راه توده

شماره 721 پنجشنبه 5 دیماه 1398

هدایت الله حاتمی عضو با سابقه کمیته مرکزی و مسئول بازرسی حزب توده ایران و محمد رضا قدوه عضو پر سابقه هیات سیاسی حزب توده ایران. حاتمی در یورش به حزب دستگیر و در زندان کشته شد و قدوه در راه بازگشت به ایران (پس از انقلاب) دچار ایست قلبی شد و در گذشت. او در جوانی در حوزه علمیه قم درست خوانده و تا مقطع درس خارج پیش رفته و با آیت الله خمینی از همان زمان آشنائی داشت.

محمد رضا قدوه

هدایت الله حاتمی

رحمان هاتفی

حماسی ترین

یادنامه ها را
او برای گلسرخی

و تیزابی نوشت


آنهائی بخوانند

که می گویند:

بی خیال انتخابات

و بی خیال مجلس!

-----------------------------

حکومت و مردم

به سمت

حوادث خونین

پیش می روند؟

-----------------------------

سرانجام

هیچ جنبشی

پیشاپیش

 تعیین شده نیست

-----------------------------

جایگاه و شانس

ایران در سیاست

خارجی ترامپ

"فروزنده فرزاد"

-----------------------------

صف بندی جامعه

و حاکمیت در برابر هم

شورش کور

جنگ داخلی

 یا انقلابی دیگر؟

-----------------------------

تاریخ یکصد ساله

احزاب سیاسی

 در ایران!

-----------------------------

پا برهنه ها

 و بیکاران

قربانیان

نئولیبرالیسم اقتصادی

در ج. اسلامی

-----------------------------

 

سرمقاله 721

کدام نتیجه را "قدرت" می خواهد

از انتخابات مجلس بدست آورد!

هفته گذشته، یک بار دیگر نامه هشداردهنده سه تن از رهبران وقت جبهه ملی ایران در سال 1356 خطاب به محمدرضا پهلوی شاه سابق در رسانه‌ها منتشر شد. رهبران جبهه ملی در این نامه که با لحن محترمانه‌‌ای نگاشته شده از شاه سابق خواسته بودند که به قانون اساسی مشروطه باز گردد و به آن احترام بگذارد، از تک روی و تک گویی و خودبزرگ بینی دست بردارد و اجازه دهد که دموکراسی و مردمسالاری در کشور حاکم شود. می دانیم که محمدرضا شاه به این نامه مثل دهها نامه و بیانیه و اعتراض‌های مشابه پاسخی نداد تا‌ اندکی بعد و زمانی که همه ایران تبدیل شد به فریاد "مرگ بر شاه" بقول خود صدای انقلاب مردم را شنید و البته بسیار دیر شنید.

انتشار دوباره این نامه، در این شرایط و پس از چند دهه، به یقین برای ثبت در تاریخ یا صرفا عدم فراموشی نیست، بلکه معنای خاص خود را دارد. یادآوریست به رهبر جمهوری اسلامی که پا جای پای شاه گذاشته یا می خواهد بگذارد و بنابراین سرنوشتش با او چندان متفاوت نخواهد بود. دخالت وی در همه امور، سرانجام او را به مسئول همه نابسامانی‌ها و هدف همه اعتراض‌ها تبدیل خواهد کرد، چنانکه کرده است.  نامه رهبران جبهه ملی به شاه در زمانی دوباره منتشر شده که گفته می شود جناح راست حکومتی قصد دارد با پیروزی حاصل از عدم شرکت مردم در انتخابات مجلس آینده طرحی برای تبدیل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی را از مجلس بگذراند. این طرح یعنی حذف رئیس جمهور و انتخاب مستقیم نخست وزیر توسط پارلمان، طرحی است که در گذشته آقای خامنه‌ای هم به طور ضمنی از آن پشتیبانی کرده بود. ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

ملکه محمدی

در تهران

بدرود حیات گفت

"ملکه محمدی" عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران که در یورش دوم به حزب توده ایران در اردیبهشت سال 62 دستگیر و بمدت 10 سال در جمهوری اسلامی زندانی بود، درتهران بدرود حیات گفت. آن زندانیان سیاسی زن دهه 60 که با او در زندان اوین در یک بند بوده اند چه در خاطراتی که نوشته اند و چه در خاطراتی که از این دوران نقل کرده اند، وی را مادری دلسوز و شخصیتی ستودنی معرفی کرده اند. ملکه محمدی متخصص مسائل کشاورزی و روستائی ایران و نویسنده مجله تئوریک حزب توده ایران "دنیا" بود و از جمله مهاجرین سیاسی کودتای 28 مرداد که پس از انقلاب به همراه دیگر رهبران حزبی به میهن بازگشت. در دوران فعالیت علنی حزب توده ایران در داخل کشور، نویسنده پر توان و خوش قلم ارگان مرکزی حزب توده ایران "نامه مردم" و همچنین جزوه های "تحلیل هفتگی رویدادهای ایران" بود.

او همسر زنده یاد پورهرمزان عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود و پس از رهائی از زندان، در خانه ای اجاره ای درتهران زندگی و از راه ترجمه کتاب هزینه زندگی خود را  تامین می کرد.

-------------------------------------------------------------------------------------

مارکسیسم و شرق - 21

اقبال تاریخی خلق ها برای

 یافتن راههای نوین تحولات

علیرضا خیرخواه

--------------------------------------------------------------------------------

نسل امروز الجزایر

افتخارات جنگ

آزادی بخش را

به تاریخ سپرده!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

بازگشت

ارتش انگلیس

به دوران استعماری

"سویاتوسلاو کنیازف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

 

 

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است