزرگانی که

راه را بر حقیران

باز کردند!

---------------------------------------------------------------------

خاکسپاری علی اشرف درویشیان

نگذاشتند پیکر علی اشرف درویشیان به کرمانشاه (زادگاه او و علی عموئی که در مراسم دیده می شود) منتقل شود تا در کنار رودخانه آبشوران به خاکش بسپارند. حتی اجازه نداد کنار صفر قهرمانی معروف ترین زندانی سیاسی ایران به خاک سپرده شود. او کتاب خاطرات صفر خان را با نشستن پای حرف های آن روستائی آذربایجان که به جرم فدائی فرقه دمکرات آذربایجان بودن آنقدر در زندان ماند که تبدیل به قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران دوران شاه شد.
زیراعلی اشرف درویشیان کالبد گلسرخی بود، کالبد سعید سلطانپور بود و کالبد همه آنها که تیرباران شدند و یا در زندان پیر شدند. او کالبد یک نسل از جوانان به جان آمده از استبداد دوران شاه بود. عکس بالا گوشه ای از مراسم خاکسپاری او در کرج است.

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany


برای تماس با راه توده می توانید از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
برای تماس مستقیم با سردبیر راه توده از میل زیر استفاده کنید:
sardabir@rahetueh.com
 

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است