راه توده

شماره 621 پنجشنبه 25 آبان 1396

آصف رزمدیده

عزیز یوسفی

سیاوش کسرایی

به آذین

خاطرات "عزت شاهی"

نسل انقلاب گذشته را مرور کنند

نسل امروز گذشته را بخوانند!

«... من هم حكم بازرسی منازل و هم حكم دستگيری می‌دادم. بايد پاسدارهای کمیته را توجيه می‌كردم كه وقتی به منزل افراد می‌رويد فقط مدارك جرم در حد اسلحه، مواد منفجره، مواد مخدر و… را بياوريد، اما اينها گاهی اوقات وسايل غير ضروری را هم می‌آوردند. حتی پياز، سيب‌زمينی و يا شير خشك بچه‌ها را هم آورده بودند. ما می‌گفتيم هر كجا كه برای بازرسی می‌رويد، وسايلی را كه می‌آوريد صورت جلسه كنيد و از صاحب منزل امضا بگيريد، اما گاهی صورت جلسه‌ای تنظيم نمی‌كردند. » (برای درک امروز و دیروز باید آنها که دیروز را دیده اند، گذشته را مرور کنند و آنها که دیروز را ندیده اند، بخوانند و بدانند چه گذشت که انقلاب 57 این شد که می بینیم. همه کتاب های خاطراتی که منتشر شده را نه تنها میتوان، بلکه باید خواند. خواند و از دل آنها واقعیات را بیرون کشید.)


سپاهی و غیر سپاهی

به فکر ماهیگیری

از این شرایط است

اظهار نظرهائی

گمراه کننده

در شرایطی خطیر

--------------------

پرگوئی

و مفت گوئی

صادق زیباکلام

--------------------

وحدت ملی

کلید رمز

نیفتادن در دام

جنگ داخلی

--------------------

دو بازوی

نظامی- اقتصادی

چین و روسیه

در امریکای لاتین

--------------------

گزارش پراودا از

فستیوال جوانان

در شهر سوچی

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

بهانه را انفجارهای

داعش فراهم می کند

گسترش حضور

امریکا در افغانستان

یونگه ولت- ترجمه النازگرجی

--------------------

گردش به چپ

در حزب

کارگر انگلیس

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی

--------------------

 

سرمقاله راه توده 621

جایگاه ضعیف ایران

در سیاست نوین امریکا

 

با تغییر سیاست و الویت‌های امریکا جایگاه ایران نیز در سیاست جهانی امریکا تغییر یافته است. دیکر مسئله‌ی دادن امتیاز و حفظ و جذب ایران در حلقه محاصره جهانی ضد روسیه یا تامین امنیت صدور نفت خلیج فارس مطرح نیست. ایران، امروز تنها یک مهره، دستاویز و قربانی مناسبی است برای امریکا در جنگ اقتصادی آن با اروپا و چین و از بین بردن امنیت جریان نفت خلیج فارس.  ایران ضعیف ترین حلقه زنجیری است که از نظر امریکا به دور منافع اقتصادی اروپا و چین کشیده شده است. اینکه چرا ایران به ضعیف ترین حلقه چنین زنجیری تبدیل شده است ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی آن است. از نظر اقتصادی پیامدهای دولت هشت ساله احمدی نژاد توام با وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی و عدم توجه و اعتقاد به ضرورت برقراری یک نظام تولید ملی برای رفع نیازهای ملی، ایران از هر جهت به اقتصاد جهانی وابسته شده و کمترین توان ایستادگی دربرابر فشارهای آن را ندارد. ایران امروز در بدترین شرایط و وابسته ترین موقعیت اقتصادی خود در سده اخیر است. از نظر سیاسی نیز ایران دارای این ویژگی است که از یکسو هیئت حاکمه آن در مقابل مردم است و از سوی دیگر مردم در برابر هیئت حاکمه اند. در بقیه کشورهای منطقه یا شکلی از دموکراسی صوری یا محدود وجود دارد که تقابل مردم و امکان تاثیر آنان بر حکومت را به حداقل می‌رساند. یا حکومت دارای توان مهار مردم و تحمیل برنامه‌های خود بدانان است. ایران هیچیک از این دو ویژگی را ندارد.

جناح راست حکومتی ابلهانه از سیاست‌های ترامپ خشنود است و آن را نشانه حقانیت خود در "بی اعتمادی" به امریکا می‌داند. در حالیکه این سیاست‌ها حاصل یک چرخش است، چرخشی که اگر در دوران اوباما بوجود آمده بود و ما به برجام دست نیافته بودیم، ایران همین امروز در وضعی مشابه عراق دوران فروپاشی رژیم صدام حسین قرار گرفته بود. در این شرایط برای اینکه بتوان با این چرخش و با سیاست‌های دولت ترامپ مقابله کرد باید از درون ایران صدایی واحد به گوش رسد... ادامه

----------------------------------------------------------------

برخی بررسی ها....

احسان طبری ( 77)

خواجه نصیر

سیاستمدار نابغه

ایرانی که تشیع

را ایدئولوژی کرد

---------------------------------------------------------------

مصاحبه با مهندس نبوی

روحانی

راه دیگری جز

راه کنونی ندارد

---------------------------------------------------------------

اسناد تازه انتشار یافته از

خونین ترین

کودتای نظامی قرن بیستم

اومانیته- ترجمه آذرنگ

-------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است